Tu Bi-Szwat. Gdzie są nasze korzenie?

Опубликовано в Tu Bi-Szwat

tubis

Tu Bi-Szwat ( 15 dzień miesiąca Szwat) – nowy rok drzew – to wyjątkowe święto, które nie występuje ani w Torze, ani w Tanach.

Bezpośrednim znaczeniem Tu Bi-Szwat jest to, że dzień ten jest początkiem odliczenia dziesięciny z  plonu drzew owocowych, zgodnie z przykazaniami Tory. Świętując nowy rok drzew, zwracamy uwagę nie tylko na bezpośredni sens tej daty, ale także na cechy, które posiada i drzewo i człowiek. Ponadto, jest to święto następujące po Chanuce i przed Purimem, co jak zobaczymy w dalszym omawianiu tego święta, również nie jest przypadkowe. A więc zaczynamy.

Opierając się na tym, co jest napisane w Torze na temat drzew owocowych, śmiało można porównać człowieka do drzewa, które Pan zasadził w Swoim ogrodzie. Dzięki ofierze Mesjasza, jesteśmy wyrwani z gleby tego świata i posadzeni w Nim w Niebie. I tak jak ogrodnik dba o drzewo i  jego wzrost odżywiając je, przycinając, aby drzewo nie chorowało i dawało dobre owoce, tak Bóg pracuje nad tym, żeby nasze owoce dla Jego Królestwa pomnażały się i doskonaliły. Ale w tym procesie jest coś, co zależy od naszego pragnienia – na ile chcemy ukorzeniać się w Bożym sadzie, czy zgadzamy się na Jego nawożenie, przycinanie, aby nasze owoce były takimi, jakimi Pan pragnie je przyjmować od nas, a nie takimi, jakimi je sobie narysowaliśmy w swoim wyobrażeniu. 

Drzewo poznaje się po owocach – „Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.” (Mt.7:17-18). Owoce – to wskaźnik tego, gdzie są nasze korzenie. Kiedy analizujemy swoje owoce, staje się jasne, skąd czerpiemy pożywienie i czy podążamy w prawidłowym kierunku. Lepiej dla nas, jest zgodzić się z Bogiem z tym, gdzie On nas przesadził. Nasze korzenie są w Niebieskim Jeruzalem, w niewzruszonym Królestwie. Im bardziej się w tym utwierdzamy, tym głębiej puszczamy swoje korzenie w kierunku Nieba, tym słabiej zewnętrze czynniki tego świata wpływają na nasze życie. Jednocześnie, jeśli mamy prawidłowe spojrzenie na świat i trzymamy się Pana, to wszystkie okoliczności przyczyniają się do naszego wzrostu w Bogu. Nie powinniśmy szukać ludzkich prawd i rozpraszać się tym, do czego dąży ten świat. Bardzo ważne, aby nie stracić z oczu tego dzieła, dla którego Bóg nas przesadził, żeby nasze owoce były uwielbieniem dla Niego.

Tu Bi-Szwat przypada na okres zimowy – wyjątkowy czas w życiowym cyklu drzewa. I choć już o tym wspominaliśmy, chcemy jeszcze raz  podkreślić, że zimą drzewo pogłębia i wzmacnia system korzeniowy, umacnia się pień, przyrastają słoje roczne, a przy tym wydaje się, że drzewo znajduje się w stanie głębokiej hibernacji. W rzeczywistości organizm jest aktywny, pracując na korzyść przyszłych zbiorów. W czym ta analogia może być ważna dla nas? Co możemy z tego wyciągnąć dla zbudowania się w wierze? Okresy pozornego zewnętrznego zastoju – to nie jest czas dla odpoczynku i spoczęcia na laurach, ale dobra możliwość na  przeprowadzenie analizy owoców minionego sezonu i przygotowanie się do kolejnego.

Tu Bi-Szwat w pewien sposób łączy Chanukę z Purimem. Wydaje się, że to święto jakby kontynuuje rozmyślania o Chanuce i przygotowuje nas do Purim. Chanukalne zwycięstwo przypomina nam o tym, jak kapłanom udało się zaangażować cały naród w dzieło Pana, w rezultacie czego Świątynia została oczyszczona i odnowiono kult ofiarniczy.

Zbliżający się Purim – to nie po prostu święto, które kiedyś się wydarzyło. Ono po raz kolejny mówi nam, że musimy być zakorzenieni w Bogu i oddzieleni dla Jego dzieła, żeby zawsze mieć w Nim zwycięstwo i aby wróg nie odciągnął nas i nie rozbroił.

Wolność, do której zostaliśmy przesadzeni z tego miejsca, w którym byliśmy zrodzeni z ciała, powinna stać się dla nas zrozumiała, uświadomiona i oceniona, ponieważ to w tej wolności możemy wydawać owoce dla Królestwa.

„…I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu.” (Iz.61:3)

*Materiał klubu: „Geuła”, KEMO

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.