BORIS GRISENKO: Dlaczego Bóg dał nam WOLNOŚĆ? (CZĘŚĆ II)

Опубликовано в Słowo Rabina

tokio1

Podczas styczniowego retreatu modlitewnego Duch Święty pokazał nam, że głównym kierunkiem, w którym teraz działa, jest wolność. Zobaczmy - czym jest wolność dla człowieka w Bogu? Wolność: OD CZEGOŚ czy DO CZEGOŚ ?

- Chwała Bogu za starożytny Izrael! Ponieważ jedną z Bożych łask dla wszystkich wierzących z Nowego Testamentu ze wszystkich narodów jest to, że możemy uczyć się błędach Izraela. Nie musimy już zataczać tych samych kręgów potknięć, błędów, niepowodzeń, grzechów i tak dalej, ani każdy z osobna, ani jako całe narody.

Szkoda, że przez prawie dwa tysiące lat wielu chrześcijan, ucząc się na przykładach Izraela, było niewdzięcznych wobec narodu Bożego. Mało tego, mówili z przekorą:

-A-a-a, a więc to tak! Uważajcie żeby się z wami, tak jak z Żydami, nie stało!

Ale w rzeczywistości jest to wielkie mimowolne poświęcenie narodu wybranego. Oczywiście, Bóg nie chciał ich grzechów, ich błędów, ich upadków i odstępstwa. Ale Bóg jest autorem najbardziej uczciwej, jeśli mogę tak powiedzieć, religijnej księgi na świecie. Biblia nie upiększa historii Izraela, Biblia nie upiększa żadnego króla. Nawet najbardziej ukochany król Dawid, jest przedstawiony takim, jakim był. Obnażone są nawet najstraszliwsze z jego grzechów, które u wielu ludzi nadal budzą zdumienie. I Bóg wiedział, że wielu chrześcijan wyciągnie błędne wnioski, ale Bóg jest Bogiem prawdy.

finding the savior in the temple william holman hunt

Dzieki temu, że mamy całkowicie szczerą i prawdziwą historię Izraela, rozumiemy postawę Boga, Jego cel i rozumiemy samych siebie. Bóg chciał, aby oni wszyscy stali się królewskim kapłaństwem, ale oni nie mogli wejść na górę. Jednak my, wierzący Nowego Przymierza, osiągnęliśmy to. Wszyscy jesteśmy już królewskimi kapłanami przez fakt narodzenia się na nowo.

I tutaj kryje się najważniejszy szczegół. Chrześcijanie często są dumni z faktu, że są ponad Izraelem, mówiąc: oni nie dali rady, a my daliśmy radę! Nic podobnego! To On zrobił dla nas wszystko. Oni musieli przechodzić, wychodzić, musieli podnosić się. I to był straszny obraz, nawet samego Mojżesza ogarniał lęk i drżenie, kiedy spoglądał na górę, chociaż on znał tego Boga, który czekał na niego na szczycie trzęsącej się góry, pokrytej ciemnością i ogniem.

My, dzięki łasce Boga, nie musimy wchodzić na taka górę, bo nasz Pan zstąpił z Syjonu i On osobiście prowadzi nas do niebiańskiego Syjonu, do niebieskiego Jeruzalem. Ale jest bardzo ważne, abyśmy wyciągnęli prawidłowe wnioski i lekcje z historii i błędów Izraela. Nie możemy się pysznić i wynosić nad nimi, rozumiejąc o ile im było trudniej niż nam. Jednocześnie ważne jest, abyśmy zrozumieli, jak korzystać z naszych przywilejów Nowego Testamentu. Dlatego kwestia wolności jest kluczowa.

59e1e968cd70be70bcfc362b 1

Jesteśmy nowym stworzeniem

Od czego Pan nas uwolnił? Uwolnił nas od grzechu i władzy diabła. Być może od razu nie będziemy pamiętali grzechów, które jeszcze niedawno popełniliśmy, i tego, jak gnębiły nas demony. Ale On całkowicie nas uwolnił! A my dopiero jesteśmy w procesie objawienia tej wolności. Bóg uwolnił nas od starej natury, która nie mogła sama się zbawić. Rozdarł naszego starego człowieka na krzyżu Golgoty i pochował go. Dlatego w swojej naturze jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy wolni! Pytanie: do czego, po co?

On uwolnił nas, żebyśmy należeli do Niego. A najtrudniejsze jest : jak do Niego należeć? W czym powinno się to wyrażać ? W oddawaniu Bogu czci w duchu i prawdzie, w uwielbieniu, w służbie dla Niego, w służeniu ludziom, a w szczególności narodowi żydowskiemu.

Jak jeszcze można do Niego należeć? Łączyć się z Nim, ale nie tylko z naszym duchem, ponieważ on jest już napełniony Duchem Świętym. Trzeba też jednoczyć się duszą, uświęcać i wznosić do Niego całe nasze jestestwo. Ponieważ On chce naszej bliskości, a to właśnie jest poznaniem Jego. On jest Tym, Który zna każdy zakątek naszej duszy. On jest Wszechmogący, ale nie narzuca nam poznania Siebie. On nas zdobył, ale rzuca nam wyzwanie: czy zdobędziecie Mnie, tak jak Ja zdobyłem was ? Właśnie o tym pisał rabin Saul (Apostoł Paweł) „… ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.” (Fil. 3:12).

On zrobił wszystko pierwszy, ale chce, aby ta więź cechowała się wzajemnością. On chce, abyśmy wykorzystali wszystko, aby pogłębić naszą znajomość Jego, zanurzyli się w naszym wewnętrznym człowieku, gdzie On jest już Królem. To jest Jego życzenie, Jego pragnienie i im bardziej zanurzamy się w naszym wewnętrznym człowieku, tym bardziej wznosimy się do Niego.

Wiemy, że nasz wewnętrzny człowiek został już posadzony z Jeszua po prawicy Ojca. Co oznacza zatem „wznosić się w górę"? Chodzi o to, że Biblia opisuje takie głębiny duchowej rzeczywistości, które trudno przekazać prostymi słowami, ale można próbować przekazać w określonych obrazach. W tym przypadku możemy powiedzieć, że wraz z Nim musimy coraz bardziej zanurzać naszą duszę w tym wewnętrznym człowieku, który jest już utwierdzony w górze.

Można użyć też innego obrazu. W Liście do Hebrajczyków (do Żydów mesjańskich) nadzieja porównana jest do kotwicy, zacumowanej w niebiańskiej świątyni (Hebr. 6:19). Statek, który chce się gdzieś zatrzymać, zarzuca kotwicę. Kiedy kotwica jest już dobrze osadzona, statek powoli stopniowo podciąga się bliżej brzegu. Podobnie my podciągamy siebie w górę.

Ale w rzeczywistości nie musimy tego robić swoimi siłami. Ponieważ w nas już mieszka Wszechmogący Pan. On jest gotowy napełnić i przepełnić całą naszą duszę, ale na tyle, na ile Mu na to pozwolimy. A On nie wchodzi w nieczyste miejsce. Dlatego najpierw oczyszczamy to miejsce wraz z Nim, a potem Go zapraszamy.

tokio17112014 7

Jak wykorzystujemy swoją wolność?

A jak my wykorzystamy tą wolność? Co z nią zrobimy? W kim będziemy pokładać nadzieję? Czyją siłą będziemy żyć w tej wolności? Czy będziemy kontynuować nasze stare, jedynie ulepszone życie ? Czy podobnie jak starego człowieka, pogrzebiemy też wszystko stare i pozwolimy, by nowe życie stopniowo wzrastało i rozwijało się ? Wybór należy do nas!

Izrael nie miał takiej możliwości, nie byli narodzeni na nowo, Duch Święty w nich nie mieszkał, wtedy było to niemożliwe. Musieli w dosłownym rozumieniu pójść na śmierć, aby zjednoczyć się z Bogiem. Ponieważ wejście na tę górę było jednoznaczne ze śmiercią dla siebie. To było przerażające i straszne! Przeszły przez to tylko jednostki ...

Teraz jest nam łatwiej, ale ukryta jest tu pokusa. Ponieważ gdy spotykamy się z lękami i przeszkodami, często reagujemy jak Izrael na pustyni: „Jak to?! A gdzie jest Bóg? Nie rozumiem?! Przecież On za nas wszystkiego dokonał!”. I zaczynamy zachowywać się tak, jakbyśmy jeszcze nie byli na wolności.

Dlaczego? Ponieważ w tych chwilach zapominamy o celu i znaczeniu naszej wolności. Taka reakcja nie anuluje faktu naszych narodzin z Ducha, ale pokazuje nam, jak jest w nas jeszcze dużo balastu, który ciągnie nas w dół i uniemożliwia wznoszenie się do Boga.

Co się stanie, gdy wyjdziemy z niewoli i zaczniemy szukać zamiennika? Kiedy nie będziemy pragnąć Jego bliskość, nie zechcemy umierać dla siebie, nie będziemy gotowi na wzięcie żadnego krzyża, oprócz ładnego, błyszczącego na złotym łańcuszku?

Wolność jest osobistą odpowiedzialnością za wybór i realizację swojej decyzji. Cielesny człowiek NIE MOŻE ŻYĆ Z WOLNOŚCI z definicji. Ciało rozpaczliwie chce się usprawiedliwić, udowodnić, że jest świetne, że może „uzyskać” zbawienie i Bożą łaskę. Dlatego cielesny wierzący chętnie wierzy w różne religijne podróbki.

GALACJAN 02:16: „wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.”

Możecie znaleźć sobie nowego „właściciela niewolników”, możecie znaleźć religijne imitacje Bożej wolności. Możecie słuchać różnych „cadyków” i „namaszczonych”. Ale pomyślcie - BÓG JUŻ NAS UWOLNIŁ ! Nie musimy żyć jako dłużnicy ciała i dłużnicy przeszłości! Nasza przeszłość umarła na Golgocie! Nie bądźmy jak „nierozsądni Galacianie”.

Podobna rzecz wydarzyła się z Kościołem. Po oswobodzeniu się z więzów legalizmu, Kościół stworzył swój własny grecko-rzymski pogański legalizm. Jak głosi przysłowie, wylał dziecko z kąpielą – razem z rabinicznym legalizmem i przykazaniami rytualnymi, pobawił się wielkich błogosławieństw, płynących ze wspaniałych stron biblijnego żydowskiego życia, co było podarunkiem od Boga dla wszystkich chrześcijan ze wszystkich narodów. Na przykład Święta Biblijne.

Ale pamiętajmy, że LEGALIZM JEST - BEZPRAWNY DLA WOLNYCH DZIECI BOŻY. PONIEWAŻ BÓG NAS JUŻ UWOLNIŁ !


CIĄG DALSZY. POCZĄTEK ZAPOZNAJ SIĘ TUTAJ

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.