Czym zająć się na Chanukę?

Опубликовано в Chanuka

W dni Chanuki, zamiast tradycyjnego świecznika – menory – w żydowskich rodzinach zapala się świąteczny świecznik składający się z ośmiu  świec – chanukiję. Każdego dnia zapala się o jedną świeczkę więcej, na znak kontynuacji cudu, który wydarzył się za dni Machabeuszy.

 Wypowiada się błogosławieństwo : „Błogosławiony jesteś Ty, Panie, Boże nasz, Królu Wszechświata, Który uczynił cuda ojcom naszym w te dni, w tym czasie i Który oświecił nas Swoimi przykazaniami i nakazał zapalać chanukalny świecznik”.

Osiem świec świątecznej menory zapala się oddzielną, dziewiątą świecą, która nazywa się "Szamasz" - "sługa" w języku hebrajskim. Właśnie ta świeca wskazuje na Jeshua – nasze prawdziwe światło, które przychodzi, żeby oświecić nasze życie. Podobnie jak świeca – sługa – Jeshua przyszedł, aby nam służyć.  W czasie Chanuki dzieci bawią się w specjalną grę : „Dreidel” – jest to malowany, czteroboczny bączek. Na każdym z czterech boków dreidel są wyrysowane litery alfabetu hebrajskiego - po jednej z 4 liter: nun, gimel, he, szin. Litery te tworzą skrót od pierwszych słów zdania: „Nes gadol haja szam” co znaczy: ( „cud wielki stał się tam”).

No i oczywiście święto nie może pozostać bez  poczęstunku.  Tradycyjnie w te dni przygotowuje się lateks – placuszki ziemniaczane, smażone na oleju z oliwek, oraz sufganijot – chanukowe pączki z marmoladą lub dżemem.  Tak jak cud Chanuki dotyczy oliwy, wszystkie potrawy w ten dzień są przygotowywane na oleju roślinnym.

Główne modlitwy świąteczne

Po zapaleniu świec w pierwszy dzień święta wypowiada się trzy błogosławieństwa :

Baruch ata Adonaj, Elohenu, melech haolam, aszer kidszanu bemicotaw weciwanu lehadlik ner szel Chanukka. Amen. Błogosławiony jesteś Ty, Panie, Boże nasz, Królu wszechświata który uświęciłeś nas przykazaniami swymi i przykazałeś nam zapalać świecie Chanukowe. Amen.

Baruch ata Adonaj, Elohejnu, melech haolam, szeasa nisim laawotenu bajamim hahem bazman haze. Ame. Błogosławiony bądź Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, Który uczyniłeś cuda dla naszych ojców, w tych dniach, w tym czasie. Amen.

Baruch ata Adonaj, Elohejnu, melech haolam, szehechejenu wekijmanu, wehigijanu lazman haze. Amen. Błogosławiony bądź Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, Który zachowałeś nas przy życiu, podtrzymałeś nas, i doprowadziłeś  nas aż dotąd. Amen.

Podczas kolejnych siedmiu dni święta wypowiada się tylko dwa pierwsze błogosławieństwa.

My jako Mesjańscy Żydzi możemy dodać :

 Baruch ata Adonaj, Elohejnu, melech haolam, aszer kidszanu be-Jeshua ha-Massijah Or haolam. Amen.  Błogosławiony bądź Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, Który oświecasz nas w Jeshua Mesjaszu światłem dla świata. Amen.!

Także podczas tych dni są jeszcze wznoszone modlitwy  : „Hallel”  i  „Al Hanissim”.

Modlitwa „hallel” :  „Będzie wysławiać Cię, Panie Boże nasz, wszelkie stworzenie Twoje; i ci, którzy Ciebie kochają, - sprawiedliwi, wypełniający wolę Twoją, i cały naród Twój, dom Izraela, będą w radości dziękować i błogosławić, i wychwalać, i wysławiać, i wywyższać, i głosić świętość i królowanie Twojego imienia, Władco nasz. Albowiem Tobie należy się chwała i pieśń Twojemu imieniu; albowiem Ty – jesteś Bogiem po wieczne czasy. Błogosławiony jesteś  Panie, Królu, wysławiany w modlitwach uwielbienia”.

Modlitwa „Al  hanissim” : „Za cuda i za wybawienie, i za moc Twoją, i za zbawienie, i za znaki, i za pocieszenie, i za wojny, które przeprowadziłeś dla naszych przodków w te dni, o tej porze roku, za dni Matatiasza, syna Johanana, najwyższego kapłana i jego synów, kiedy podniosło się nikczemne greckie królestwo przeciwko narodowi Twojemu – Izraelowi, żeby zmusić go do zapomnienia Tory Twojej i naruszenia praw ustanowionych według Twojej woli; ale Ty, przez wielkie Swoje miłosierdzie, ująłeś się za nimi, kiedy oni byli w biedzie, stanąłeś za nimi, byłeś sędzią w ich sporze z wrogami, pomściłeś ich, wydałeś silnych w ręce słabych, i liczne wojska w ręce nielicznych, i nieczystych w ręce czystych, i złoczyńców w ręce sprawiedliwych, i knujący zło w ręce tych, którzy studiują Twoją Torę. I wysławiłeś imię Twoje, wielkie i święte na świecie i narodowi Swojemu – Izraelowi, darowałeś wielkie wybawienie w tym samym dniu”.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.