BORYS GRISENKO : Trzy cele pokuty narodu żydowskiego.

Опубликовано в Słowo Rabina

3 цели

W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, Apostoł Piotr zwraca się do mężów Izraela, do pełnomocnych przedstawicieli narodu żydowskiego, zgromadzonych na dziedzińcu Świątyni podczas święta Pesach (tylko dorośli mężczyźni mogli reprezentować lud Izraela). Rozmawia z nimi, ale nawołuje do pokuty wszystkich Izraelczyków. Mówi, że muszą pokutować przed Bogiem i że ta pokuta ma kilka celów:

• PIERWSZY CEL - osobiste zbawienie, odpuszczenie grzechów, oczyszczenie z wszelkich nieczystości (Dz. 3:19). Jet to dobry przykład dla nas. Wszakże kiedy wierzący pozostaje w grzechach , za które nie pokutuje, ostatecznie pójdzie do piekła.

• DRUGIM CELEM - nawrócenia Żydów jako narodu – jest wylanie mocy zmartwychwstania na cały świat, nastanie czasu odświeżenia, odnowienia Pana (Dz. 3:20; Rz. 11:11, 12, 15). Kiedy Żydzi zaczną masowo powracać do swego duchowego domu, przyniesie to duchowe bogactwo wszystkim narodom.

• TRZECI CEL - powrót Pana w chwale! Powróci on do odnowionego Izraela, który będzie stanowić jedno Ciało wraz z wierzącymi ze wszystkich narodów.

Musimy być świadomi naszej odpowiedzialności za wypełnianie się tych Bożych celów, ponieważ dotyczą one bezpośrednio całej ludzkości i całego Kościoła.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.