Saša Jaroslavskij: Duchovne som sa zobudil

Опубликовано в Svedectvá

11007593 834159959992700 1521277563 n

Už od detstva som tušil, že som Žid. Prečo? Veľmi jednoducho: môj otec nemohol študovať na univerzite kvôli svojej národnosti.

A bol tu aj tomu zodpovedajúci vzťah zo strany mnohých ľudí z môjho okolia a v mnohých iných situáciách. Dobre si pamätám, ako som sa v škole hanbil za svoje židovstvo: keď zaznela otázka: „A ty náhodou nie si Žid?“, aktívne som protestoval a tvrdil som, že som Rus. Ani neviem prečo, ale jednoducho som nechcel, aby moji priatelia spoznali pravdu.

Napriek tomu som celé detstvo navštevoval rôzne židovské krúžky, chodil som na židovské rekreačné tábory, s pomocou mamy som sa rôznymi spôsobmi zoznamoval s kultúrnym dedičstvom svojho národa. Slávili sme tam židovské sviatky, učili sme sa tradície a výborne si pamätám na detské purímšpíly1)...

Mimochodom, môj otec – pokrvný Žid – v tom nevidel význam, ale mama – Ukrajinka – sa aktívne zaoberala mojím židovským vzdelávaním a svetonázorom. V rodine sa na židovskú tému taktiež obzvlášť nehovorilo, a priateľov – Židov som do dorasteneckého veku nemal.

Ja som to proste chápal ako detské zábavy - koníčky. Seba som vtedy za Žida vôbec nepovažoval, ani som sa Židom necítil. Pochopenie prišlo neskôr – po veľkých ťažkostiach a po tom, ako mi ich Boh pomohol zvládnuť.

Počas dospievania som sa dal na drogy a plynule som prešiel do kategórie problematických tínedžerov. Po niekoľkých rokoch skutočných múk – mojich a rodičov – sa so mnou udial skutočný zázrak. Boh, ktorého som ani jasne nepoznal, ma oslobodil od túžby po drogách a všetkých dôsledkov ich užívania. Všetko sa udialo jednoducho: neviem prečo som prišiel na bohoslužbu do baptistickej cirkvi, kam ma pozývali známi. Tam som úpenlivo poprosil Boha o pomoc. A On odpovedal! Bol som schopný skoncovať so závislosťou a uveril som v Boha. Môj život sa menil rýchlo a kardinálne k lepšiemu; absolvoval som rehabilitáciu v špeciálnom centre. Celkovo som začal žiť ako normálny veriaci človek. No čo je zaujímavé - znovu sa začalo dostávať do popredia moje židovstvo. Hovorili mi, aké je to super, že som Žid, prosili, aby som sa na bohoslužbách modlil za Izrael, pozývali ma na slávenie sabatu a mňa toto všetko poriadne rozčuľovalo – neviem prečo. Nechápal som, ako sa to všetko týka mňa. Pozývali ma na koncerty židovskej hudby a tanca, aby som sa nejako znovu skontaktoval so svojou kultúrou, avšak ja som na to reagoval negatívne...

A potom som letel do Izraela. Spolu s mládežníckou skupinou som študoval históriu a kultúru Erec Izrael2), tak povediac spoznával som svoje korene. Celých 10 dní sa v mojom vnútri odohrávalo niečo úžasné: zažíval som neobyčajnú Božiu blízkosť, môj vzťah s mojím národom, zamyslel som sa, čo to pre mňa znamená, čo môj národ znamená pre Boha, ktorý nás aj stvoril. Vtedy keď ostatní „normálne oddychovali“ na diskotékach s alkoholom, nemohol som nerozmýšľať a nemodliť sa za Izrael, za židovský národ a jeho povolanie. Moje srdce akoby ožívalo... A tam som zrazu uvidel, že ten Boh, v ktorého verím – Ješua Mašiach – je v prvom rade mesiášom Židov. Nemôžem presne vyjadriť ten pocit, no zacítil som tú bolesť v srdci Otca, ktoré bolí pre svoje židovské deti. V duchovnom slova zmysle som sa „zobudil“ a začal som pozerať na všetkých naokolo inými očami.

Nemohol som to pochopiť, ale začalo ma zaujímať všetko, čo súvisí so židovstvom. Znovu som čítal Písmo a videl a chápal som ho novým spôsobom. Božie Slovo sa mi začalo otvárať ako Slovo k Židom a obzvlášť Brit Chadaša3). Po návrate som už nepochyboval a išiel som do mesiánskeho zboru veriacich – veď som predsa veril v Ješuu. Na sabatoch, sviatkoch, podujatiach, mládežníckych stretnutiach mi bolo jednoducho dobre, príjemne, pocítil som sa tu medzi svojimi. Od toho času uplynuli tri roky a tento pocit sa len zosilňuje. Som šťastný a jednoducho viem, že som na tom mieste, kam patrím.

Hebrejský mesiánsky zbor považujem za skutočnú rodinu. A veľmi túžim po tom, aby sa židovská mládež navracala do rodiny, poznala svoje korene a tradície, aby poznala Toho, ktorý za ňu zomrel a vstal z mŕtvych. Aby sa naši chlapci a dievčatá stali práve tými, kými boli stvorení, našli zmysel svojho života a Toho, s Kým v tomto živote reálne môžu chodiť šťastne a s dôverou.

1) Maškarný ples pri príležitosti sviatku Purím

2) Zem Izraela

3) Nová Zmluva

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.