Wprowadzenie do teologii mesjańskiej. Część 1

Опубликовано в Słowo Rabina

Bible

Seminarium Rabina Borysa Grisenko przeprowadzone w Kijowie w 2008 roku.
WSTĘP
Nasz temat – to mesjańska teologia – słowo  teologia jest dla wszystkich zrozumiałe – to nauka o Bogu.

W rzeczywistości jakakolwiek nauka o Bogu może dać cokolwiek studiującym, jeśli ta nauka przyprowadza ich DO BOGA, ponieważ można być błyskotliwym teologiem, profesorem teologii, można znać na pamięć całą Biblię, kawałek Talmudu, a nawet  Koran, a przy tym nie mieć najmniejszego odniesienia do Boga. Chcę powiedzieć, że można zaskakiwać ludzi biblijną wiedzą i interpretacjami różnych fragmentów Pisma, i przy tym nie mieć z Bogiem nic wspólnego.     

I przykładów takich osób teraz na świecie jest całe mnóstwo. Szczególnie w naszych czasach, możecie spotkać się z tym, że dla masy ludzi posiadających dyplomy teologiczne, lepiej byłoby zakończyć jakąkolwiek inną uczelnię. Dlatego nie chcemy tu teologizować, teoretyzować, dla nas ważne, aby przybliżać się do Boga, żeby nasze serca jeszcze bardziej się dla Niego otworzyły i aby poznawać Jego drogi – nie tylko dowiadywać się o jego drogach, ale poznawać Jego drogi, a poznawać Jego drogi musimy po to, żeby wypełnić Jego wolę. A Jego wolę musimy WYPEŁNIĆ –nie tylko zacząć wypełniać, albo wypełniać od czasu do czasu, ale WYPEŁNIĆ i wypełniać do końca życia. Musimy  zanurzać się w Boga coraz bardziej i bardziej, tak  żebyśmy zanurzyli się w Niego maksymalnie i nigdy nie wypływali na powierzchnię. Specjalnie używam niezbyt teologicznych wyrażeń, i będę starał się używać najbardziej praktycznych, życiowych wyrażeń, żeby przypominać sobie i wam, że mówimy o bardzo praktycznych rzeczach, rozważamy bardzo realne, życiowe pytania. To co tutaj robimy jest dla całego naszego życia i nie tylko naszego, i specjalnie mówię „robimy”. Nasze rozmowy nie są nic warte - jeśli nie stają się „czynami”. Ale w realnej relacji z Bogiem w realnym poznaniu Boga – słowa stają się czynami. Jeszua, nasz Mesjasz, nasz Zbawiciel, nasz Pan, zadziwiająco  odpowiedział na pytania swoich braci Judejczyków, którzy widząc tego niezwykłego Rebe, tego nauczyciela wyróżniającego się spośród wszystkich nauczycieli, widząc tego człowieka , z którego wypływała znajomość Bożego Słowa, ale przewyższał wszystkich uczonych w Piśmie,  zapytali Go: „co mamy robić, żeby wypełniać – tworzyć wolę Bożą”. I On im odpowiedział: „Oto co macie czynić, wierzcie w Ojca i we Mnie wierzcie”. I rzeczywiście, na przekór wszystkich normalnym wyobrażeniom, wszystkich normalnych ludzi, Jeszua nie mógł przekazać, tych głębokich duchowych prawd, które napełniały Go z Nieba, i czyniły ze Niego żywą ofiarę dla Jego Boga, musiał mówić na poziomie ludzkich możliwości przyjęcia tych prawd. O czym to świadczy – świadczy o tym, że Bóg przyjął nas  i zamieszkał w nas, i  chce objawiać w nas swoje Boże, przyjmowanie, przeżywanie i rozumienie, ale On podstraja się pod nasze zrozumienie. Stając się Jego dziećmi, żyjemy już jakby w dwóch światach – w świecie ludzkim, i w świecie żywych Bożych prawd. I on chce coraz bardziej odrywać nas od naszego ludzkiego wyobrażenia i rozumienia, ludzkiego poziomu i podnosić na Swój. I możemy pozwalać Jemu to robić, i możemy podnosić się razem z Nim, ponieważ jest w nas Jego Boża natura. Jak jest napisane we wspaniałym pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra: „staliście się uczestnikami Bożej natury” – czyli Boża natura stała się częścią waszej istoty i poprzez nią, wy staliście się częścią do tej pory niedostępnej, nieznanej wam Bożej natury. Dlatego, pomimo waszych ludzkich potrzeb w jedzeniu piciu i innych normalnych rzeczach,  możecie postrzegać się nie tylko jako normalnych „ludzkich ludzi”, ale jako ludzi odrywających się od tego, czym żyją wszyscy normalni ludzie.  Ponieważ stając się Bożymi dziećmi, staliście się i stajecie się coraz bardziej Niebiańskimi ludźmi. I ta niebiańska, nowa istota, może być zabita i zakonserwowana i przyduszona w nas, a może być uwolniona i objawiona w nas, tak, że będzie zagłuszać wszelkie inne głosy, walczące o naszą uwagę, ile by ich nie było wokół nas. Ta nowa, niebiańska istota będzie tworzyć w nas prawdziwą teologię tj. theo - logos. Będzie objawiać w nas prawdziwy głos, prawdziwego Logos. A kto jest nazwany w Ewangelii Logos ? Sam Jeszua. Dlatego, kiedy przyłączamy się do Jego napisanego Logos, - Jego żyjący Logos przeobraża nas w Jego obraz. I możemy wtedy zrozumieć, to , czego najznamienitsi znawcy i mędrcy zrozumieć nie mogli, kiedy mówił do nich: „najważniejsze co macie robić  to wierzyć we Mnie i przeze Mnie w Tego, który Mnie posłał –Mojego Niebiańskiego Ojca”. I taka jest teologia, którą się dzisiaj zajmujemy. Teologia żywego, nie stworzonego , ale stwarzającego LOGOS. Teologia wcielonego LOGOS -teologia Logos, który wcielił się w Jeszua narodzonego przez dziewicę Miriam, a następnie zamieszkał w nas. On zamieszkał w naszym ciele poprzez naszego odrodzonego ducha. I On nie może po prostu być w nas, jego przebywanie w nas to życie, które się przelewa w obfitości. To, o czym mowa jest w kontekście tej teologii, to co robi się w kontekście tej teologii, nie może po prostu kiedyś przerodzić się w czyn, ale samo jest czynem. Ponieważ każde słowo, które przychodzi z Nieba, już jest przeobrażającym, stwarzającym słowem. Jeśli ono wychodzi z serca Ojca, przynoszone jest przez żywego Jeszua w Duchu Świętym, ono samo w sobie, przychodząc do serca prawdziwie wierzącego –już dokonuje swego dzieła. A wypowiedziane z wiarą, pogłębia i poszerza to dzieło.

Tak więc z punktu widzenia praktycznej teologii, temat żydowski jest arcyważny!

Dlaczego temat narodu żydowskiego, mesjańska teologia, jest tak ważna?

Spróbuję nakreślić kilka tez i kierunków.

 1. To jest bardzo, bardzo ważne dla Boga. Setki miejsc w Biblii jasno i niedwuznacznie mówi, że temat Bożego narodu - Izraela – żydowski temat, należy do 4 głównych kwestii mających dla samego Boga pierwszorzędne znaczenie. To jest pierwsza i zasadnicza przyczyna- dlaczego ten temat powinien być ważny dla nas. Nie tylko dla szczególnie zainteresowanych tym tematem, ale dla wszystkich kościołów całej Ziemi, dla wszystkich chrześcijan,  jakiejkolwiek denominacji.
 2. Zgodnie z Bożym Słowem im bliżej końca czasów - końca świata, temat ten ma coraz  bardziej aktualne znaczenie dla wszystkich. O ile my żyjemy o około 2000 lat mniej do końca świata niż Jeszua, powinniśmy rozumieć, że wszystko co zostało powiedziane w Nowym Testamencie o roli Izraela, o odniesieniu kościoła do Żydów, teraz jest bardziej aktualne niż wtedy. Powinno więc być przyjęte silniej i żywiej, jaśniej, bardziej emocjonalnie, niż przyjmowali to wierzący w I wieku, choćby przez to, że żyjemy o 2000 lat bliżej końca niż oni. I wiele miejsc w Biblii, mówi o wzroście ważności tego tematu z każdym rokiem, przy zbliżaniu się do końca czasów.
 3. Historia kościoła. W I wieku, kiedy pisano wszystkie te listy,  jak wiele prześladowań było ze strony mesjańskich Żydów albo pierwszych chrześcijan w odniesieniu do Judejczyków? Żadnych! To nastąpiło później, a prześladowcą był kościół z pogan. Historia kościoła napełniona jest takimi koszmarami i takimi wynaturzeniami, że stały się one bezprecedensowe, czyli nie mają analogicznych sobie w innych religiach. Tylko tak zwany „kościół chrześcijański” dał światu inkwizycję i inne makabryczne rzeczy. I tylko on stworzył wielowiekową, rozgałęzioną strukturę prześladowania heretyków. Jako przykład przypomnę, że inkwizycja jako taka, była utworzona jako specjalna broń kościoła dla wyławiania „tajnych Judejczyków” spośród chrześcijan.  Kolejne prześladowania „nieżydowskich heretyków” stanowiły tylko dopełnienie. Podstawowym celem klasycznej inkwizycji było ujawnienie pośród chrześcijan – Żydów, którzy się nie odcięli i nie zostawili wszystkiego co żydowskie. Już ten jeden fakt, daje nam zrozumienie, jakim antyżydowskim koszmarem była historia kościoła na przestrzeni wielu wieków. Oczywiście w historii kościoła nawet w najstraszniejszym czasie byli wspaniali ludzie i jasne strony. I my, czy chcemy czy nie, w pewnej mierze niesiemy na sobie część tego strasznego dziedzictwa. Większość ze współcześnie wierzących przyszła do Boga za pośrednictwem kościoła chrześcijańskiego ( nie służb mesjańskich). Jednocześnie każdy nawet najbardziej protestancki kościół, jest dziedzicem kościoła historycznego. Dla wszystkich chrześcijan jest bardzo ważne, aby położyć kres tym złym tendencjom, które są ukryte w kościelnym dziedzictwie. I nie tylko pokonać je  dla siebie, ale ujawnić i pokazać tę wolność i zwycięstwo innym ludziom.
 4. Historia narodu żydowskiego  w okresie ostatnich 2000 lat. Bezpośrednio, ale nie w pełni  związana z poprzednią przyczyną. Naród żydowski poprzez te wieki był prześladowany prawie wszędzie. Bywały krótkie okresy względnego spokoju, ale jeśli na przykład nie było silnego prześladowania w Europie, to był w świecie islamskim, lub odwrotnie itd. To bardzo głęboko zmieniło żydowską samoświadomość. W I wieku Żydzi uważali się za jeden z najbardziej walecznych narodó, (przykładowo wielu królów najmowało sobie osobistą ochronę spośród Judejczyków). Hellenistyczni władcy Egiptu – Ptolomeusze , mieli straże pałacowe sformowane właśnie z Judejczyków. Były to specjalne, elitarne oddziały ochrony (było ich tam tak wielu, że zbudowali sobie synagogę na wzór Świątyni). Z biegiem czasu, Żydzi stali się najmniej walecznym , a wręcz zdobytym narodem. Takie głębokie zmiany w świadomości narodu żydowskiego, zostały skierowane głownie przeciwko chrześcijanom. I obraz wroga dla Żydów, zaczął się kojarzyć przede wszystkim ze światem chrześcijańskim.
 5. Bez objawienia tego tematu, nie jest możliwe prawidłowe, całościowe zrozumienie i wypełnienie całego Słowa Bożego. Żyjemy w takich czasach, kiedy kościół i wszystko co najlepsze na Ziemi potrzebuje odnowienia i odbudowy. Żyjemy w czasie wielkiego odnowienia, przed wielkim zniszczeniem, przed końcem tego świata, zanim cały ten świat spłonie, według Bożego Słowa, powinno być wielkie odnowienie. I my jesteśmy tymi odnowicielami, zgodnie z wieloma proroctwami. Taka jest nasza rola. Ale to odnowienie jest niemożliwe, bez odbudowania Bożego porządku w odniesieniu do narodu żydowskiego.
 6. Zgodnie z Bożym Słowem, ostatnie wielkie przebudzenie, które powinno rozlać się na cały świat, nie może przyjść bez masowej pokuty Żydów. Jeszua nie powróci bez tej pokuty. Taka pokuta jest niezbędnym, chociaż niedostatecznym czynnikiem powrotu Mesjasza. Bez masowej pokuty Żydów Mesjasz nie powróci.
 7. Uwolnienie kościoła od ducha antysemityzmu i wielu powiązanych z nim duchów. Nie jest dobrze, kiedy kościół jest ze wszystkich stron splądrowany przez te demony, i  wygląda jak drzewo zjedzone przez korniki. Trudno oprzeć się o zgniły i spróchniały pień. Kościół powinien zostać uwolniony i oczyszczony. A zgodnie z Biblią, ten duch jest jednym z głównych złych duchów działających na Ziemi. Mi osobiście było pokazane, że kiedy po nauczaniu na ten temat przyzywam do modlitwy ludzi, którzy mają problem z antysemityzmem, przyzywam też ludzi, którzy maja problem z duchem śmierci w różnych wariantach. Dwa główne duchy, które towarzyszą duchowi antysemityzmu to duch śmierci i duch antychrysta ( co może wydawać się dziwne).
 8. Uwolnienie kościoła od przekleństw związanych z nieprawidłowym odniesieniem i nieprawidłowym rozumieniem Izraela. Uwolnienie kościoła od całego spektrum przekleństw z tym związanych.
 9. Przyjęcie najważniejszych według Biblii błogosławieństw, jednoznacznie obiecanych na zawsze wszystkim, kto ma prawidłowe zrozumienie, prawidłowe odniesienie do Izraela i zgodnie z tym postępuje. Dobrze jest nie być pod przekleństwem prawda ? Ale jeszcze lepiej jest być w realnych błogosławieństwach. Z tym tematem związane jest wiele problemów wśród chrześcijan.
 10. Żydzi mają  wpływ na wszystko.
 11. Żyjemy na Ukrainie. Historia Ukrainy jest unikalna w związku z żydowskim narodem. (Również historia Polski jest szczególna i dlatego dla Polaków jest to wyjątkowo ważne – dopisek tłumacza).
 12. Poznanie samego Boga, bez prawidłowego zrozumienia tego tematu, będzie niepełne i niedostateczne.
 13. Jest to bardzo ważne, aby służyć prawidłowo Izraelowi.

Można  by wymieniać jeszcze inne przyczyny, ale poprzestaniemy na tych.

Chciałbym spróbować omówić problemy błogosławieństwa i przekleństwa, w odniesieniu do kwestii żydowskiej.

Bardzo wielu chrześcijan, jest w zamieszaniu z teologicznego punktu widzenia odnoście przekleństw i błogosławieństw.

c.d.n.

Wprowadzenie do teologii mesjańskiej. Część 2

Wprowadzenie do teologii mesjańskiej. Część 3

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.