Czy w naszej służbie jest Bóg?

Опубликовано в Słowo Rabina

ministry
Jak realność Świąt Biblijnych  objawia się w naszej wspólnocie?

Realność Bożych świąt objawia się w wydarzeniach, które dzieją się teraz w naszym życiu, w tym, czego Bóg dokonuje w naszej wspólnocie, począwszy od sierpniowego retreatu. Podczas retreatu Bóg pokazał, na czym On dzisiaj chce się skupiać – na objawieniu tematu dotyczącego narodu żydowskiego. Potwierdził to, ponadnaturalnymi przejawami rzeczywistości Nieba. Dając nam doświadczyć tego cudu,  Bóg wyposażał nas w wiarę i siłę do służenia ludziom, których następnie przyprowadził na festiwal (Festiwal Żydowskiej Muzyki i tańca w Kijowie,  dopisek tłumacza). W Biblii Bóg przypomina nam, że służąc ludziom nie możemy polegać na swoich siłach, swoich możliwościach, nie możemy przynosić Bogu „obcego ognia”. Musimy pamiętać, że Bóg idzie przed nami, to On przyprowadza ludzi, to On ich gromadzi. Jeśli przy tym wszystkim, będąc w służbie, skupiamy się na swoim zmęczeniu, - to znaczy, że centrum naszej służby jesteśmy my sami, koncentrujemy się  na sobie i uważamy, że wszystko wydarza się dzięki nam. To jest nieprawidłowa pozycja, musimy skoncentrować się na Bogu. Nasza wspólnota weszła w aktywny Boży potok, Bóg przyspiesza tempo naszego podążania za Nim, i musimy dostosować się do dynamiki Bożego poruszenia. W czasie jesiennych świąt Bóg oczekuje od nas kapłańskiej służby Jemu i ludziom. Abyśmy mogli tak służyć, powinniśmy przybliżyć się do Boga, otworzyć swoje serca na Jego światło, na zmiany. Przez Mesjasza Jeszua otrzymaliśmy  pełnię świętości. Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego z ogniem Jego miłości,  w pokorze, z wiarą i z ufnością do Niego.

Dobrze jest sprawdzić swoje serce, nastawienie, motywacje, oczekiwania – komu ufamy i w kim pokładamy nadzieję, czy Bóg jest w naszej służbie? Ważne też, aby rozumieć, że  kiedy my służymy, Bóg rozciąga Swoje błogosławieństwa, Swoją ochronę, Swoją łaskę na nas, nasze rodziny i bliskich. Pomyślcie, co Bóg wam dał, co podarował naszej wspólnocie przez ostatnie miesiące, podziękujcie Mu za to wszystko. Zdecydujcie sami dla siebie, co zrobicie z tym wszystkim, czym Bóg was pobłogosławił w ostatnim czasie. Bóg ma plan na życie każdego człowieka. I On realizuje ten plan. Wszyscy kiedyś znaleźliśmy się w miejscu, gdzie spotkaliśmy się z Bogiem  i nasze życie zmieniło się. To Boża praca. Bóg przygotował nas i wyposażył do nowego poziomu służby. On ma jeszcze więcej dla nas i dla naszej wspólnoty. I musimy wejść w to „nowe”, co Bóg dla nas przygotował.

W Jom Kippur najwyższy kapłan składał ofiary za grzechy całego narodu, wyznawał te grzechy, wstawiając się za naród. To jest przykład dla nas. Ważne, abyśmy  ryzykowali ze względu na Boga, żebyśmy szli tam , gdzie boimy się iść, żeby ludzie mogli usłyszeć, o miłości Jeszua do nich. Na krzyżu Pan dowiódł Swojej miłości. Jeszua zaoferował Siebie każdemu człowiekowi, nie bojąc się , że ktoś może nie przyjąć Jego ofiary. Nie musimy bać się wychodzić do niewierzących, aby Bóg mógł przez nas działać. Otworzyć swoje serce na Boga i na ludzi – to znaczy wpuścić ludzi do swojego życia. Możemy przyjmować ludzi, otwierać swoje domy, przejawiać Bożą miłość w najprostszy sposób – kierując się zasadą : „Jeśli nie będę żyć dla zbawienia innych  ludzi, to po co mam żyć?” Sukkot – to święto wylania Bożej żywej wody. Ważne, aby każdy z nas pomyślał – z jakimi nasionami chcemy wejść do szałasu, żeby te nasiona wzeszły – w naszym życiu i służbie, i wejść do tego szałasu z wiarą, że te nasiona wykiełkują!

Określcie dla siebie 3-5 rzeczy z tego, co Bóg zrobił w  Waszym życiu, dziękujcie Bogu za te podarunki i zmiany. Módlcie się za ludzi, których Bóg przyprowadził na festiwal, za nowych ludzi, oczekując ponadnaturalnego Bożego  poruszenia.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.