Sukkot

Опубликовано в

sukkot

Sviatok Sukkot alebo sviatok stánov završuje cyklus ročných sviatkov a je jedným z troch pútnických sviatkov počas ktorých Tóra predpisuje ukázať sa pred Hospodinovou tvárou.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Mesiac Elul: čo musí urobiť každý Hebrej?

Опубликовано в

Mesiac Elu sk

Elul je 12. mesiac biblického kalendára, ktorý trvá 29 dní a pripadá na august - september gregoriánskeho kalendára. Názov mesiaca pochádza z aramejského „ve-elinu“ – preskúmať, posudzovať, analyzovať“. Tento mesiac predchádza jesenným biblickým sviatkom, nástupu prvého z nich – Roš hašana (hebrejského nového roka, ktorý sa podľa Písma nazýva „Jom Troa“ – pripomienka zvuku trúby), kedy podľa tradície Boh súdi Svoje stvorenia.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Duchovné zameranie v období do sviatku Šavuot

Опубликовано в

13324458 899167700192567 102568187 o


1. Pozrieť si Božie Slovo, v prvom rade knihu Exodus (Šemot – Mená), od 15. do 19. kapitoly. Uchopiť napísané, hĺbavo premýšľať nad prečítaným, modliť sa a prosiť, aby Boh ukázal, aké poučenie môžeme získať z týchto kapitol.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Hebrejské sviatky: Odkiaľ? Prečo? Pre koho? (Časť 2)

Опубликовано в

prazdniki

SVIATKY JEDNOTY RODINY

Poviem ešte o jednej dôležitej stránke sviatkov Hospodinových. Tieto sviatky nie sú len pre stretnutie Boha s nami a nás s Bohom v špeciálnej hĺbke a blízkosti, ale sú taktiež pre naše stretnutie navzájom v Božej prítomnosti. Sviatky zjavujú zmysel a pomáhajú pochopiť hĺbku a rôznorodosť druhého prikázania – lásky k blížnemu. Nie len k jednotlivému blížnemu, ale aj k celému Božiemu národu ako jednej obrovskej Božej rodine.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Mesiac Elul: Čo musí robiť každý Hebrej? / časť II. /

Опубликовано в

Mesiac Elu sk

Elul - to je čas konania dobra, čas prejavovania lásky k ľuďom. V tieto dni je dobre postarať sa o materiálne potreby svojich blízkych /a nielen to/. Hebrejská tradícia považuje stav, keď sme ustarostení svojou materiálnou situáciou, za prejav našej materiálnosti, keď sme však znepokojení potrebami druhých ľudí, prejavuje sa v tom naša duchovnosť.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Šavuot

Опубликовано в

SH 2

Šavuot je sviatok, ktorý nasleduje po sviatku Pesach a je jedným z troch sviakov, počas ktorých sa musel každý muž ukázať v Jeruzaleme, aby sa poklonil Bohu v chráme.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

HEBREJSKÉ SVIATKY: Odkiaľ? Prečo? Pre koho?

Опубликовано в

prazdniki

Sviatky sú najživšie spomienky a dojmy, ktoré si prinášame z detstva, sprevádzajú nás celý život a odovzdávame ich nasledujúcemu pokoleniu. Mnohoročná história hebrejského národa spája staroveké pokolenia s nami, žijúcimi v 21. storočí. A do dnešného dňa Hebrejov, rozptýlených po celej zemi, v určité dni zjednocujú oslavy, vyjadrujúce tradície a ustanovenia našich praotcov.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.