SZMINI ACERET

Опубликовано в SZMINI ACERET

Smini atzeret

Dobiega końca okres jesiennych Biblijnych świąt żydowskich.

Sukkot – jest ostatnim z nich. To święto wyjścia ze swoich kryjówek, oderwanie się  od rutyny codzienności  i pójście na spotkanie z Panem , w nieosłonięte miejsce -  pod gołym niebem. To siedem dni, w ciągu których zatrzymujemy się: „Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi!” (Ps. 46:11), - w atmosferze pięknych, pełnych głębokiego znaczenia tradycji; z weselem, z radością i dziękczynieniem Temu, Który jest prawdziwą ochroną i schronieniem dla swego ludu: „Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia.”(Ps.32:7).

Ale w Torze jest wzmianka o ósmym dniu: „Ósmego dnia będziecie mieli święte zgromadzenie i złożycie Panu ofiarę ogniową. Jest to uroczyste zgromadzenie, żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie.” (2 Moj. 23:36). To święto nazywa się Szmini Aceret (w języku hebrajskim – „zatrzymajcie się na ósmy” ). To jest wyjątkowe święto, ponieważ nie jest związane ani z pracami rolniczymi, ani z faktami historycznymi.  To jest święto jakby:  „na żaden temat”. W rzeczywistości jest ono poświęcone nie czemuś , ale Komuś. Szmini Aceret – to cichy szept ojca, który patrząc jak jego dzieci zamierzają udać się do swoich domów, prosi : „Zostańcie jeszcze, zatrzymajcie się. Moje dzieci, drogocenne dzieci, Mój narodzie. Spędziliście trzy tygodnie, zostawiwszy swoje domy, swoje sprawy  i wszystko, co związane z codziennością... spędziliście te dni w Jerozolimie, świętując zgodnie z Moim słowem. Służyliście Mi przynosząc liczne ofiary,  dary dziękczynienia. Wszystko wypełniliście i możecie już iść do domu. Ale teraz nie wymagam, tylko proszę: zatrzymajcie się, zostańcie ze Mną jeszcze jeden dzień, nawet jeśli to zaburza wasze plany. Chcę, żebyście Mi zaufali, a Ja zadbam o wasze domy. Zostańcie ze mną jeszcze. Każda chwila z wami jest droga Memu sercu.”

Szmini Aceret – to szczególne zwrócenie się Boga do każdego jego dziecka: „Zostań ze mną dłużej, niż planowałeś...”. Ojciec chce być z nami dłużej i dłużej. Jego marzeniem jest -  być zawsze z nami, przez cały czas, na wieki ...

Szmini Aceret – to święto czystej, bezinteresownej, wszechogarniającej miłości Boga do nas i w odpowiedzi na Jego miłość, naszej bezinteresownej miłości do Niego. On chce, żebyśmy  Go poznawali  -jako Miłość. „Bóg jest miłością”  (1 Jan 4:P16), a wszystko pozostałe wypływa z kochającego serca.

Szmini Aceret - to nowy rodzaj relacji z Bogiem: 25 godzin na dobę, 8 dni w tygodniu, dodatkowa ofiara,  Boży cud. Szmini Aceret –  to wołanie Bożego Ojcowskiego serca; wołanie Adonai Jeszua, cichy powiew Ducha Świętego. Szmini Aceret – to wzorzec przyszłego życia w Nim, dla Niego Samego, a nie dla tego, co On może dać.

Tradycyjnie, w synagogach, w tym dniu, na porannych nabożeństwach  czyta się modlitwę o wylanie deszczu: „... otwórz dla nas Swój skarbiec dobra, żeby nasyciła się wodą dusza spragniona, jak jest napisane: „ Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk...”(5 Moj. 28:12). Od tego, czy Pan ześle deszcz we właściwym czasie na ziemię Izraela, zależy los uprawy, błogosławieństwo dla ludu. Podobnie, nasze życie jest zależne od wylania na nas Ducha Świętego.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.