Szalom jako Boża integralność i pełnia (część 1)

Опубликовано в Słowo Rabina

r2

Jedno z imion Boga – Adonai Szalom, co znaczy - On jest naszym Szalom.

Słowo „Szalom” posiada wiele znaczeń, pośród nich – kompletność, pełnia i integralność. Jedna z obietnic Nowego Przymierza mówi o takim czasie, kiedy Bóg Sam stanie się naszą spójnością, szalomem, integralnością. (Mich. 5:5, Jer. 31:31-34). Jeśli będziemy to rozumieć, będziemy do tego dążyć, to z łatwością będziemy osiągać cele, które Bóg przed nami stawia.

Wielu ludzi w tym świecie ma określone cele w życiu, i dąży do ich osiągnięcia za wszelką cenę. Jednak nie wszystkie te cele są dobre i potrzebne. Niektóre z nich może narzucać szatan, ten świat, niektóre – są podyktowane naszym egoizmem. Nasz główny cel, to - Sam Bóg. Dlatego powinniśmy mieć z Nim osobistą relację i poznawać Go razem z Bożą rodziną. Słowo „znać” z języka hebrajskiego i greckiego oznacza pełne połączenie i spójność, i do tego powinniśmy dążyć z Bogiem.

Jeśli nasz główny cel nie jest w Bogu, albo w ogóle nie mamy głównego celu, to nasze życie nie będzie kompletne. Dążenie do realizacji nie Bożych celów (nawet tych niegrzesznych), przyniesie do naszego życia duchowe rozdzielenie, rozdwojenie, i dyskomfort z faktu, że będziemy rozrywani na części. Problem wielu (nawet szczerych) wierzących polega na tym, że żyją oni rozdwojonym życiem, (tkwią w rozdzieleniu z Bogiem) w rezultacie czego nie mają pokoju, powraca przeszłość, nie mają w życiu radości, i nie czują się gotowi do zrobienia tego, do czego powołał ich Bóg.

Ważne, aby stale szabatować, i przenosić szabat na wszystkie dni tygodnia. Bóg przeznaczył 7-my dzień tygodnia na to, żebyśmy tego dnia byli w pełni oddzieleni dla Niego od wszystkich naszych spraw, abyśmy poświęcili ten dzień Jemu, przebywali z Nim i trwali w Jego pokoju. Bóg już nam podarował swój szalom, on już jest wewnątrz każdego z nas. Bóg chce, abyśmy nauczyli się oddzielać dla Niego, nauczyli się szabatować i rozciągać szabat na wszystkie dni tygodnia. Kiedy zaczniemy żyć spójnym, nie rozdwojonym życiem, w połączeniu z Bogiem, to wiele naszych problemów zniknie. Diabeł, który do tej pory narzucał nam rozdwojenie i fałszywe poczucie winy, zostanie przepędzony, nie będzie więcej miejsca dla niego w naszym życiu. Bóg ma już wszystko przygotowane dla naszego zwycięstwa i może zrobić o wiele więcej niż prosimy, albo nawet o czym myślimy, ale On nie dokona tego bez nas.

Dlatego ważne jest:

  •  Czegokolwiek byśmy nie robili, czymkolwiek byśmy się nie zajmowali – wszystko trzeba robić z Panem, dążyć usilnie do zjednoczenia z Nim w jedną całość, być kompletnym w Nim.
  •  Nie martwić się i nie denerwować, jeśli nie zdążymy zrobić do soboty wszystkiego co musimy zrobić, ale odwrócić się od wszystkiego, oderwać się od codziennych obowiązków, odpowiedzieć na Boże wezwanie – oddzielić siebie na spotkanie z Nim i zanurzyć się w szabat, tak jakby wszystko zostało zrobione.
  • Być czujnym i odganiać wszystko to, co odciąga nas od Głównego w naszym życiu – od Niego (obce myśli, bieganina, troska, zmartwienia, obciążenie nierozwiązanymi problemami itp.) Jeśli jednak ulegliśmy temu, to nie należy zadręczać się poczuciem winy, ale kontynuować to, co rozpoczęliśmy (modlitwę, studiowanie Słowa itd.).
  • Być ze wszystkiego zadowolonym (w tym także ze swojej obecnej służby). Prawdziwy szalom przyjdzie do nas wtedy, kiedy naszą dzisiejszą służbę będziemy postrzegać jako tą najważniejszą dla nas, naszą drogę od Pana, kiedy nawet najmniejsze polecenie od Boga, będziemy wypełniać jako największe i najlepsze. Kiedy będziemy wiernie wykonywać to, co powierzył nam Bóg i doprowadzać to do końca, wtedy On powierzy nam więcej.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.