Jaki jest cel „Wyjścia”?

Опубликовано в Pesach

Moses

Pesach ( z hebr. Pesach – przejść obok, ominąć lub litość; grec. Pasca ) – taką nazwę nosi pierwsze ze świąt przykazanych przez Pana. Są to dni wspominania wydarzeń z historii narodu żydowskiego, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z egipskiej niewoli. O tych wydarzeniach opowiada Biblijna Księga Wyjścia (Szemot):

„Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne…. Odpowiecie: Jest to rzeźna ofiara paschalna (Pesach) dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy, i oddał pokłon.” (Wyjścia 12:14; 27).

Pierwszym i początkowym celem Wyjścia –było wyjście narodu Bożego z Egiptu. Drugi i ostateczny cel – to wejście do Ziemi Obiecanej, którą Bóg obiecał dać Swojemu narodowi na wieki. Ponadto, były jeszcze inne cele opisane w Biblii, ale centralnym punktem Wyjścia jest to, że: Izrael wyszedł z Egiptu, ponieważ miał wyznaczone spotkanie na pustyni - wyszedł na spotkanie z Panem. Najważniejsze w tym nie było dziesięć plag, nawet nie noc paschalna, a nawet przejście przez Morze Czerwone , ale właśnie spotkanie z Panem na pustyni. I jeśli by tego spotkania nie było, to nie byłoby sensu w wchodzeniu.

Passover LastSupper

„I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie.” (Łk. 9:30-31)

Około dwóch tysięcy lat temu dokonało się Wyjście, które jest kulminacją Pesacha. Chodzi o Wyjście, którego dokonał Sam Pan Jeszua, przynosząc Siebie jako doskonałą, odkupieńczą ofiarę za wszystkich ludzi. Śmierć Baranka Paschalnego i Jego odkupieńcza krew, stała się zbawieniem nie tylko dla Żydów, ale też dla całej ludzkości. On wypełnił wolę Ojca i było to przejawem niesamowitej miłości Boga do wszystkich ludzi. 

Istota naszego wyjścia – to wyjście na spotkanie z Bogiem, z naszym ukochanym Ojcem, z naszym Oblubieńcem, Jeszua. Abyśmy uwolniwszy się od wszystkiego, co trzymało nas w niewoli starego pana - szatana, mogli przyjąć Ojcowską miłość; żebyśmy Mu dali możliwość nas objąć. Kiedy Sam Pan przychodzi na spotkanie z nami, to przychodzi z Nim miłość do naszych serc, ponieważ nasz Bóg jest Miłością. Jeżeli znamy Boga, Który jest Miłością, to miłość w nas pokonuje wszelkie zło. 

Intymność z Panem jest cenniejsza niż życie. Dawid mówi: „Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna…. Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię będą.” (Ps.63:2,4) Istota Bożej miłości – to intymność i bliskość z Nim. 

Kiedy ten cel wyjścia, cel Pesacha zaczyna się nam objawiać, wtedy my tak naprawdę otwieramy się na intymność z Bogiem. Otwieramy się na pragnienie bycia nieustannie z Nim, aby nic nas od Niego nie oddzielało. Abyśmy mogli, odwróciwszy się od swoich problemów i lęków, rzucić się w Jego objęcia. W rzeczywistości, Bóg pragnie tego o wiele mocniej niż my. 

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.