Sukkot. Hoszana Raba!

Опубликовано в Sukkot

lulav and etrog small

Sukkot, czy Święto Namiotów (nazwa bardziej znana w naszych szerokościach geograficznych), jest Bożym przypomnieniem dla wszystkich wierzących w Jeszua, zarówno wydarzeń historycznych, jak i nadchodzącej przyszłości. Dla wszystkich ważne i aktualne jest, aby w ciągu tych siedmiu dni przypominać sobie wydarzenia z minionych lat. I świętować to święto nie tylko jako tradycję, ale prawdziwie szukać Bożej woli dla swojego życia. Co więcej, takie wspominanie bezpośrednio wpływa na naszą osobistą przyszłość!

Kto potrafi zanurzyć się w biblijno-żydowskie świętowanie Sukkot, ten zaczyna odkrywać znaczenie zbawienia prze Boga nie tylko dla pojedynczego człowieka, ale dla całej ludzkości!

Pan połączył losy narodów z narodem żydowskim: „Wspomnij dni dawne, … Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, Już ustalał granice ludów według liczby synów izraelskich.” (Pwt.32:7-8). Przecież już nasz praojciec Abraham otrzymał obietnicę dla Najwyższego: „W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi.” (Rdz.12:3).
Można rozpatrywać różne aspekty tego błogosławieństwa, ale błogosławieństwo zbawienia duszy jest największe. A wyobraźcie sobie zbawienie całego narodu! Święto Sukkot wzywa wszystkich do zjednoczenia się pod imieniem Pana i Zbawiciela Jeszua ha Masziach (Kpł.23:39-44, Za.14:16-19, J.7:37-39, Obj.7:9-10).

Dlaczego w czasach starożytnych, na święto Sukkot, kapłani nabierali wody ze źródła Siloam, zanosili ją do Świątyni i, wylewając ją na ołtarz, ogłaszali: „O Panie, racz zbawić, O Panie, racz poszczęścić! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! ... ” (Ps.118:25-26) ? Ponieważ tylko naród żydowski rozumiał prawdziwą istotę i wagę zbawienia: „Zbaw nas, Panie, Boże nasz, i zgromadź nas spośród narodów, Abyśmy dziękowali imieniu twemu świętemu I aby naszą chlubą było uwielbianie Ciebie!” (Ps.106:47). Aby objawiła się pełnia prawdziwego zbawienia, konieczne jest zjednoczenie się i wstawiennictwo za siebie nawzajem. Święto Sukkot ma zdolność prawdziwie zjednoczyć wszystkich wierzących w Mesjasza Jeszua, którzy zbierają się tego dnia z wielką radością (zman simhateinu) przynosząc swoje plony i owoce - dla wielkiej Bożej Chwały!

Kiedy Świątynia stała jeszcze w Jeruzalem, naród Izraela wstawiał się za wszystkimi plemionami i narodami, składając ofiary na Sukkot i śpiewając pieśni ku chwale Boga: „Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Alleluja.”(Ps.117). A jeśli lud Izraela wstawiał się za wszystkimi narodami, to my z narodów - jesteśmy jego dłużnikami !

Niech nasza wierność i wdzięczność Zbawicielowi, będzie wyrażona wstawianiem się za Jego naród – Izrael ! Apostoł pogan - Szaul (Paweł) pokazuje biblijny przykład tego, jakie serce trzeba mieć przed Panem w stosunku do Izraela: „Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.”(Rz.10:1).

Lekcje przeszłości mówią o ogromnej Bożej wierności wobec Swojego narodu - Izraela. Bóg wielokrotnie i na różne sposoby wybawiał i wybawia swój lud z rąk wrogów. Był, jest i zawsze będzie z Żydami. A Zbawiciel nie spocznie, dopóki nie zbawi Swojego narodu: „Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. ” (Iz.62:1).

A zatem i my - wierzący w Zbawiciela Izraela, nie spocznijmy, dopóki Jego wybrany naród się nie przebudzi!

Diemian Moroz, rabin Żydowskiej Mesjańskiej Wspólnoty w Taraszczy

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.