Antysemityzm

Опубликовано в Antysemityzm

prai

Główne powody, dla których musimy mówić o antysemityzmie.

1. Ze wszystkich stron otacza nas zwyczajna „normalna” postawa wobec Żydów i wobec antysemityzmu, ale każdy człowiek powinien sobie od czasu do czasu przypomnieć prawdę o tym; potrzebuje także, aby przypomniał mu tę prawdę ktoś z zewnątrz. Żyjąc w otoczeniu tego świata, gdzie wszędzie są obecne opary antysemityzmu (one jakby nas okrążają), musimy koniecznie przyjmować antidotum. Jeśliby ktoś, komu wydaje się, że rozumie problem antysemityzmu, zdecydował, że już nie potrzebuje niczego więcej na ten temat słuchać, czytać, i zrozumieć, to po jakimś czasie może okazać się, że bakterie antysemityzmu przeniknęły do jego duszy i nawet nie zauważył, kiedy się tam dostały i rozmnożyły.

2. Musimy pogłębić swoje zrozumienie tego ogólnoświatowego problemu. I jeśli już, na jakimś poziomie uzyskaliśmy wolność od antysemityzmu, to nie znaczy, że nie powinniśmy głębiej w tą wolność wchodzić.

To jest drugi powód, dla którego ludzie, którzy słyszeli, zrozumieli i modlili w tej sprawie, powinni na nowo w ten temat wnikać. Należy iść w tym dalej i głębiej.

3. Od czasu, kiedy po raz ostatni omawialiśmy temat antysemityzmu, pojawili się nowi ludzie. Możliwe, że gdzieś, coś, po trosze słyszeli, możliwe, że nawet modlili się jakąś modlitwą pokuty, ale do nas należy przekazać im Biblijne zrozumienie, które powinniśmy dawać wszystkim ludziom przychodzącym do wspólnoty. Jednym z celów Żydowskiej Mesjańskiej Wspólnoty – jest wybawienie wierzących od wrzodu antysemityzmu i dołożenie wszelkich starań, żeby społeczeństwo, w którym znajduje się wspólnota, było z tego wrzodu uzdrowione.

Oto trzy przyczyny, z powodu których dziś ponownie powracamy do tego tematu.

Bezpośrednią przyczyną był omawiany na beit-zajęciach temat: „Żydowska Wspólnota Mesjańska”. Podczas omawiania tego tematu w naszych beit-klubach, u wielu osób pojawiły się „zdrowe” antysemickie reakcje, i to całkiem intensywne, co natychmiast uświadomiło nam, że potrzebne jest specjalne seminarium na ten temat w najbliższym czasie.

Brat Johan - nasz gość, jeden z założycieli i wieloletni dyrektor Jerozolimskiej Chrześcijańskiej Ambasady Międzynarodowej:

„Shalom, dobry wieczór! To wyjątkowy przywilej móc być z wami ponownie. Ponadto, ważne jest, że mamy dzisiaj seminarium na temat antysemityzmu. Wiemy oczywiście, że sam fenomen antysemityzmu jest bardzo, bardzo stary, i   w rzeczywistości ma korzenie duchowe. Ludzie, którzy sprzeciwiają się Bogu, mogą to wyrażać negatywnym odniesieniem do Jego narodu. Zauważyłem, że w wielu krajach świata, antysemityzm sam w sobie, nie był już tak popularny po II Wojnie Światowej, i ci ludzie, którzy zbyt otwarcie wyrażali antysemityzm, nie cieszyli się szacunkiem. Ale mimo to, nadal istnieje ten wrogi dla Izraela duch. Zauważyliśmy że za każdym razem, kiedy Izrael zrobiłcoś, co zostało błędnie zinterpretowane przez media, powodowało to wzrost antysemityzmu. Na przykład stało się tak w 1982 roku, zaraz po wojnie w Libanie. Dzieje się tak na całym świecie od momentu rozpoczęcia tzw. Intifady, już dwa lata.   Światowe media donoszą bardzo jednostronnie, o tym, co robi Izrael, i dlatego zdarza się niejednokrotnie, że ludzie mający w swoich sercach coś z antysemityzmu, znajdują nowe wymówki, żeby pozostać antysemitami. Jednym z przykładów jest Anglia, gdzie żyje wielu Żydów, ale mówi się, że ogólne odniesie do Żydów się pogorszyło. Jednak w Anglii, nie jest jeszcze tak źle jak we Francji, ponieważ we Francji antysemityzm wyraził się wieloma atakami przemocy w stosunku do narodu żydowskiego. Zaatakowane zostały różne firmy należące do Żydów, podobnie były zaatakowane synagogi. To działo się również w innych krajach Europy, a antysemickie nastroje wzmogły się także w takich państwach jak : Australia, Nowa Zelandia i RPA. Jedynym krajem, w którym to wszystko przedstawia się w trochę bardziej pozytywnym świetle – jest USA. Dosłownie wczoraj wróciłem z Budapesztu, z Węgier. Na Węgrzech społeczność żydowska jest bardzo zaniepokojona odradzaniem się antysemityzmu. To, co tam dzieje się, po prostu odzwierciedla to, co zachodzi w całej Zachodniej Europie. Być może czytaliście, że przez ostatnie miesiące wzmocniły się partie prawicowe. Większość z tych partii sprzeciwia się imigracji do swoich państw, ale odnosi to w stosunku do Żydów. Tydzień temu byłem na Węgrzech, w Budapeszcie i otrzymałem zaproszenie na bardzo ciekawe spotkanie od chrześcijańskich pastorów i żydowskich liderów. Okazją do spotkania było przyjęcie organizowane przez dyrektora muzeum żydowskiego w Budapeszcie. Podczas tego przyjęcia miał on otrzymać specjalny podarunek. Kiedy w czasie II Wojny Światowej Trzecia Armia Amerykańska wyzwalała część Niemiec, akurat Trzecia Armia Amerykańska wyzwalała Frankfurt, i był tam pewien Żyd – amerykański kapitan, który zauważył flagę nazistowską, na jednej z faszystowskich siedzib we Frankfurcie. Nazywał się kapitan Leo Fedler. Kapitan wysłał jednego ze swoich ludzi, żeby zdjął tę flagę. Zabrali tę flagę do Ameryki, i przeleżała u kapitana 50 lat. Później wdowa po nim dała mi tę flagę przed kilku laty, i powiedziała, że mogę z nią zrobić to, co uznam za słuszne. Podczas modlitwy Duch Święty pobudził mnie, aby przekazać tę flagę muzeum w Budapeszcie. Kiedy przekazaliśmy im ją, niektórzy z chrześcijańskich przywódców na Węgrzech, obiecali, że będą robić wszystko co w ich mocy, aby walczyć z antysemityzmem. Ta ogromna nazistowska flaga stanowiła symbol przeszłości. Podczas tego spotkania postawiono silny akcent na to, że naród żydowski nie chce odrzucać przeszłości, ale chce wyciągnąć lekcję z przeszłości, oraz, że przeszłość powinna być przypomnieniem, aby takie rzeczy się więcej nie powtórzyły. Dlatego naszym zadaniem, jako tych wierzących w Jeshue, którzy nie są Żydami – jest walka z antysemityzmem, tak jak tylko możemy i wszędzie gdzie go widzimy. Wiem, że u was na Ukrainie także występują specyficzne problemy związane z antysemityzmem, ale mam nadzieję, że znajdziecie bardzo silne wsparcie waszych braci i sióstr chrześcijan. Dziękuję”.

Borys Grisenko. Bardzo ważne jest to, co na końcu powiedział Johan. On sam pochodzi z RPA, a przez 14 lat mieszkał w Jerozolimie, prowadząc Międzynarodową Ambasadę Chrześcijańską, ​​która była faktycznie jednym z najważniejszych pomostów pomiędzy Izraelem i światem chrześcijańskim. Brat Johan ma bogate doświadczenie w tej dziedzinie, a to, co powiedział na końcu jest bardzo ważne. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nasi przyjaciele z różnych kościołów chrześcijańskich zrozumieli wagę problemu antysemityzmu, i aby włączyli się w to święte dzieło, które Bóg powierzył wszystkim wierzącym, i które w tych ostatnich czasach jest rzeczywiście sprawą pierwszorzędnej wagi dla każdego wierzącego w Mesjasza Izraela, jakiejkolwiek narodowości by nie był, i do jakiegokolwiek konkretnego kościoła, wyznania, czy chrześcijańskiej denominacji by nie należał. To jest dzieło naprawy wielowiekowego, błędnego odniesienia Kościoła do narodu żydowskiego, dzieło prawdziwej walki z tym strasznym przekleństwem wrogości wobec Izraela, odrzucenia narodu żydowskiego i nienawiści do narodu wybranego przez Boga. Jeśli więc nie my, to kto? – jak mówił Hillel. Jeśli nie Mesjańskie Wspólnoty, znajdujące się na Ukrainie, w Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych republikach byłego ZSRR, w Europie Wschodniej, i na całym świecie, jeśli nie one będą przyłączać się do tej świętej duchowej walki, to kto? Prawda? Ale musimy pamiętać, że to jest duchowa walka. Nasza walka, „nasz bój nie jest przeciw ciału, ale przeciwko duchom ciemności w okręgach niebieskich”. Jednym z głównych duchów zła i niegodziwości, który z przestworzy niebieskich atakuje ludzkie serca, rozum, wolę, życie, - to duch nienawiści do Żydów, inaczej duch antysemityzmu. To starodawny duch, i prowadzi swój bój, swoją walkę, swoją kampanię pośród wszystkich narodów, które wiedzą o narodzie żydowskim. Jeśli w czasach starożytnych duch antysemityzmu działał pośród tych narodów, które po prostu sąsiadowały z Judejczykami, czy bezpośrednio okrążały Izrael, to w obecnym czasie działa na całej Ziemi. Przy użyciu najróżniejszych środków, wliczając w to media, stara się zatruć umysły ludzi na całym świecie. To jeden z głównych duchów ciemności.

Musimy zrozumieć, że większość osób, która wrogo odnosi się do Żydów, nie ma ku temu żadnych logicznych, racjonalnych powodów.

Rozpowszechniona opinia na poziomie codzienności to: Żydzi są skąpi, podstępni, są tacy i siacy, trzeba się ich obawiać, wystrzegać, trzeba się przed nimi chronić, i należy podejmować wobec nich pewne kroki ostrożności. To się nie odnosi do moich własnych przyjaciół Żydów. Prawie wszyscy Żydzi, z którymi mam kontakt, to dobrzy, wspaniali ludzie. Ale ogólnie Żydzi – u u u !!!! Słyszeliście kiedykolwiek coś takiego? Wszyscy to słyszeli, wszyscy słyszeli takie sformułowanie antysemityzmu.

To naprawdę zadziwiające, jak rozprzestrzenia się mit antysemicki, jak wbudowuje się i utrwala w świadomości najróżniejszych ludzi. Żadne fakty nie mogą przekonać tych, którzy w ten mit wierzą; zwłaszcza jeśli wierzyli weń ich ojcowie, dziadkowie itd. Przyjaciele, co to ogólnie oznacza,?

Oznacza to bardzo prostą prawdę. Mamy do czynienia nie tylko z jakimś socjologicznym, psychologicznym, ekonomicznym lub innym naturalnie wytłumaczalnym zjawiskiem, ale mamy do czynienia z bardzo ważnym duchowym sabotażem. Pamiętacie, w sowieckich czasach mówiło się „sabotaż ideologiczny”! Parafrazując to, możemy powiedzieć: mamy do czynienia z duchowym sabotażem na bardzo wysokim poziomie, który rozprzestrzenia się i trwa przez tysiąclecia. Wiemy, że ta wywrotowa duchowa walka przeciwko Żydom będzie się nasilać w czasach ostatecznych. Nie ucichnie do powtórnego przyjścia Mesjasza, a odwrotnie - zostanie wzmocniona. Tak więc za tym wszystkim stoi poważny duch ciemności i to nie jeden, a za nim stoi sam inicjator wszelkiego zła na ziemi – sami wiecie kto. Po hebrajsku nazywa się „szatan”, potocznie – diabeł , co oznacza „wróg, przeciwnik”.

Bardzo interesujące świadectwo amerykańskiego sługi, który przez jakiś czas był dyrektorem służby Kennetha Copelanda. Przez wiele lat służył w amerykańskiej armii jako psycholog i zawodowo uczył żołnierzy ateizmu.

Mówił: „ Wie pan, jak dobrze pamiętam, zawsze byłem antysemitą. Ani jeden Żyd niczego złego mi nie zrobił, spotykałem niemało dobrych Żydów, a mimo to byłem antysemitą. Moje myślenie do tego stopnia było wykręcone, że myślałem w ten sposób: Żydzi nie zrobili mi nic złego, wyświadczyli mi tylko samo dobro, a ja ich nienawidzę, czyli jest to wrogość bez względu na człowieka, to znaczy prawidłowa wrogość. Jeśli byłaby ona spowodowana jakimiś działaniami, jakichś Żydów przeciwko mnie, byłby to osobisty przypadek mojego egoizmu i samoobrony. Ale nie! Czyli nie chodzi o mnie! Czyli jest to czynnik obiektywny, to bardzo ważne, obiektywne odniesienie do wszystkich Żydów”.

W pewnym sensie miał rację. To czynnik obiektywny, nie związany z cechami jednego, dwóch czy tysiąca ludzi.

Dalej mówił: „ Przyczynę zrozumiałem dopiero wtedy, kiedy poznałem mojego Pana Jezusa Chrystusa, i potem poznałem Go jako Żyda, pokutowałem, i Duch Boży zbawił mnie i uwolnił od antysemityzmu. Stałem się nowym stworzeniem, i w miarę jak zagłębiałem się w Słowo Boże, w miarę rozwoju mojej więzi z Bogiem, pojawiło się u mnie żywe, silne współczucie, a z czasem nawet prawdziwa miłość w stosunku do Żydów, których wcześniej nienawidziłem. W miarę jak służyłem Bogu, miłość do Żydów zaczęła się we mnie objawiać. Wtedy zrozumiałem dlaczego wcześniej wszystko było odwrotnie; dlatego, że wcześniej miałem naturę diabła. A szatan wściekle nienawidzi Żydów. Żydzi dla szatana są jak ość w gardle”.

Więc dlaczego szatan nienawidzi Żydów? O co chodzi? Co oni mu takiego złego zrobili?

Wiemy, od czego zaczął się nasz świat. Wiemy, kim byli pierwsi ludzie, wiemy jak dobrze im było z naszym wspólnym Ojcem. Wiemy, kiedy ta świetność została utracona i dlaczego; wiemy, że grzech przyniósł śmierć na ten świat, i że grzech zabił ducha Adama i Ewy. Wiemy, że Bóg nie zabił ich fizycznie, ale dalej troszczył się o nich, i dalej ich kochał, prawda? I kiedy był zmuszony odesłać ich z Raju, zabił przez wzgląd na nich pierwsze zwierzęta - to była pierwsza, konkretna ofiara, i On ich przyodział w skóry zwierząt. Potem, w kolejnych pokoleniach, Bóg starał się podtrzymywać w ludziach wiarę w Niego i w sens poszukiwania Boga, ale ludzie coraz bardziej i bardziej oddalali się od swojego Stwórcy. Stopniowo uformowało się pokolenie, które było do takiego stopnia odstępcze, że spowodowało swoimi ohydnymi, masowymi, powszechnymi grzechami ogólnoświatowy potop. Z potopu ocalała jedynie rodzina Noego i zwierzęta, które uratował na arce. Niestety, również nowa ludzkość, wywodząca się z rodziny Noego, w niedługim czasie odwróciła i oddaliła się od Boga. Po jakimś czasie, prawie wszyscy ludzie byli bałwochwalcami. Biblia nazywa bałwochwalstwo „służeniem próżności ”, albo „służeniem demonom”. W rzeczywistości, tak jak jest napisane, „bałwan sam z siebie jest niczym” , siłę daje mu stojący za nim demon.

W ten sposób, zamiast czcić Jedynego Żywego Boga, Stwórcę rzeczy widzialnych i niewidzialnych, ludzie zaczęli służyć złym, nieczystym duchom. Bóg, który kocha każdego człowieka, nawet grzesznika, nawet bałwochwalcę, nawet przestępcę, wiedział, że tak będzie, i miał plan zbawienia tej grzesznej ludzkości. I Bóg zaczął wykonanie tego planu przez Abrahama. Znalazł się jeden człowiek, w stolicy ówczesnego bałwochwalstwa, w mieście, gdzie można powiedzieć wpływ bałwochwalstwa pogłębiał się i rozszerzał, w tzw. Ur Chaldejskim. Pojawił się jeden człowiek, który zaczął szukać prawdziwego Boga, nazywał się Abram. Zrozumiał, że wszyscy niezliczeni bogowie, ci bogowie, których czczą ludzie wokół – są fałszywymi bogami, więc zaczął szukać Boga prawdziwego; a Bóg mówi: „Ci, którzy Mnie szukają, znajdują Mnie”. Bóg odpowiedział na te poszukiwania, przemówił do Abrahama, i zaczął mu się objawiać. Bóg wyprowadził Abrahama z jego kraju, z jego miasta, z jego rodziny, i poprowadził go nieznaną drogą. I uczynił Abrahama pierwszym Żydem, aby położyć podwalinę pod Nową Społeczność ludzi.

Co to za Nowa Wspólnota ludzi? I dlaczego Bóg ją utworzył- poczynając od Abrama, „ojca z gór” , któremu nadał nowe imię, dodając jedną literę, i nazywając Abrahamem , co oznacza „ ojciec mnóstwa, ojciec narodów”.

487454 1439772542934726 140032740 n

Jaki był cel?

Bóg przeznaczył potomków Abrahama i Sary, aby stali się jakby kryształem w morzu, w oceanie bałwochwalstwa. Od czego rozpoczyna się krystalizacja jakiegoś roztworu solnego? Z jednego kryształu. Wystarczy, że pojawi się jeden maleńki, niewidzialny gołym okiem kryształek, żeby stopniowo, ten bezpostaciowy roztwór zaczął się zmieniać. Wyobraźmy sobie mętną ciecz, bez formy, bez twardości i klarowności, w której wystarczyło pojawienie się jednego kryształka, by z tej amorficznej masy zaczęły tworzyć się kryształy. Na nim- przyczepiając się do niego albo w inny sposób, zaczynają tworzyć się nowe i nowe kryształki, które stopniowo łączą się w krystaliczną strukturę. Jeśli nie zakłóca się tego procesu, i jeśli stworzy się prawidłową temperaturę i ciśnienie- a zazwyczaj wystarczy po prostu nie przeszkadzać- to po jakimś czasie ta „bulgotliwa ciecz” przeobrazi się w piękny, jasny, twardy, często przezroczysty kryształ.

    1.Pierwszy cel utworzenia przez Boga narodu żydowskiego:

Wybrany przez Boga naród żydowski był przeznaczony, aby stać się takim kryształem w tym ogromnym świecie, i żeby w procesie duchowej krystalizacji wokół tego narodu ludzkość zaczęła powracać do Jedynego Boga, odwracając się od bałwochwalstwa i przesądów.

Więc po pierwsze: żeby zaszła duchowa krystalizacja ludzkości, i aby ludzkość powróciła do Swojego Stwórcy, do Jedynego Boga, i odwróciła się od bożków i przesądów.

2.Naród żydowski miał się stać pierwszym, prawdziwie moralnym narodem.

Niektórzy mogą się sprzeciwić i powiedzieć: „no ale były przecież kodeksy moralne, każdy naród miał moralność, w pierwotnych plemionach była jakaś swoista moralność”. Wiecie, że zabójcy też posiadają jakąś własną moralność, że faszyści mieli swoją moralność. Komendant Oświęcimia, był niezwykle moralnym człowiekiem, kiedy rysował w sądzie swoją autobiografię mówił: „Wychowywałem swoje dzieci na pracowitych ludzi, uczyłem ich szacunku do starszych, itd.”.

Nie chodzi o jakąkolwiek moralność, chodzi o prawdziwą moralność, o prawdziwą prawość, nie tą według ludzkich standardów, ale pochodzącą od Boga.

Tak więc Bóg wezwał Izrael, aby stał się takim właśnie prawym narodem.

Izrael został powołany nie tylko do tego, aby sam stał się prawym narodem, ale żeby był mentorem moralności, i jakby widzialnym podręcznikiem Bożej sprawiedliwości i moralności dla otaczających go nieprawych narodów, a później także dla całej ludzkości.

3. Naród Żydowski miałsamnauczyć się i nauczyć świat osobistej więzi z Bogiem.

4.Zostać przykładem tego, jak prawdziwy Bóg wypełnia Swoje obietnice i przestrogi.

5.Utworzyć duchową rodzinę, która byłaby wzorem dla wszystkich wierzących z różnych narodów.

6.Wszystko to urzeczywistnić poprzez Słowo Boże, przez Torę, Proroków, Listy i Księgi Nowego Testamentu – co stanowi pełną Biblię.

7.Izrael miał otrzymać od Boga Słowo, następnie zachować je, przekazując z pokolenia na pokolenie, i później przekazać je wszystkim narodom.

8.Dać światu Mesjasza.

Jak widać, każdy w tych celów jest tak ważny, że jeśliby Izrael miał wypełnić tylko jeden z nich, już za to byłby przedmiotem nienawiści diabła. Wyobrażacie to sobie przyjaciele?

A stwarzając ten jedyny, na zawsze wybrany przez Siebie naród, Bóg egzekwował wypełnienie wszystkich celów; nie tylko tych wymienionych, ale i innych, o jakich zaraz powiemy. I dlategood samego początku utworzenia narodu żydowskiego, wróg starał się mu przeciwstawiać, i nastawić przeciwko niemu ludy otaczające Izrael i sąsiednie narody.

Kto może teraz, na szybko przytoczyć jakieś przykłady ze starożytnej historii Izraela, od początku, z rodziny Abrahama?

Hagar, nałożnica Abrahama, zaczęła obrażać prawowitą żonę Abrahama Sarę i śmiać się z jej bezdzietności. (Rodz.16 Hagar nie była Żydówką, Sara stała się Żydówką). A przecież Bóg obiecał wcześniej Abrahamowi, że będzie miał dziedzica z Sary, w którym wypełnią się wszystkie obietnice narodu wybranego. I oto pierwsze naśmiewanie się z Bożych obietnic dla narodu wybranego, pierwsze jeszcze zewnętrznie nieszkodliwe wyszydzanie, ale ono trafiało prosto do serca Sary.

Jakub i Ezaw. Dwaj bracia bliźniacy, alew niewytłumaczalny sposóbjeden z nich byłwykonawcąBożej obietnicy; i w ten sposób stał się trzecim, ostatnim Patriarchą. Drugi nie był wykonawcą obietnicy, i z tego powodu zazdrościł Jakubowi i znienawidził go, i zamierzał go zabić. Rodz.24:41.

Historia Jakuba, uciskanego i oszukiwanego przez Labana. Rodz.29:13-31

Omijamy historię Józefa, od razu przechodzimy do czasu niewoli Egipskiej. Pamiętacie, że faraon, który nie znał Józefa, postanowiłnaprawdęzniszczyćnaród żydowski. Nie do końca fizycznie, ponieważ nakazał zabijać tylko chłopców. Eliminując mężczyzn, asymilował kobiety z egipską masą, i uciskał je pracą ponad siły. Następna historia to wyjście z Egiptu wbrew woli faraona i próba sprowadzenia Żydów z powrotem przy użyciu siły zbrojnej. Później, opór ze strony narodów, o których można powiedzieć, że byli przyrodnimi braćmi Żydów, i przez których terytoria Izrael chciał przejść pokojowo, z szacunkiem, płacąc za wszystko, czego będzie używać. Przez taki stosunek do Izraela, narody te ściągnęły na siebie Boże przekleństwo.

Spójrzcie, już na tym etapie zmierzamy się z faktem, że ci, którzy nienawidzili Żydów od samego początku, ściągnęli za to na sobie przekleństwo od Boga, ponieśli pewnego rodzaju porażkę. Hagar z powodu naśmiewania się z Sary została wypędzona na pustynię   Rodz.16:6-15. Owszem, Bóg ją tam ochronił i uratował, ale już nigdy nie była częścią błogosławionego domu Abrahama.

Ezaw, który był dobrym wojownikiem, myśliwym itd., o wiele lepszym niż jego brat, został pozbawiony błogosławieństwa. Jak napisano: „Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem” Rzym.9:13.  

Przyjaciele, rozumiecie, że Bóg wie wszystko wcześniej? Kiedyś, przez długi czas nie mogłem zrozumieć, dlaczego Bóg „znienawidził Ezawa” – tak jak jest napisane. A wyjaśnienie jest bardzo proste. W Księdze Rodzaju 27:41 czytamy: „Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec”. W rzeczywistości tutaj po raz pierwszy sformułowana jest jedna z głównych, wiecznych przyczyn antysemityzmu: zawiść i nienawiść z powodu błogosławieństw, którymi Bóg błogosławił Swoje dzieci. I to jest obrzydliwe w Bożych oczach. Mimo wszystkich innych dobrych cech Ezawa, Bóg wcześniej wiedział, że Ezaw znienawidzi Jakuba, i dlatego Bóg nie odczuwał do niego tej miłości, jaką odczuwał do jego brata od początku.

Możemy spojrzeć dalej i dalej, i możemy zauważyć pewną prawidłowość: różnymi sposobami wróg próbował zatrzymać powstanie narodu żydowskiego. Następnie próbował zatrzymać jego wzrost, potem uwolnienie, dalej zakorzenienie na wybranej dla niego ziemi, w końcu jego duchowy i moralny wzrost, i rozprzestrzenienie przez niego Ewangelii. Co to jest Ewangelia? To jest Dobra Nowina, prawda o Żywym Bogu, który stworzył wszystkich ludzi; to Dobra Nowina dla każdego człowieka. Na wszystkich etapach wróg próbował uniemożliwić realizację celów wyznaczonych Bożemu narodowi. I jeśli nie mógł ich zatrzymać w jednym, to starał się zahamować w drugim, nie udawało się z drugim, to uderzał w trzecie i tak dalej, i tak dalej. Diabeł nie zaprzestał walki z Izraelem na przestrzeni całej historii narodu. I ta walka polegała nie tylko na fizycznej eksterminacji, ale na ujarzmianiu Izraela przez różnych idoli, fałszywych bogów, przesądy. Ta walka polegała na tym, żeby Żydzi uwierzyli w kłamstwo i odwrócili się od swojego Boga, żeby się zanieczyścili i żeby zaczęli żyć w grzechach narodów, które go otaczały. Tak działał wróg.

Pamiętacie historię proroka Bileama, którego król Balak wysłał, aby przeklął Izrael. Bileam nie zdołał przekląć Izraela, ponieważ do pewnego momentu był prawdziwym prorokiem Boga. I pobłogosławił naród żydowski. Ale później, kiedy powrócił do Balaka i chciał otrzymać zapłatę, pouczył króla jak ma przekląć Izrael.

Nie uda ci się przekląć Bożego narodu, który stara się wypełniać Bożą wolę. Nawet jeśli wciąż mawady, problemy, niedoskonałości,przekleństwogo nie dotknie,prawda?

Ale jeśli zdeprawujesz naród Boży, jeśli od wewnątrz uderzysz w Boży naród tym, co bezbożne, wtedy będziesz mógł zaatakować go z zewnątrz; wtedy będziesz mógł go pokonać. Takiej rady udzielił Bileam. Król skorzystał z podpowiedzi i to doprowadziło Izrael do wielkiej klęski . Księga Liczb 23,24.

Czyli to także jest antysemityzm. Antysemityzm – to nie tylko prześladowanie Żydów, prześladowanie fizyczne. Antysemityzm – to próba zdemoralizowania narodu żydowskiego i odciągnięcia go od wiary w Boga Izraela. I za wszystkie takie działania, ci, którzy walczyli z wybranym narodem, byli dotykani przekleństwami.

Tak więc diabeł próbował zapobiec tej krystalizacji, próbował powstrzymać Abrahama, a następnie jego potomków – ale mu się nie udało. Starał się nie pozwolić Żydom, by stali się prawym narodem. Pod wieloma względami mu się to udało, ale Bóg na nowo odnawiał swoją pracę nad Izraelem i w każdym kolejnym pokoleniu lud pokutował, i stopniowo się zmieniał. Diabeł starał się zapobiec przekazaniu Słowa Bożego narodowi żydowskiemu. Usiłował upodlić Żydów w Egipcie, ponieważ Tora nie zostałaby przekazana niewolnikom. Tora mogła być dana tylko wolnym ludziom –ale mu nie wyszło. Wtedy starał się zmusić Żydów, do nieposłuszeństwa Słowu Bożemu, ale Bóg posyłał proroków, którzy doprowadzali lud do nawrócenia. Diabeł próbował zmusić proroków do milczenia, i tak dalej. Przez cały ten czas, szatan próbował powstrzymać nadejście Mesjasza wśród Żydów, ponieważ od samego początku, było wypowiedziane proroctwo, że Mesjasz nadejdzie.

Zatem, wszystkie prześladowania szatana, wszystkie jego przebiegłe plany, nie zostały uwieńczone sukcesem. Tak czy inaczej, na określonych etapach, nie w pełnej mierze, niestety, nie w pełni tak, jak powinno , ale w pewnej mierze, Bóg zrobił poprzez naród żydowski to, czego zamierzał dokonać.

I wreszcie przyszedł Mesjasz. W żydowskiej rodzinie potomków króla Dawida narodził się chłopiec, nazwany Jeshua – Bóg Zbawiciel. I teraz celem wroga było to, aby nie pozwolić Mu dorosnąć – nie udało się. Pamiętacie rzeź niemowląt za panowania Heroda, który a propos nie był Żydem. Nie był Żydem, był Edomitą, pochodził z narodu wojującego z Izraelem. Edomici – to potomkowie Ezawa, jego drugie imię to Edom, Rodz.25:30. Więc Herod był dalekim potomkiem Ezawa, Edomitą. Starał się zabić Mesjasza. Rodzice zabrali dziecko i uciekli do Egiptu, a później wrócili. Kiedy nadszedł czas, Mesjasz spiesznie nauczał i przygotowywał uczniów, a diabeł usiłował zabić Go przed czasem, albo zawrócić Go z Jego drogi, albo przekonać, by nie oddawał Siebie na ofiarę za Izrael i wszystkich ludzi – nie wyszło.

Mesjasz- to Pierwszy Żyd, który na sto procent, bez żadnego „ale” wypełnił absolutny, doskonały Boży plan dla Swojego życia; i dzięki temu, w historii ludzkości rozpoczęła się nowa era- teraz tak się właśnie nazywa. Praktycznie większość ludzi na całym świecie odlicza czas od umownej daty narodzin Mesjasza, i tak go określa (jedni mówią wiek „ery chrześcijańskiej”, inni mówią „naszej ery” i piszą n.e.; jeszcze inni mówią „nowej ery”).

Jednym słowem, generalny plan antysemityzmu do tego momentu zawiódł. Alleluja!

Wszyscy, którzy uczestniczyli w jego wypełnieniu, ponieśli straszną karę. Niektóre narody zostały starte z powierzchni Ziemi, z tego powodu, że starały się przeciwstawiać Bożemu narodowi wybranemu. Niektóre z tych narodów były znacznie większe i o wiele potężniejsze od Izraela, ale dla Boga nic nie znaczy ludzka siła ani moc, ani ilość, ani chwała. Za to, wcześniej czy później, Wieczny Boży Plan się wypełni, bez względu na koszty. Amen?!

Tak więc, nie udało się zgładzić narodu Mesjasza. Nie udało się zapobiec przyjściu Mesjasza. Nie udało się zgładzić narodu Księgi, narodu Biblii. Nie udało się zapobiec pojawieniu się Biblii i jej spisaniu.

Następnie wróg chciał zapobiec rozprzestrzenianiu się Bożego Słowa i utwierdzeniu Mesjasza jako Głowy Nowej Społeczności ludzi. Co więcej, na pierwszym etapie wróg działał przez przywódców samego Izraela. I co jest zadziwiające, w tamtym czasie oni okazali się głównymi antysemitami. W okresie ponad stu lat w Izraelu rozgrywała się ostra walka, aż do momentu końcowego zwycięstwa przeciwników Mesjasza, przeciwników Nowego Przymierza. Na długie lata większość Żydów jakby zamknęło się na swoją wiarę i na swojego Pana, na swojego Zbawiciela oraz na swoje Nowe Przymierze, zapisane przez Żydów i na swoje namaszczenie.

Co dalej? U Żydów zaczęły pojawiać się poważne problemy. Rzymianie pokonali Judejczyków, zniszczyli Jerozolimę i Drugą Świątynię, która od tamtego czasu nie została odbudowana. To była straszna klęska i rozproszenie.

Wielu myślało wtedy, że to już koniec z Żydami jako narodem. Imperium Rzymskie podbiło, a potem zgładziło dużo potężniejsze ludy. Powiedzcie przyjaciele, czy słyszeliście o wielkim narodzie egipskim? On już prawie nie istnieje. Resztki narodu egipskiego – to nie obecna populacja Egiptu, ale mała grupka, nieznaczna jego część, czyli Koptowie, którzy - chwała Bogu są chrześcijanami.

Czy kiedykolwiek słyszeliście o Asyrii -wielkim, wspaniałym narodzie swego czasu? Asyryjczycy pozostali, ale jedynie trochę tu, trochę tam. Czy słyszeliście kiedykolwiek o Babilończykach? Nie pozostało z nich zupełnie nic. Słyszeliście kiedyś o Partach? Partia- wielkie państwo, które przez wiele pokoleń było jedynym krajem ówczesnego świata, zwycięsko wojującym z Rzymianami. Rzym nie mógł pokonać Partii. Nie pozostało z nich nic. Co więc mówić o tym żałosnym, żydowskim państewku? I wielu myślało – finisz.

Przyjaciele! Ale Bóg tak nie myślał.

Bóg zachował Swój naród, nawet wtedy, kiedy większość Żydów żyła w odstępstwie. Wielu chrześcijan i historyczny Kościół nie zrozumiał tego. Oni zdecydowali, że nastąpił koniec wybrania Izraela. To jest kłamstwo, wielkie kłamstwo Szatana.

Przyjaciele, nie wymieniłem jeszcze wszystkich przyczyn, wszystkich celów, wszystkich aspektów przeznaczenia narodu wybranego. W czasach ostatecznych widać coraz wyraźniej i jaśniej, z ogromną siłą i przed całym światem, to, co ma się wydarzyć na końcu czasów. A są to:

dodatkowe cele i przeznaczenie narodu żydowskiego, aby:

9. Pokazać całemu światu przykład wielkiego Bożego odnowienia.

10.Stać się katalizatorem albo detonatorem przebudzenia Kościoła w czasach ostatecznych.

11.Przyjąć Mesjasza po raz drugi.

Do kogo powróci Mesjasz? Powróci właśnie do swojego żydowskiego narodu, swojego narodu na wieki. Przyjdzie do centrum Izraela- do Jerozolimy, przyjdzie na tę samą górę Oliwną, z której wzniósł się do nieba, ale to będzie inne przyjście. To będzie przyjście w Wielkiej Chwale, widzialnej dla całego świata i na każdym krańcu Ziemi; w chwale, która wstrząśnie podstawami obecnego systemu rządzenia we wszystkim, co uważamy za współczesną cywilizację. I On powróci właśnie do Żydów, i oni będą musieli Go przyjąć. To jest warunek przyjścia Mesjasza.

12.I wreszcie, wypełnić pierwotny cel, który nie został prawdziwie zrealizowany w dawniejszych czasach, tzn., aby stać się narodem kapłanów, do którego będą pielgrzymować wszystkie narody Ziemi.

evrei

Zauważcie, że są to przeogromne cele, dotyczące całego wszechświata, całej ludzkości!

I właśnie z tego powodu diabeł nie przestał interesować się Izraelem po zawarciu przez Mesjasza Nowego Przymierza z narodem Izraela, a następnie z wszystkimi wierzącymi w Niego, i po tym, jak naród Izraela w większości odrzucił Mesjasza. Słyszycie? Wróg nie wyzbył się wrogości do Izraela i dalej zaciekle go nienawidzi, nie tylko za to czego Bóg dokonał przez Żydów do tej pory, ale szczególnie dlatego, iż wiedział to: bez Żydów nie wypełnią się wielkie proroctwa Biblii, bez Żydów nie dokona się w czasach ostatecznych wielka, historyczna odnowa, bez Żydów Kościół się nie przebudzi, bez Żydów nie powróci Mesjasz, bez Żydów świat nie zostanie przeobrażony. Rozumiecie?

O co chodzi? Jak to ? …. Zobaczmy, jak w ostatecznych czasach cele Boże i cele szatana stają się coraz bardziej widoczne dla wszystkich, którzy wnikają w Boże Słowo. Coraz jaśniejsze stają się Boże cele i Boży plan w odniesieniu do Izraela. Zaczynają się wypełniać obietnice proroków, proroctwa, które jakby nie zostały spełnione na przestrzeni wieków, czy nawet tysięcy lat. Na naszych oczach dokonuje się wielka odbudowa. Starożytne proroctwa o Izraelu urzeczywistniają się jedno po drugim.  

W przeciwwadze do tego, z ogromną siłą, nasila się działanie wroga. Z jednej strony trwają przygotowania Boże, z drugiej strony trwają przygotowania szatana. Boże przygotowania z jednej strony, z drugiej strony nasilają się przygotowania wroga. To, co wcześniej było jakby niejasne, jakby we mgle, teraz staje się coraz bardziej i bardziej wyraźne, i konkretne . Każdy człowiek, a w szczególności każdy wierzący, powinien zrozumieć, po czyjej stoi stronie - Boga, czy diabła. Nie można być neutralnym, nie można stać okrakiem. W duchowym świecie nie ma neutralnego terytorium.

Rola Izraela staje się coraz bardziej i bardziej istotna. Zatem stosunek do narodu żydowskiego jest coraz ważniejszy dla każdego człowieka i staje się kluczowy dla wielu, wielu grup ludzi. Zaś przy końcu czasów stanie się kluczowy dla kościołów, wyznań, denominacji, a nawet dla całych narodów. Wszechmogący Bóg będzie je sądził według tego, jak odnosiły się do Żydów. I jeżeli to się wypełni dla całych narodów i wielkich kościołów, to również wypełni się i dla każdego oddzielnego człowieka. Amen?!

A więc, omówiliśmy fundamentalne, globalne przyczyny antysemityzmu.

Omówiliśmy Boże cele, Boże przeznaczenie dla wybranego przez Boga narodu. Zobaczyliśmy, dlaczego szatan tak bardzo go nienawidzi: nie chce, żeby wypełniły się wszystkie proroctwa Potężnej Księgi, jaką jest Biblia; nie chce, żeby Bóg mógł dokonać wszystkiego tego, co zamierzył. Wszyscy wiemy, że każdy z nas będzie wspierać Boga, albo będzie wspierać szatana, nie ma trzeciej opcji. Nie można być przyjacielem diabła i jednocześnie posłusznym, prawym wierzącym- prawda przyjaciele?

Może były czasy, kiedy pomiędzy wieloma szczerymi chrześcijanami było niemało antysemitów, ale pomimo tego przekleństwa udawało im się jakoś wierzyć Bogu. Jeżeli ten antysemityzm nie był zbyt silny i starali się służyć Bogu, to - nie wiemy - być może Bóg przykrywał ten grzech swoim miłosierdziem w życiu tych szczerych chrześcijan; ale teraz wszystko staje się dużo bardziej radykalne.

Każdy, kto wierzy w Boga, w Mesjasza Izraela, a przy tym zachowuje wrogość wobec Żydów i wierzy w antysemickie baśnie, - podlega przekleństwu, albo już jest pod przekleństwem. Sama w sobie wiara w Boga nie ratuje go, jeśli jego stosunek do narodu wybranego jest -diabelski. Słyszycie?! Sama wiara w Boga, wiara w Chrystusa, wiara w Biblię, nie zbawia, jeśli jest połączona z antysemityzmem, ponieważ antysemityzm – to głębokie zaprzeczenie Słowu Bożemu, Bożej miłości. Wiemy, że nie wolno nam nienawidzić nawet naszych wrogów- wiemy, prawda?! Nakazano nam błogosławić tych, którzy nas przeklinają. Nakazano nam kochać tych, których Bóg odrzucił i którzy są w stanie wojny z Bogiem. Co możemy więc powiedzieć o wybranym ludzie Bożym, do którego miłość Boga objawia się coraz mocniej i mocniej? Jeżeli będziemy wrogo nastawieni do narodu, który Bóg kocha najbardziej, kim wtedy będziemy? Czy rozumiecie? Musimy bardzo uważnie ocenić swój stosunek do narodu żydowskiego.

To, że jesteśmy w Żydowskiej Wspólnocie Mesjańskiej, samo w sobie nie gwarantuje wolności od antysemityzmu, słyszycie? Fakt, że osoba jest w stajni nie czyni z niej konia, prawda? Fakt, że człowiek chodzi do kościoła, nie czyni z niego automatycznie doskonałego chrześcijanina, prawda? To, że człowiek przychodzi do Mesjańskiej Wspólnoty, nie czyni go automatycznie wierzącym, i nie sprawia, ze jego odniesienie do Żydów jest automatycznie prawidłowe. Każdy powinien dokonać tego wyboru przed Bogiem. Powinniśmy pamiętać, że każdy kto walczył z Izraelem, był tak czy inaczej przeklęty przez Boga Izraela.

Niektórzy myślą, że przekleństwa pochodzą tylko od diabła. Owszem, są różne przekleństwa od diabła. Ale są też przekleństwa, które przychodzą od Boga. Chcę wam powiedzieć, że przekleństwa przychodzące od Boga, są straszniejsze od jakichkolwiek innych, wysyłanych przez czarowników albo innych tego typu zaklinaczy. Wszystko to bzdury, błahostki w porównaniu Bożymi przekleństwami. Dlatego przyjaciele, jest proste wyjście – pokuta.

Biblia daje nam wspaniały przykład takiej pokuty. Jest ich wiele, ale powiem o jednym : z Księgi Jonasza. Był naród asyryjski, który walczył z Żydami, zadawał im klęski, szydził z nich, i miara jego grzechów się przelała. Do tego narodu przyszedł jeden żydowski prorok, który w dodatku nienawidził Asyryjczyków i nie chciał ich zbawienia, mimo to przyszedł i powiedział im prawdę od Boga : „Ściągnęliście na siebie straszne przekleństwo. Z powodu tego, co zrobiliście, z powodu całej krwi, którą przelaliście, jesteście pod strasznym przekleństwem. Pozostało wam 40 dni do czasu, kiedy to przekleństwo całkowicie was unicestwi. Tylko 40 dni i wasza siła, razem z wami odejdzie do Szeolu, do podziemi”. I oto ci dumni, mocni, sławni, depczący naród żydowski Asyryjczycy, wpadli w święte przerażenie z powodu jednego Żyda, ponieważ mówił im słowo Żywego Boga, i przemawiał w mocy Świętego Ducha. Wpadli w takie przerażenie, że cała ich stolica –wielkie miasto Niniwa – od dziecka do starca przez trzy dni nie jadła i nie piła, tylko pościła, modliła się i pokutowała, przywdziała wór pokutny, łachmany, posypała głowy popiołem, od niewolnika do króla. Czy coś Wam to przypomina? Czy pamiętacie Post Estery, tak? I w tamtym i w tym przypadku Bóg wysłuchał. Tylko, że w Persji On usłyszał Swój naród, a tutaj, mogłoby się wydawać, wysłuchał bałwochwalców, obcych, którzy przyjęli słowo od Boga. Oni ukorzyli się i upadli na swoją twarz przed Bogiem Izraela; właśnie tak – przed Bogiem Izraela. Słyszycie? Tym bardziej my powinniśmy się ukorzyć. Mamy dobry przykład.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.