Co Bóg obiecał Izraelowi? (CZĘŚĆ 1)

Опубликовано в Słowo Rabina

regnum picture 14937358162599018 normal

Haverim, porozmawiajmy o wiecznych obietnicach Bożych dla Jego narodu - dla Izraela. Aby to zrobić, spójrzmy na miejsca w Biblii, które mówią o proroctwach i obietnicach dla Izraela, o narodzie żydowskim , o Jerozolimie pod koniec czasów albo w wieczności. Czyli chodzi o te proroctwa, które jeszcze nie zostały całkowicie wypełnione lub zostaną wypełnione w przyszłości.

1. Zachariasza 8:22: „I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana.”

To proroctwo dopiero zaczyna się wypełniać w naszych czasach. Ale już tysiące i tysiące wierzących przyjeżdża do Jerozolimy, aby naprawdę szukać oblicza Boga Izraela i modlić się do Niego ze świętą czcią i ogniem.

2. Amosa 9:14: „I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce.”

To proroctwo dotyczy na pewno czasów ostatecznych. Nie ma tu mowy o powrocie z niewoli babilońskiej, ponieważ po powrocie z niewoli babilońskiej, Izrael był często wypędzany ze swojej ziemi. Pierwszą katastrofą rozproszenia, było wywiezienie setek tysięcy Żydów z Judei jako niewolników. A później wydarzyła się rzecz jeszcze straszniejsza – powstanie Bar Kochby, kiedy w ogóle cała centralna Judea opustoszała, a Żydom zabroniono nawet pojawiania się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Jerozolimy.

Istnieje koncepcja, że to proroctwo zostało już wypełnione, ponieważ ziemia Izraela niesamowicie rozkwitła. Pojawia się pytanie, czy będą jeszcze jakieś tragedie i nowe rozproszenie? Mamy nadzieję, że takiego totalnego rozproszenia już nie będzie.

3. Ezechiela 37: 3-6: „I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem Pan.”

To wielkie proroctwo dotyczące suchych kości, to bardzo ważne i wielowymiarowe proroctwo! W rzeczywistości, ma ono określone etapy wypełnienia w określonym czasie. Zaczęło się ono wypełniać i częściowo zostało wypełnione. W znacznie większym stopniu odnosi się ono do środka i drugiej połowy XX wieku - po niebywałej tragedii Holokaustu.

4. Mateusza 23:39: „Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim!”.

To potężne proroctwo pochodzi już z Nowego Testamentu. I w tym miejscu Ewangelia Jeszua, odnosi się do Judejczyków, którzy Go odrzucili, jako do przedstawicieli narodu żydowskiego. Proroctwo to składa się z pierwszej negatywnej części i wspaniałej obietnicy w drugiej części:

Mateusza 23:39: „Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, (aż powiecie) dopóki nie będziecie krzyczeć ...” I wiemy, że w tradycyjnym tłumaczeniu Biblii jest wiele miejsc, które nie są wierne oryginałowi. To miejsca gdzie mówi się o krzyku i silnym płaczu, gdzie użyte są słowa - „wykrzyknijcie”, „będziecie ogłaszać „,” podniesiecie swój głos „,”głos radości”. 

Oryginał mówi: „... dopóki nie będziecie krzyczeć, wzywając Mnie: Baruch Aba Beshem Adonai! (Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pana!)”.

Cóż to był wtedy za okrzyk w narodzie i w zasadzie w następnych stuleciach w Izraelu? Żydzi krzyczeli to jako pozdrowienie i wezwanie Mesjasza Izraela.

To potężne proroctwo! W jednym zdaniu Jeszua mówi, że nadejdzie czas, kiedy Jego lud w większości, ale nie całkowicie, - nie zobaczy Go, nie tylko fizycznie, ale też duchowo, nie będzie związany ze swoim Bogiem przez Syna Bożego, Mesjasza Jeszua. I taka sytuacja potrwa przez pewien czas, ale te trudne dla Izraela czasy się zakończą. Czasy masowego odstępstwa Bożego narodu, kiedy zasłona zostanie usunięta z ich duchowych oczu, a oni zrozumieją, Kim jest Mesjasz. I będą wołać swojego Mesjasza, swojego Jeszua, tym mesjańskim krzykiem. I żyjemy w takim czasie, gdy ten krzyk choć jeszcze stłumiony, zaczyna się rodzić w żydowskim narodzie. I na razie ten krzyk przebija się jak kiełki przez asfalt, ale asfalt już pęka. I kiedy my modląc się razem krzyczymy, to nie należy się krępować – my przebijamy ten duchowy asfalt.

5. Rzymian 11: 11-12: „Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?”

I dalej - wielka obietnica. Jeśli Bóg mógł otworzyć, swobodny dostęp do Siebie dla ludzi ze wszystkich narodów (bez konieczności przechodzenia na judaizm i stawania się Żydami), bez naruszania Swoich obietnic i Swojego Słowa nawet w odstępstwie i potknięciu się większości Żydów; jeśli nawet ich upadek posłużył jako błogosławieństwo dla wszystkich narodów, to o ileż większym dobrodziejstwem dla wszystkich ludzi, będzie odbudowanie narodu żydowskiego w Królestwie Bożym, w Mesjaszu Jeszua.

A my żyjemy w czasach, kiedy to już się zaczyna przejawiać! To dopiero początek wypełnienia tej wielkiej obietnicy, ale już możemy poczuć smak tego, jak chwała Boża stopniowo, poprzez odbudowywaną w Ciele Mesjasza resztę Izraela, zaczyna rozprzestrzeniać się na całe Jego Ciało. I jak zupełnie nieżydowskie kościoły, które zwracają się w tym kierunku, zaczynają doświadczać coraz silniejszych błogosławieństw Pana Zastępów.

Boris Grisenko, letni retreat modlitewny KEMO

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.