PURIM - víťazstvo národa odsúdeného na smrť

Опубликовано в

Queen Esther

Purim je jedným z najveselších sviatkov hebrejského kalendára. Je to sviatok víťazstva slobody a dobra nad zlom. Purim slávime na pamiatku záchrany Hebrejov od úplného vyhubenia v čase konca Babylonského zajatia (539 - 331 r. pred Kristom).

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 1. /

Опубликовано в

Queen Esther

Pomenovanie sviatku PURIM pochádza od slova „pur“, čo znamená los. Hlavný poradca perzského kráľa Ahasvera Haman, hádzal losy s cieľom stanoviť deň vyhubenia všetkých Hebrejov žijúcich v ríši. Zámer Hamana sa nenaplnil, vďaka statočnosti a odvahe hebrejskej dievčiny Ester (meno v hebrejčine Hadasa) a jej bratranca Mordechaja. Hebreji oddávna oslavujú tieto sviatočné dni, ako spomienku na zázračnú záchranu svojho národa.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Mesiac Elul: Čo musí robiť každý Hebrej? / časť II. /

Опубликовано в

Mesiac Elu sk

Elul - to je čas konania dobra, čas prejavovania lásky k ľuďom. V tieto dni je dobre postarať sa o materiálne potreby svojich blízkych /a nielen to/. Hebrejská tradícia považuje stav, keď sme ustarostení svojou materiálnou situáciou, za prejav našej materiálnosti, keď sme však znepokojení potrebami druhých ľudí, prejavuje sa v tom naša duchovnosť.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Šavuot

Опубликовано в

SH 2

Šavuot je sviatok, ktorý nasleduje po sviatku Pesach a je jedným z troch sviakov, počas ktorých sa musel každý muž ukázať v Jeruzaleme, aby sa poklonil Bohu v chráme.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 2. /

Опубликовано в

purim 1

ODKAZ SVIATKU PURIM

Udalosti opísané v Knihe Ester sa stali počas histórie Izraela, o ktorej mudrci hovoria: "Čas, keď Hospodin skryl tvár od Svojho ľudu.“ "A ja istotne skryjem svoju tvár toho dňa pre všetko to zlé, ktoré páchal, keď sa obrátil k iným bohom." 5. Mojž. 31:18

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Sukkot

Опубликовано в

sukkot

Sviatok Sukkot alebo sviatok stánov završuje cyklus ročných sviatkov a je jedným z troch pútnických sviatkov počas ktorých Tóra predpisuje ukázať sa pred Hospodinovou tvárou.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Mesiac Elul: čo musí urobiť každý Hebrej?

Опубликовано в

Mesiac Elu sk

Elul je 12. mesiac biblického kalendára, ktorý trvá 29 dní a pripadá na august - september gregoriánskeho kalendára. Názov mesiaca pochádza z aramejského „ve-elinu“ – preskúmať, posudzovať, analyzovať“. Tento mesiac predchádza jesenným biblickým sviatkom, nástupu prvého z nich – Roš hašana (hebrejského nového roka, ktorý sa podľa Písma nazýva „Jom Troa“ – pripomienka zvuku trúby), kedy podľa tradície Boh súdi Svoje stvorenia.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Duchovné zameranie v období do sviatku Šavuot

Опубликовано в

13324458 899167700192567 102568187 o


1. Pozrieť si Božie Slovo, v prvom rade knihu Exodus (Šemot – Mená), od 15. do 19. kapitoly. Uchopiť napísané, hĺbavo premýšľať nad prečítaným, modliť sa a prosiť, aby Boh ukázal, aké poučenie môžeme získať z týchto kapitol.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.