NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 1. /

Опубликовано в

Queen Esther

Pomenovanie sviatku PURIM pochádza od slova „pur“, čo znamená los. Hlavný poradca perzského kráľa Ahasvera Haman, hádzal losy s cieľom stanoviť deň vyhubenia všetkých Hebrejov žijúcich v ríši. Zámer Hamana sa nenaplnil, vďaka statočnosti a odvahe hebrejskej dievčiny Ester (meno v hebrejčine Hadasa) a jej bratranca Mordechaja. Hebreji oddávna oslavujú tieto sviatočné dni, ako spomienku na zázračnú záchranu svojho národa.

Mesiac Elul: Čo musí robiť každý Hebrej? / časť II. /

Опубликовано в

Mesiac Elu sk

Elul - to je čas konania dobra, čas prejavovania lásky k ľuďom. V tieto dni je dobre postarať sa o materiálne potreby svojich blízkych /a nielen to/. Hebrejská tradícia považuje stav, keď sme ustarostení svojou materiálnou situáciou, za prejav našej materiálnosti, keď sme však znepokojení potrebami druhých ľudí, prejavuje sa v tom naša duchovnosť.

Šavuot

Опубликовано в

SH 2

Šavuot je sviatok, ktorý nasleduje po sviatku Pesach a je jedným z troch sviakov, počas ktorých sa musel každý muž ukázať v Jeruzaleme, aby sa poklonil Bohu v chráme.

Sukkot

Опубликовано в

sukkot

Sviatok Sukkot alebo sviatok stánov završuje cyklus ročných sviatkov a je jedným z troch pútnických sviatkov počas ktorých Tóra predpisuje ukázať sa pred Hospodinovou tvárou.

Mesiac Elul: čo musí urobiť každý Hebrej?

Опубликовано в

Mesiac Elu sk

Elul je 12. mesiac biblického kalendára, ktorý trvá 29 dní a pripadá na august - september gregoriánskeho kalendára. Názov mesiaca pochádza z aramejského „ve-elinu“ – preskúmať, posudzovať, analyzovať“. Tento mesiac predchádza jesenným biblickým sviatkom, nástupu prvého z nich – Roš hašana (hebrejského nového roka, ktorý sa podľa Písma nazýva „Jom Troa“ – pripomienka zvuku trúby), kedy podľa tradície Boh súdi Svoje stvorenia.

©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.