PURIM - víťazstvo národa odsúdeného na smrť

Опубликовано в Sviatky

Queen Esther

Purim je jedným z najveselších sviatkov hebrejského kalendára. Je to sviatok víťazstva slobody a dobra nad zlom. Purim slávime na pamiatku záchrany Hebrejov od úplného vyhubenia v čase konca Babylonského zajatia (539 - 331 r. pred Kristom).

Tento príbeh, opísaný v knihe Ester, sa odohráva v meste Šušan, ktoré neskôr patrilo Perzii a potom Iránu. Hlavní hrdinovia tejto knihy sú - kráľovná Ester, jej strýko Mordechaj a aj zlostný a nemorálny Háman - najdôležitejší hodnostár perzského kráľa Ahasvéra. História hovorí o tom, ako Háman naplnený veľkým hnevom nad tým, že Hebrej Mordechaj k nemu neprejavuje potrebnú úctu, sa rozhodne pomstiť sa mu. Pomstiť sa jednému Hebrejovi však bolo pod jeho dôstojnosť a tak si zaumienil vyhladiť hneď všetkých Hebrejov.

Sviatok dostal pomenovanie podľa slova "pur" (los), ktorý hádzal poverčivý Háman, aby sa dozvedel vhodný deň na vyhubenie Hebrejov. Na uskutočnenie svojej antisemitskej akcie sa Háman zaručil podporou kráľa Ahasvéra, prisľúbiac mu ohromné bohatstvo. Vo svojej presvedčivej reči ku kráľovi Háman uvádza argumenty, ktoré doteraz vchádzajú do arzenálu všetkých antisemitov. Hovorí: "Je nejaký národ, rozptýlený a oddelený od iných, medzi národami po všetkých krajinách tvojho kráľovstva a ich, toho národa, zákony sú rozdielne od zákonov všetkých národov, a kráľových zákonov nezachovávajú. Preto nie je to na prospech kráľovi, nechať ich na pokoji." (Ester 3:8) Kráľ súhlasil s plánom svojho hodnostára. Obidvaja pritom nevedia, že milovaná manželka kráľa Ahasvéra - kráľovná Ester, je Hebrejka.

Aj keď sa rozhodnutie kráľa malo udržať v najprísnejšej tajnosti, Hebreji sa o tom dozvedeli. Mordechaj chce od Ester, aby šla ku kráľovi a prosila ho o zľutovanie sa nad svojim národom. Kráľovná Ester sa bojí, lebo prísť pred kráľa bez pozvania ju môže stáť život. Mordechaj nalieha: "Nemysli si vo svojej duši, že sama unikneš v dome kráľovom zo všetkých Hebrejov. Ba ak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostaví sa Hebrejom z iného miesta úľava a vyslobodenie a ty a dom tvojho otca zahyniete. A kto vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu!" (Ester 4:13-14) Mordechaj verí, že všetko, čo sa deje s hebrejským ľudom, je pod Božou kontrolou.

Aby pripravil pôdu pre stvorenie zázraku, musí ľud Izraela volať k Najvyššiemu, v pôste, plači a modlitbách. Po trojdňovom pôste, riskujúc život, Ester prichádza pred kráľa a on ju prijíma. Neskôr rozpovie manželovi o Hámanovom sprisahaní a prosí ho, aby sa zmiloval nad jej národom. Hebreji boli zachránení. Háman bol podľa princípu "oko za oko" potrestaný. Obesili ho na šibenici, pripravenej pre Mordechaja a ten dostal postavenie, ktoré predtým patrilo Hámanovi. Háman sa stal symbolom tých, ktorí nenávidia Hebrejov, zanechajúc za sebou egyptského faraóna v čase exodu a bol predchodcom Hitlera a Stalina. Rusky hovoriaci Hebreji vždy spomínajú na to, ako Háman 20. storočia - Jozef Visarionovič Stalin - zomrel práve na Purim, nezavŕšiac tak masové vyvražďovanie hebrejských lekárov, ktoré sa malo uskutočniť nasledujúci deň. Preto, či sa možno diviť, že po viac než 2500 rokoch nezabúdame na túto zdanlivo bezvýznamnú históriu? To, čo sa nám môže javiť ako prípadná zhoda okolností, samozrejme svedčí o zásahu Všemohúceho Boha.

Slávime Purim ako najveselší sviatok, ktorý v nás obnovuje presvedčenie, že náš veľký Boh je s nami! V deň sviatku Purim si znova pripomíname, že Boh je vždy verný tým zasľúbeniam, ktoré dal Ním vyvolenému národu.
Veselosť Purimu - to je svojím spôsobom aj demonštrácia životnej sily hebrejského národa a táto demonštrácia sa deje pred očami nasledovníkov Hámana, všetkých tých, ktorí by chceli pokračovať v jeho skazonosnom diele. Nepriateľské sily nikdy nepokoria ľud vyvolený Bohom, a toto do nás zasieva statočnosť a radosť.

Purim, to je Deň Víťazstva! Je to oslava Božej spravodlivosti a lásky!

Bez zastania sa nášho Všemohúceho Pána by sme už dávno boli vymazaní z tváre zeme. Ale my sme! My existujeme! Radujeme a veselíme sa! Oslavujeme Najvyššieho a sme hrdí na svojich Mordechajov a Estery!

Nehľadiac na to, že kniha Ester má šťastný koniec, hebrejské príslovie nenadarmo hovorí: "Je veľmi veľa Hámanov - ale iba jeden Purim".

Tradičným jedlom na Purim sú "Hámanove uši".

Tiež si prečítajte slovo rabína o Purime a predurčení hebrejského národa.©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.