Boże obietnice: usłyszane – przyjęte – wypełniające się

Опубликовано в Słowo Rabina

2762 5860 553

„Abraham” . Pierwsza obietnica o narodzie Izraela była dana Abramowi ( Abrahamowi). Ale wypełnienie tej obietnicy miało warunek - Bóg  kazał Abramowi wyjść ze swojej ziemi  i zostawić ustabilizowane, dostatnie życie. Bóg powiedział mu:  " lech  lecha" – wychodząc wyjdź,  i idź do ziemi, którą ci wskażę  (Rdz 12: 1-2).

Ten warunek był próbą dla Abrahama. Abraham przyjął obietnicę i zaczął wypełniać Boży nakaz. Wyszedł z ziemi, w której mieszkał, i poszedł tam, gdzie Bóg go przyzwał. Ale wypełnił nie wszystkie warunki ( dostał nakaz wyjścia z domu swego ojca, wyjścia ze swego rodu – zostawienia krewnych, a on zabrał ze sobą ojca i siostrzeńca). To było przyczyną zatrzymania  pełnego wypełnienia obietnicy, (zatrzymał się w Charanie na 40 lat, aż do śmierci jego ojca – Teracha). 

Na przykładzie Abrahama, powinniśmy wyciągnąć lekcję, aby wyraźnie odróżnić czas, kiedy Bóg daje pewne obietnice po raz pierwszy  i zacząć wypełniać warunki tych obietnic. Nie będziemy mogli wypełnić wszystkich warunków od razu, ale ważne, żeby zacząć je wypełniać, a nie radośnie przyjmując obietnice, niczego nie robić.

Jeśli mówimy, że wierzymy w obietnice, ale nie wypełniamy warunków , wtedy to co zostało obiecane – nie nadejdzie.  Jeżeli wierzymy Bogu, Jego Słowu, chcemy być Mu posłuszni, chcemy Go zadowolić, nawet jeśli nie mamy wielkiej wiary w Boże obietnice, ale zaczęliśmy od posłuszeństwa wypełnienia warunków – obietnice wypełnią się. Nie powinniśmy czekać na osobiste obietnice, super-objawienia, tak jak to było u Abrahama – on nie miał Biblii, Bożej wspólnoty, wierzących wokół siebie, a my to wszystko mamy.

„Dawid”. Kiedy Dawid został namaszczony na objęcie królestwa, przyjął pierwszą obietnicę, – że będzie królem (1Sam. 16: 1-7,13). Dawid znał Pisma, wiedział co Bóg obiecał przywódcy Izraela, te obietnice stały się jego osobistymi. Duch Święty zszedł na niego, ale Dawid powrócił do swojego starego zajęcia – kontynuował wypas owiec. Jego powrót do pierwotnego, prostego zajęcia, był ważną częścią w procesie wypełniania obietnic Bożych, w życiu Dawida. Jeśli Dawid od razu wszedłby w obszar Bożej obietnicy, mógłby popaść w pychę (jak Saul). Na przykładzie Dawida powinniśmy  nauczyć się wierzyć  Bożemu Słowu: przyjmować obietnice dane w Słowie- jak dane nam osobiście.

„Machabeusze”. Historia Machabeuszy jest dla nas bardzo cenna i pouczająca, ponieważ nasze dzisiejsze życie ma wiele wspólnego w tymi odległymi czasami,  ( Matatiasz i Juda Hasmoneusz, Księga Machabejska). Bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że kiedy przyjmujemy Boże obietnice i to łączy się z wylaniem Ducha Świętego, kiedy objawia się nam Boża moc, kiedy nasi nauczyciele przekazują nam namaszczenie od Boga, to nie od raz oznacza, że natychmiast dostaniemy to, Co Bóg nam obiecał i  do czego zostaliśmy namaszczeni.

Jeśli prześledzimy, jak z jednej maleńkiej grupy ludzi zaczęła się przeobrażać Judea i przyszło zwycięstwo dla całego narodu, możemy wyciągnąć ważne wnioski. W tamtym czasie większość Żydów, widząc bogactwo i możliwości, które dawała ludziom grecka cywilizacja, przyjmowali hellenistyczny styl życia (dzisiaj także wielu ludzi dąży do zdobycia bogactwa, pragną władzy, chcą otrzymać wszelkie profity tego świata). Matatiasz nie dostał żadnej szczególnej obietnicy od Boga, ale wierzył Słowu Pana, brał przykład z bohaterów Biblii, którzy przeszli przez poważne okoliczności i wyszli z nich zwycięsko (wspominał Abrahama, Józefa).

Na przykładzie Hasmonejczyków można prześledzić etapy ujawniania Bożych obietnic:

  • PIERWSZY ETAP - przełom na poziomie osobistym, rozpacz, skruszenie (Psalm 52:19).
  • DTUGI ETAP – zaparcie się siebie (Łk.9:23). Hasmonejczycy wzięli Boże Słowo głęboko do serca i ono stało się głównym motorem ich życia; ze zgodzili się na to, co się działo wokół nich, podjęli decyzję, że cała ich rodzina będzie służyć tylko Jedynemu Bogu.
  • TRZECI ETAP – sprzeciw wobec tego, co dzieje się z Bożym narodem, bycie gorliwym  nie tylko o siebie, o swoją rodzinę, ale stanięcie w wyłomie za cały naród (Ez.22:30).
  • CZWARTY ETAP – wiara, że Bóg dał nam władzę i siłę pokonać tego, który uderza w Boże dzieci (Łuk.10:19).

Bardzo ważne jest, jaką podejmujemy decyzję: czy walczymy z wrogiem, czy oddajemy mu obszar za obszarem. Mamy Boże Słowo, które jest ważniejsze nić cokolwiek innego, i jeśli decydujemy, że lepiej umrzeć niż naruszać to Słowo – to wtedy obietnice Boże zaczną ujawniać się w naszym życiu.

Bóg podnosi duchowych wojowników, którzy będą walczyć nie tylko za siebie, ale za cały Boży naród – tam, gdzie Bóg ich postawił (Ef.6:12). Pomyślcie, w jakich sferach życia musicie pokonać wroga? Zaczynajcie to robić!

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.