Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.I)

Опубликовано в Polska

Читать русскую версию

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.I) Rabin KEMO Borys Grisenko

Rabin KEMO Borys Grisenko. Shalom Haverim! Pokój Wam drodzy przyjaciele! Rozpoczynamy cykl publikacji na temat, który wywołuje sporo kontrowersji i pytań w ostatnim czasie.

Do czego potrzebne są mesjańskie wspólnoty? Ich cele? Jakie są podstawy Mesjańskiej posługi? Zacznijmy według chronologii. Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Ci, którzy są zorientowani, rozumieją, dlaczego nie zacząłem od Księgi Breishit (Rodzaju) i innych czterech Ksiąg Tory.

Piąta Księga Mojżeszowa, 32:7: „Wspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń, zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, starszych twoich, a powiedzą ci”.

Powiedzcie proszę, kto z was urodził się w rodzinie, gdzie przynajmniej dwa pokolenia byłyby prawdziwie wierzące? Widać, że w sali na 400 osób, znalazło się takich dziesięciu. Tak więc większość z nas nie miała mądrych starców. Zdecydowana większość z nas nie miałam nawet poważnie wierzących ojców, którzy mogliby nam cokolwiek wyjaśnić. Przykładowo ja , przez pierwsze 30 lat swojego życia, aż do nawrócenia, zaledwie dwa razy rozmawiałem z wierzącymi ludźmi.

Następny werset. Piąta Księga Mojżeszowa, 32:8 „Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludów, według liczby synów Izraelskich”.

Mam pytanie: gdy ludzkość zasiedlała ziemię, kiedy Bóg rozdzielał i zasiedlał te pierwsze narody i przygotowywał ziemie dla wszystkich przyszłych narodów, to ilu było Żydów?

Możecie się zdziwić, ale wtedy jeszcze w ogóle NIE BYŁO ŻYDÓW!

Te wersety są bardzo dokładnie przetłumaczone w tłumaczeniu King James (Biblia Króla Jakuba), zgodnie z oryginałem. Ponieważ można spotkać niektóre tłumaczenia, w których słowa „synów izraelskich” zamieniono na „synów Bożych”. Żadna zwykła religijna logika nie wytrzymuje takiej „niesprawiedliwości”.

Niedawno brałem udział w programie kanału TBN „Inna perspektywa”. Program miał poruszać cztery tematy, ale w przeważającej części wszystko było poświęcone kwestii żydowskiej. Słychać było różne opinie. Ale główną linią było zamieszanie wokół kwestii żydowskiej: «A gdzie sprawiedliwość? Dlaczego Bóg tak zrobił? Nie zgadzamy się!”. Odnosiło się wrażenie, że wszyscy będący przeciw, zebrali się razem. Chociaż nie, nie tyle, że się zebrali — jest ich już za dużo…. Po prostu obrali wspólną linię wiary, że Bóg tak nie uczynił! A jeśli nawet kiedyś uczynił, to w taki sposób : Wybrał jeden ze wszystkich narodów. Ale minęło już dwa tysiące lat kiedy powiedział: „Koniec Żydzi! Już wystarczy. Naszego kościelnego Chrystusa ukrzyżowaliście, i już wystarczy! Żegnajcie, wybrani!”

Kiedy czyta się takie fragmenty Pisma Świętego, można zrozumieć oburzenie, które wciąż pobudza serca i umysły wielu ludzi.

Jak to? Żydów jeszcze nie było, a Bóg już całą historię ludzkości związał z losem Żydów? I najważniejsze, że zrobił to nie tylko w odniesieniu do tych Żydów, którzy będą żyć w jednym pokoleniu. A okazuje się, że wszyscy Żydzi, w każdym czasie do końca świata są w jakiś sposób związani z losem pozostałych narodów. I mało tego, Biblia nie wymienia żadnego innego narodu! Nie jest łatwo zgodzić się z tym tak do razu, prawda?

Wiecie, rzeczywiście nie jest możliwe zrozumienie tego, jeśli nie się nie wie, Kim jest nasz Bóg. W imieniu Boga w Nowym Testamencie jest ukryte wielkie objawienie. Prawdziwa miłość – to nie jest tylko jeden z atrybutów Boga, jedna z Jego cech. On sam jest Miłością!

Są jeszcze inne imiona jak na przykład Adonai Shalom. Niektórzy mówią: „Shalom – Bóg jest naszym pokojem”. Ale posłuchajcie! Shalom nie oznacza po prostu – pokoju. Szalom – to pełnia, integralność, samo dobro, wszystko co prawdziwe, wszystko co dobre! Wszystko co najwspanialsze jest w Bogu. A Miłość jest więzią doskonałości. To jest napisane w Liście do Kolosan.

Bóg jest miłością, więc podstawą wybrania Izraela jest niewiarygodna, bezinteresowna, pierwotna, prawdziwa miłość Boga do każdego człowieka. Może ktoś z was czekał, że powiem : „Do każdego Żyda”? Nie, nie tylko. Do każdego człowieka! Dlatego, że szczególna miłość Boga do narodu Izraela, do żydowskiego narodu – to wyraz Bożej miłości do wszystkich narodów, do każdego człowieka. Ponieważ uformowanie narodu żydowskiego – to stworzenie narodu, który byłby żywym znakiem świętości prawdy i miłości Boga do wszystkich ludzi.

Niektórzy mówią: «Ale dlaczego właśnie Żydzi?». Ludzie ze wszystkich narodów świata zadawali i wciąż zadają sobie pytanie: «Dlaczego Żydzi?»

Teraz wyjawię wam wielka tajemnicę.

Jeśliby Bóg wybrał inny naród, to On by utworzył ten inny naród od takiego samego Abrama. Co za różnica, z jakiego narodu byłby ten pierwszy człowiek, który będąc rdzennym poganinem, otoczonym całym morzem bałwochwalców, stał się Żydem, w tych niewiarygodnych warunkach, kiedy wokół niego nikt nie wierzył w Jedynego Boga? Nikt nie znał prawdy i nie chciał znać. Ale wszyscy myśleli, że znają prawdę, że otrzymują ją od demonów. To jest wielki wyczyn ducha! To jest bezpośrednie działanie łaski wobec tęsknoty serca — jeszcze Abrama ( nie Abrahama, a Abrama), wydarzenie bez precedensu w historii ludzkości. W ten sposób Bóg stworzył pierwszego Żyda. I Abram był nazywany Żydem, kiedy według naszych standardów, był już staruszkiem (lub przynajmniej bardzo starym człowiekiem). Prowadził normalne życie » aż do późnej emerytury», będąc nie-Żydem. A później stał się Żydem, i to nie tylko dlatego, że zrozumiał, ze jest Jedyny Bóg , to za mało! Trzeba było zrozumieć, że oprócz tego Boga nie ma żadnych innych bogów. I to drugie – jest absolutnie koszmarnym objawieniem dla ludzi naszych czasów.

Ciąg dalszy tutaj

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.