SUKKOT – oderwij się od zgiełku i marności!

Опубликовано в

Skk

Jednym z celów tego święta jest przypomnienie, że Bóg wyprowadził swój naród z egipskiej niewoli i dał ludziom na mieszkanie - tymczasowe, przenośne domy (Kpł.23:43). Sukkot jest następstwem oddzielenia się od grzechu, od wszystkiego, co nie pochodzi od Boga, a do czego przylgnęła nasza dusza. To nie przypadek, że Sukkot obchodzi się po Jom Kippur – Dniu Pojednania, po odpuszczeniu grzechów Izraelowi. To jedno ze świąt, które sam Bóg świętuje w niebie. Ważne jest, abyśmy przyłączyli się do Niego i świętowali razem z Nim. Bóg nakazał nam obchodzić Sukkot przez siedem dni, ponieważ rozumie, że potrzebujemy czasu, aby oddzielić się od naszych spraw i skoncentrować się na Nim. Nikt i nic nie powinno stać się dla nas ważniejsze niż Bóg (nawet Jego błogosławieństwa).

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Sukkot. Hoszana Raba!

Опубликовано в

lulav and etrog small

Sukkot, czy Święto Namiotów (nazwa bardziej znana w naszych szerokościach geograficznych), jest Bożym przypomnieniem dla wszystkich wierzących w Jeszua, zarówno wydarzeń historycznych, jak i nadchodzącej przyszłości. Dla wszystkich ważne i aktualne jest, aby w ciągu tych siedmiu dni przypominać sobie wydarzenia z minionych lat. I świętować to święto nie tylko jako tradycję, ale prawdziwie szukać Bożej woli dla swojego życia. Co więcej, takie wspominanie bezpośrednio wpływa na naszą osobistą przyszłość!

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

WSPÓŁCZESNE ZNACZENIE ŚWIĘTA SUKKOT

Опубликовано в

323

Na ile święto Sukkot jest aktualne w naszym życiu? Aby wejść do radości Bożego szałasu, trzeba uwierzyć  w Dobrą Nowinę o Jeszua i przyjąć Jego przykazania jako  punkt odniesienia w swoim życiu: „ Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.”  (J.8:31-32). „Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać Mnie będzie, a Ja go wysłucham, będę z nim w niedoli wyrwę go i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje.”  (Ps. 91: 14-16).

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Tradycja Żydowska w świętowaniu Sukkot

Опубликовано в

Tradycja Żydowska w świętowaniu Sukkot. Rabin KEMO Borys Grisenko

Rabin KEMO Borys Grisenko. Sukkot - to ciekawe święto. Bóg nakazał nam mieszkać w szałasach. On nakazał nam wejść do tych szałasów dlatego, żeby przypominać sobie o Jego obietnicach, przypominać to, czego On dokonał dla swojego narodu.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.