BORIS GRISENKO: Dlaczego potrzeba szczególnej służby dla narodu żydowskiego?

Опубликовано в Słowo Rabina

 546475678

Chciałbym powiedzieć kilka słów o właściwym nastawieniem do bólu, abyśmy umieli przeżywać swój ból, nie odgradzając się nim od wszystkich (od Boga, ludzi), abyśmy mogli oderwać oczy od samych sienie i z pomocą Ducha Świętego, dostrzegli ból innych. Chcę mówić o tym, jak Bóg chce nas użyć, aby uzdrowić lub zmniejszyć czyjś ból, i nauczyć nas, jak pomóc tym, którym jest gorzej niż nam.

Gorzej, choćby dlatego, że nie mają Ducha Świętego - Pocieszyciela. Choćby dlatego, że nie znają prawdziwej miłości Boga. Albo dlatego, że nie mają tego życia, które Bóg nam dał.

Służba, która nas wszystkich tu zgromadziła - służba dla zbawienia Izraela, narodu żydowskiego, to właśnie jest służba zranionym ludziom. Jeśli nie oni sami zostali zranieni, to z pewnością zranieni byli ich rodzice, dziadkowie, inni krewni i przyjaciele. To jest służba narodowi, który Bóg wybrał na zawsze, stworzył, podniósł, z którym zawarł szereg przymierzy, któremu Bóg prorokował przez proroka Jeremiasza: „Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan…” i zawarł z nimi Nowe Przymierze. Istnieje pewien fakt, którego do tej pory, w rzeczywistości nie przyjmuje nawet wielu chrześcijan, uznających naród żydowski w jakiejś mierze za wybrany i modlących się za Izrael. Uznają raczej, że Nowe Przymierze zostało zawarte z kościołem.

Służba Mesjańska jest służbą zranionym i odrzuconym. Służymy narodowi, który został tak zraniony, jak żaden inny.

I możemy regularnie słyszeć takie uwagi: „Wy tak tych Żydów wyróżniacie ?! A ile naród ukraiński wycierpiał ? A rosyjski, a białoruski, a polski naród, nawet w tej samej wojnie?” Ale jeśli zliczyć ofiary z rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego i polskiego narodu z czasu II wojny światowej, to okaże się , ze większość tych ofiar stanowili Żydzi, którzy byli uważani za obywateli tych krajów.

Kiedy jest mowa o ofiarach na terytorium Ukrainy, a jest ich około 1,6 miliona Żydów – to nie wyodrębnia się ich jako Żydów. Oczywiście, jeśli dotyczy to Holokaustu, to jest to wyrażone jasno i precyzyjnie, ale wiem, że w wielu muzeach Ukrainy, Rosji, Polski czy Białorusi powiela się tego typu leksyka: „Oto, ilu zginęło obywateli polskich! Oto, ilu zginęło obywateli białoruskich! Ilu Rosjan zginęło!” Ale w rzeczywistości ...

A więc służymy takiemu narodowi, który nosi w sobie cały ten ból. A pamięć genetyczna o bólu wielu pokoleń jest tak silna, że kiedy coś się zaczyna dziać, Żydzi natychmiast zaczynają rozumieć, że trzeba wyjeżdżać.

Ten naród jest zraniony ze wszystkich stron! Wybijali go „co do nogi”, prześladowali i pod każdym względem uciskali. Po nazistowskim ataku, Żydzi zostali zranieni przez reżim stalinowski, a potem - przez reżim sowiecki. Przez wiele wieków naród ten najbardziej prześladowali i nękali chrześcijanie, którzy starali się go przekonać, że Izrael już nie jest ludem Bożym, że teraz wszystko najlepsze, co odnosiło do narodu żydowskiego w Biblii, - odnosi się tylko do kościoła.

Tan naród został zraniony przez swoich własnych rabinów, przez swoich duchowych przywódców! Wznieśli oni ściany, oddzielające Żydów od innych narodów. Ściany solidniejsze, niż te wzniesione przez Boga w Jego czasie. To naród, którzy był zdezorientowany, oszukany, zastraszany, napełniany goryczą, zraniony ze wszystkich stron. I właśnie takiemu narodowi służymy. To jakby jedna z odpowiedzi na pytanie : „Dlaczego potrzeba szczególnej służby dla narodu żydowskiego?”

Ileż razy mi mówiono: „Jeżeli Żydzi zechcą pojednać się z Bogiem – to niech przychodzą do naszych kościołów i stają się normalnymi chrześcijanami, jak wszyscy inni! A jeśli nie przychodzą, to znaczy, że nie chcą być normalnymi chrześcijanami. Ale te wszystkie wasze żydowskie rzeczy – po co to jest?”

Czy rozumiecie jakie zadanie powierzył nam Pan, i powierza coraz większej liczbie wierzących w tych ostatnich dniach? To jest zadziwiające!

A dlaczego? A dlatego, ponieważ żyjemy w tych samych czasach wielkiej odbudowy i odnowienia, o których jest napisane w Dz. 3: 20-21: „… Jezusa Chrystusa ... Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.”

Okazuje się, że poprzez Apostoła Piotra Duch Święty mówi o tym, że rozpoczął się i przybierze na sile okres zniekształcania prawdziwego znaczenia słów, które Bóg dał przez proroków. Z tego powodu Pan nie może powrócić do nas w chwale! Ponieważ ci, którzy nazywają siebie wierzącymi (zarówno z żydowskiej jak i z chrześcijańskiej strony), każdy po swojemu zniekształca (i jeszcze bardziej zniekształci) Słowa Biblii.

Ale nadejdzie czas przywrócenia prawdziwego znaczenia Słowa Bożego, i potem Pan powróci.

Dlatego przyjaciele, chcę powiedzieć, że postawa i służba ludziom, którzy doświadczyli tak wiele bólu i nie mogą go zapomnieć, musi być biblijna. Nie możemy poddawać się ich bólowi, lecz musi przyjąć Bożą postawę w odniesieniu od ich bólu i do nich samych. A wtedy przyniesiemy im tą Dobrą Nowinę, która może ich uzdrowić i ocalić.

I ważne, aby wiedzieć i pamiętać, że istnieje specjalne błogosławieństwo służby narodowi żydowskiemu!

Nasz Bóg wiedział, że to nielekka służba ! Pan wiedział, że naród żydowski nie będzie „łatwo” otwierać się na osoby, które mu służą, że będzie nas o różne rzeczy podejrzewać. Bóg wiedział również, że jeśli wytrwamy w poświęceniu dla tej służby, to błogosławieństwo potomków Abrahama według ciała i według ducha; błogosławieństwo tych, którzy błogosławią potomkom Abrahama według ciała i według ducha – połączą się i nas okryją, i będą nam towarzyszyć według łaski Jeszua Mesjasza ( Jezusa Chrystusa).

Borys Grisenko, zaczerpnięto z materiałów Pastorskiego retreatu 2016

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.