Borys Grisenko: Jak świętować Szawuot ?

Опубликовано в Słowo Rabina

B2Tmmuk

Borys Grisenko: Zadano mi praktyczne pytanie : „A jak właściwie powinno się świętować to święto Szawuot, święto Pięćdziesiątnicy?” – jakby go nie nazywano.

Ciekawe jest, że nawet ortodoksyjni Żydzi nie maja jakiejś szczególnie dopracowanej liturgii obrzędowej. Jest za to dużo czytania Bożego Słowa, i właśnie Słowo Boże zajmuje centralne miejsce nawet u naszych żydowskich braci, którzy jeszcze nie poznali swojego Zbawiciela. Co dopiero mówić o tych, którzy są nowotestamentowymi wierzącymi. Naturalnie, w pierwszej kolejności , to święto powinno być świętem Bożego Słowa, świętem podarowania Bożego Słowa, które jest darowane nam - wręczone Izraelowi, wręczone nowotestamentowemu Izraelowi i wszystkim tym, którzy się przyłączyli do niego. Pamiętacie co na ten temat jest napisane np. w 3 rozdziale listu do Rzymian: „Jaki przywilej z bycia Żydem”? I Apostoł Paweł odpowiada : „wielki pod każdym względem” , a szczególnym przywilejem jest fakt, że Żydom zostało powierzone Słowo Boże. I to nie znaczy, że było im powierzone, ale jest powierzone – ciągle i aktualnie jest to kontynuowane. I wszyscy radujemy się z tego, że jest nam powierzone Słowo, przy czym nie tylko Tanach, ale cała, pełna Biblia kończąc na Księdze Objawienia.

Więc tak:

Po pierwsze : podczas tego święta czytamy Boże Słowo, wnikamy w Boże Słowo, studiujemy Boże Słowo, modlimy się według Bożego Słowa. I pozwalamy Bożemu Słowu stawać się coraz mocniej i mocniej tym żywym i skutecznym Słowem, które przenika głęboko do wnętrza naszej duszy, nawet do rozdzielania tego duszy i ducha, jak jest napisane w liście do Hebrajczyków.

Po drugie: Bezwarunkowo jest to święto Ducha Świętego. Bezwzględnie jest to święto Ducha Świętego, który zszedł na apostołów i innych żydowskich uczniów, podczas pierwszej nowotestamentowej Pięćdziesiątnicy, pierwszego nowotestamentowego Szawuot w Jerozolimie.

Bezwarunkowo – działanie Ducha Świętego, różnorodne Jego przejawy w czasie tego święta, są szczególnie właściwe, jak w żadnym innym czasie! 

Dlatego mam nadzieję, że nawet te kościoły i wspólnoty i ci wierzący, którzy jeszcze nie zostali napełnieni Duchem Świętym i nie doświadczyli tego ognia Ruach HaKodesz , rzeczywiście otworzą się na Niego i zostaną napełnieni tym zbawiennym ogniem.

Po trzecie: Jest to święto wyjątkowej bliskości Bożego narodu z naszym Bogiem. To święto, kiedy Słowo Boże i Duch Święty, przez Którego to Słowo powstało, łączą się w jeden ognisty strumień, usuwają przeszkody pomiędzy naszym sercem, a sercem naszego Niebieskiego Ojca, i podnoszą nas w tym strumieniu na spotkanie Jego otwartych ramion.

Myślę, że te trzy aspekty, które są splecione ze sobą, (a wymieniłem je osobno jedynie dla łatwiejszego zapamiętania) stanowią istotę świętowania tego zadziwiającego święta. I właśnie w tych trzech elementach możemy odnaleźć te formy, które z punku widzenia samego Boga, będą najbardziej odpowiednie do świętowania Szawuot , świętowania Pięćdziesiątnicy w waszej wspólnocie, w waszym kościele, w waszej duchowej rodzinie. Nie przypadkowo wypowiedziałem tą ostatnią frazę, ponieważ jeśli podczas święta Szawuot , święta darowania i objawienia żywego Bożego Słowa, nie po prostu napisanego, ale dźwięczącego z ust Bożych, jak to było na Górze Synaj, i święta wylania Ducha Świętego, będziemy wszystko robić według starych przepisów, to kiedy otworzymy się na nowe ? Prawdziwe święto Szawuot to zawsze jest ODNOWIENIE, zawsze PRZEMIANA, i zawsze TO NOWE, co przygotował dla nas nasz Niebieski Oblubieniec na ten czas. W przygotowaniu do tego święta, mamy do przejścia dystans – pomiędzy Pesach a Szawuot i chciałbym bardzo, abyśmy kiedy już nadejdzie święto, byli zdolni wydać nowe owoce dla naszego Zbawiciela, naszego Mesjasza, dla naszego Króla i Pana, dla naszego Jeszua – nowe owoce w naszym sercu, w naszym życiu i w naszej służbie. I tam gdzie będziecie się zbierać, aby przyszły nowe owoce, żywe, zbawiające ludzi, którzy zostaną przyjęci przez Pana i przyjmą Jego jako swojego osobistego Zbawiciela i Króla. Szalom.

Autor: Borys Grisenko
Źródło: ieshua.org

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments



©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.