Co jest nam potrzebne do napełnienia Duchem Świętym i przynoszenia owoców w Bożym Królestwie?

Опубликовано в Słowo Rabina

Shavuot Tov 1 1

U podnóża góry Synaj, Bóg objawił się całemu narodowi, ale Izrael wystraszył się Bożego ognia, odstąpił od góry, na którą wszedł jedynie Mojżesz. W pierwszy Nowotestamentowy Szawuot, Bóg objawił się tylko resztce – uczniom Jeszua, ale ta resztka reprezentowała cały Izrael.

Uczniowie czekali w utęsknieniu, oczekiwali obiecanego Ducha Świętego. I Bóg odpowiedział na to pragnienie – ogień, w postaci rozdzielających się, ognistych języków, zstąpił na każdego z nich. Głos Boży w duszach tych, którzy Go szukają, zagłusza każdy inny głos i dościga wielu serc. W zstąpieniu Ducha Świętego, w Bożym ogniu, przemienionej resztce zostało objawione Boże Królestwo. Oni jaśnieli w Bożej chwale, która zeszła na nich, i właśnie to światło przyciągnęło innych – tysiące Judejczyków przebywających w Jerozolimie, przybiegło do miejsca, gdzie byli uczniowie. Tak rozpoczęła się nowotestamentowa droga świadczenia o Bogu.

Głównym tematem, o którym Pan nauczał Swoich uczniów w przeciągu 40-tu dni po zmartwychwstaniu, było Boże Królestwo. Na początku tego wyjątkowego okresu Jeszua otworzył umysły swoim uczniom, aby rozumieli Pisma, wkładał w nich Swoje - Boże rozumienie, aby Słowo mogło prawidłowo im się odkrywać. Przed odejściem Pana do Nieba, uczniowie zapytali Go o czas odbudowy Królestwa Boga w Izraelu. To było bardzo prawidłowe i zgodne z Pismami pytanie.  I musimy zrozumieć, jakiego Królestwa oczekiwali uczniowie, w jakie Królestwo wierzyli. W niczym nie strofując uczniów, Pan odpowiedział, że czasy i daty są w mocy Ojca. Ta odpowiedź nie tylko potwierdziła i utwierdziła uczniów w prawidłowości ich oczekiwań, ale oznaczała , że przywrócenie królestwa Bożego  dla resztki Izraela - musi mieć miejsce, nikt nie będzie w stanie odmienić tego  lub anulować, ale czas odbudowy  Królestwa Izraela jest ukryty u Ojca.

Uczniowie oczekiwali we wskazanym przez Pana miejscu (w Jerozolimie); w Szawuot wszyscy musieli zebrać się razem; wszyscy zebrani byli połączeni jedną wiarą, jedną nadzieją, wierzyli w Ofiarę Jeszua, byli narodzeni w Ducha, i  otwarci na rozumienie Pism.

Aby być napełnionym Duchem Świętym i przynieść owoce w Królestwie Bożym potrzebujemy pełnej Ewangelii, pełnego Nowego Testamentu, Pełnego Tanach – pełnego Bożego Słowa. Ważne jest, żeby być razem - być w rodzinie Bożej, być w jedności z rodziną Bożą. W tej rodzinie nie może być żadnego kultu ludzkiego pośrednika* między wierzącym i Bogiem, czyli koniecznie trzeba mieć osobistą relację z Bogiem. Osobistego czasu z Bogiem nie można niczym zamienić. Ale tylko w Bożej rodzinie otrzymujemy Bożą siłę, a Bożej rodziny także nikt i nic nie zamieni. Tak więc powinniśmy łączyć jedno i drugie – cenić osobiste i rodzinne relacje z Bogiem. Ponadto, wszystko trzeba sprawdzać ze  Słowem Bożym, zwłaszcza z Nowym Testamentem. Jeśli będziemy w ten sposób podążać za Bogiem, Duch Święty napełniając nas, będzie objawiał nam Bożą miłość, a Boża miłość w nas  przyciągnie  innych ludzi,  czyli będziemy wydawać owoc.

* Określenie "pośrednik" odnosi się do osoby, która czyni się drugim po Jeszua niezbędnym łącznikiem pomiędzy wierzącym a Ojcem Niebieskim.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.