Szalom jako Boża integralność i pełnia. (część 3)

Опубликовано в Słowo Rabina

shalom fleece

Słowo „brachot” oznacza nie tylko błogosławieństwa, ale błogosławieństwa które się pomnażają, rosną, stają się źródłem, siewem dla nowych błogosławieństw.  

Błogosławieństwa przychodzą do tych, którzy sieją nie szczędząc, którzy radują się i cieszą, świętują zwycięstwo nad skąpstwem, ciałem, okolicznościami itd. Ważne jednak, abyśmy pamiętali, że to Bóg daje wzrost owocom naszej ofiarności, naszej sprawiedliwości. Tylko dzięki Niemu, jesteśmy zdolni siać więcej i więcej. Dlatego musimy być w pełni posłuszni  Bogu, poddać się Jego miłości. Pełnia Bożych błogosławieństw otwiera się dla tych, którzy są otwarci na radosne dawanie. Autarkia (Gr.) - stan wewnętrznego szalom, kiedy zanurzamy się w prawdziwego Boga, kiedy nie zależymy od zewnętrznych okoliczności, kiedy one nie rozrywają nas na części, kiedy jesteśmy zadowoleni z naszego Pana, odpoczywamy na piersi Ojca. Kiedy tak postępujemy, możemy zaprowadzać szalom razem z Nim. Ci, którzy tak żyją, zbiorą błogosławieństwa, na które nie liczyli, których nawet nie oczekiwali.

Jesteśmy nowym stworzeniem i należymy do Jeszua, tylko On jest naszym Bogiem! Źródło pełni szalomu znajduje się wewnątrz nas, w naszym wewnętrznym człowieku. Nic nie może wybić nas z szalomu, odciągnąć, wyrwać nas z niego. I nie musimy bać się tego, co stara się nas odciągnąć  od Bożego szalomu, ponieważ naszym obrońcą jest Bóg. Już dzisiaj powinniśmy żyć bez „wyrw” w  szalomie, przebywać w nim zawsze, w jakichkolwiek okolicznościach, ponieważ Bóg zrobił już wszystko, abyśmy mogli osiągnąć pełnię szalomu i błogosławieństw. Musimy utwierdzać się w tej Bożej wizji – zawsze i wszędzie zanurzać się w naszego wewnętrznego człowieka, zawsze przebywać w szalomie, żeby być gotowym do każdego dobrego czynu. Nasza nowa zdolność do radości, do zauważania potrzeb ludzi i nowe możliwości, aby im usłużyć - oznacza, że jesteśmy uspokojeni w Panu, ze przebywamy w szalomie. Jeżeli nie jesteśmy bogaci w dobre uczynki, to znaczy, że nie przebywamy w szalomie. Ważne, aby siać w Ducha, w Boże Królestwo – wówczas Bóg zapewni wszystko, czego potrzebujemy, da nam więcej, aby pokazać swoją miłość do nas, dla dobra Jego chwały.

Z punktu widzenia żydowskiej Biblii, nasze życie nie powinno być podzielone na osobne przedziały. Żydowskie, biblijne podejście – to podejście szalomu: kompletności, podejście świętej integralności i pełni. Bóg chce dać nam pełnię Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Dziś świat jest nadal pełen podziałów, wojny, morderstwa, rywalizacji. Nie będzie tak zawsze – stary świat spłonie, a nowy zamanifestuje się w Bożym szalomie.
Ale już dzisiaj musimy żyć tak, żeby kiedy On przyjdzie, zastał nas czystymi i bez skazy, bez uszczerbku, bez wyłomów w życiu połączonym z Bogiem -  w szalomie.

Jak ważną nie była by nasza służba, nie powinna być oddzielona od reszty naszego życia (całe nasze życie wpływa na służbę, a służba wpływa na resztę życia). W przeciwnym razie z naszej służby będzie uchodzić życie, będzie ona pozbawiona żywej siły, prądu rzeki łaski, którą napełniają się ci, którzy przebywają w szalomie. Taka formalna służba skazana jest na porażkę. Żaden „profesjonalizm” w służbie, nie jest w stanie przyprowadzić do pełni szalomu i Bożych błogosławieństw. Trzeba kochać Boga Izraela, wybrany Boży naród – wówczas we wszystkim działa Bóg, a nasze przeróżne nawyki, umiejętności, zdolności przeobrażają się w instrumenty Bożej miłości. Kiedy zdobywamy fachową wiedzę, doświadczenie, a jednocześnie rozkwitamy w miłości, wtedy wszystko to przeobraża się w jeden Boży nurt. Kiedy ten potok Boży łączy w naszym życiu wszystko w jedną Bożą chwałę, to w Jego oczach – już osiągnęliśmy pełnię (mimo, że jeszcze się to nie dokonało). Prawdziwe dzieci Boże muszą przywracać szalom w swoim życiu, w swoich duszach, powinny pomagać w tym  swoim braciom i siostrom – wtedy Boży szalom zacznie napełniać wszystkie sfery naszego życia.


Szalom jako Boża integralność i pełnia (część 1)

Szalom jako Boża integralność i pełnia (część 2)

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.