Wszystko zaczęło się w Besarabii (będącej obecnie częścią Mołdawii i Ukrainy)

Опубликовано в Słowo Rabina

Jak powstała pierwsza mesjańska żydowska wspólnota? Dlaczego historia kilkuset „nowotestamentowych Żydów” Besarabii, stała się kamieniem milowy w życiu duchowym całego naszego terytorium?

 Starszy rabin KEMO Boris Grisenko podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat w wywiadzie podczas międzynarodowej konferencji poświęconej 130-tej rocznicy powstania żydowskiego ruchu mesjanistycznego. Konferencja odbyła się w dniach 14-16 listopada 2014 r. w stolicy Mołdawii.

Żydzi – na początku duchowego przebudzenia

Z mojego punktu widzenia, ta data jest naprawdę ważna. Widzimy, że już w 80 latach XIX wieku istniała niezależna mesjańska społeczność żydowska, pod nazwą "zgromadzenie Izraela Nowego Testamentu". Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ dla wielu osób, żydowski ruch mesjanistyczny kojarzy się z amerykańskimi misjonarzami, którzy przyjechali do naszego kraju dopiero w latach 90-tych XX wieku. Wielu postrzega tą działalność jako swego rodzaju nowomodny żydowski ruch, który pojawił się dopiero w ostatnich dekadach XX wieku. Takie zdanie podzielają również ewangelicznie wierzący chrześcijanie. To zupełnie rozmija się z rzeczywistością.

Bardzo ważne jest wiedzieć i rozumieć, że na przykład żydowski ruch mesjanistyczny powstał wcześniej niż ruch zielonoświątkowy. I że wyłonił się na terytorium Imperium Rosji – w Besarabii, a później w pierwszych latach XX w. przyszedł na Ukrainę. Takie żydowskie nowotestamentowe wspólnoty istniały i w Besarabii i w Odessie, i w Kijowie, i w innych częściach Ukrainy. Są informacje o innych nowotestamentowych żydowskich wspólnotach, działających w innych częściach Imperium Rosyjskiego i Europie Wschodniej, jeszcze przed latami 80-tymi XIX wieku. To jest stuprocentowo potwierdzone i udokumentowane.

Mam książkę o prawosławnej (jakby to dziwnie nie brzmiało) społeczności żydowskiej. Społeczność ta została zorganizowana w latach 60-tych XIX wieku na terenie dzisiejszej Rumunii, przez byłego rabina z Grecji, i pozostawała pod patronatem patriarchy Konstantynopola. Autor podaje, że wspólnota liczyła kilkuset Żydów, którzy otrzymali specjalne pozwolenie na prowadzenie nabożeństw w języku hebrajskim. Mieli oni opracowaną żydowską liturgię, a także mogli zachowywać żydowskie imiona po dokonaniu twiły – zanurzenia w wodzie (lub chrztu w kościelnej interpretacji).

W rzeczywistości właśnie te początki żydowskiego odrodzenia, poprzedzały przebudzenie, przywrócenie darów Ducha Świętego, chrztu w Duchu Świętym ze znakami mówienia innymi językami, i wiele innych wydarzeń, znanych nam jako przebudzenie zielonoświątkowe. Na przykład, przebudzenie na Azusa Street, przebudzenie w Walii, i tak dalej. I wiedząc o tym, możemy właściwie ocenić niektóre z procesów zachodzących teraz, w naszych czasach, generalnie w świecie chrześcijańskim, a szczególnie pośród ewangelicznych chrześcijan.

Z drugiej strony to bardzo ciekawe, że przebudzenie wśród narodu żydowskiego rozpoczęło się wcześniej, niż nowoczesny ruch syjonistyczny. Wielu uwierzyło, że ruch syjonistyczny - to jest prawdziwe odrodzenie narodu żydowskiego. I pomimo faktu, że Bóg wzbudził Theodor Herzla – twórcę nowoczesnego syjonizmu (który, nawiasem mówiąc, był zaprzyjaźniony z wieloma chrześcijańskimi działaczami i przy ich pomocy został wprowadzony do domów wielu znanych ludzi w Europie, do biur szefów rządów, a nawet cesarzy), rozumiemy, że wszystko, co zachodzi w Ciele Mesjasza i w narodzie Izraela – jest ze sobą połączone. I ta zależność jest o wiele bardziej skomplikowana, niż dotychczas uważało wielu szczerze błogosławiących Izrael.

I to nie tylko duchowe przebudzenie w Kościele – Ciele Mesjasza i procesy odnowy zachodzące w Kościele mają wpływ na naród żydowski, na jego zewnętrzną historię. Również duchowe poruszenie, związane z Jeshua – żydowskim Mesjaszem – wewnątrz narodu żydowskiego, wpływa na cały Kościół, na całe Ciało Mesjasza, a także mówiąc ogólnie - na zewnętrzną historię Izraela.

Tak więc obchody 130-tej rocznicy pierwszej niezależnej żydowskiej wspólnoty mesjańskiej, są bardzo znamienne w naszej obecnej sytuacji.

Ci Żydzi świadomie zdecydowali się pozostać w granicach antyżydowskich ograniczeń.

Ta data ma jeszcze jedno znaczenie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko prawdziwie żywe, działające w płaszczyźnie duchowej, przyszło albo z za oceanu, albo z Europy zachodniej. Jednak w odniesieniu do żydowskiego odnowienia widzimy, że to , co rozpoczęło się w Besarabii i na Ukrainie, bardzo poważnie wpłynęło na wiele kościołów i wspólnot w wielu krajach na świecie, a następnie „przeciekło” do Europy, Ameryki i do Izraela.

Oprócz tego, bardzo ważny fakt – przywódca pierwszej żydowskiej nowotestamentowej (mesjańskiej) wspólnoty – Józef Rabinowicz, otrzymał od Boga zrozumienie podstaw mesjańskiej teologii. To, co sformułował w tamtym czasie, pozostaje aktualne również dzisiaj.

Ponadto w niektórych aspektach, definicjach, które otrzymał od Ducha świętego, wyraźnie przerósł nie tylko swoje czasy, ale także późniejsze pokolenia wierzących. Dlatego bardzo aktualna i cenna jest książka : „ Zbiór mów Józefa Rabinowicza", wydana przez naszą braterską wspólnotę w Kiszyniowie, na czele z rabinem Symeonem Pozdyrkoj. Myślę, ze ta książka będzie przydana i dla wierzących w Jeshua Żydów i dla chrześcijan każdej denominacji, a także dla świeckich ludzi, Żydów i nie-Żydów, których ta tematyka zainteresuje. Szczególnie ważne jest to dla wszystkich, którzy uczestniczą lub interesują się nowotestamentową – mesjańską służbą wśród Żydów.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden ciekawy fakt historyczny, związany ze wspólnotą J. Rabinowicza: taka żydowska społeczność mogłaby być wolna od różnych dyskryminujących zasad i przepisów, które w Rosyjskim Imperium zostały narzucone Żydom – pod warunkiem, że dołączyłaby do jednego z chrześcijańskich wyznań w Rosji. Jednak Józef Rabinowicz celowo na to nie przystał, żeby oficjalnie jego społeczność była postrzegana – właśnie jako żydowska. Ci Żydzi świadomie zdecydowali się pozostać w granicach antyżydowskich ograniczeń, i przy tym być Żydami dla wszystkimi wokół, i dzielić losy narodu żydowskiego – ze wszystkimi jego bolączkami.

Ciekawostką jest, że na początku rosyjskie władze, całkowicie niezorientowane w sytuacji, poddali tą wspólnotę miejscowemu rabinatowi, co w sposób naturalny prowadziło do bardzo silnej presji, a nawet prześladowaniu ze strony rabinatu. Później ta zależność została anulowana.

I właśnie takie stanowisko „nie oddzielenia się” od narodu żydowskiego, nawet w przypadku prześladowań, albo konieczności poniesienia pewnej ofiary – to pozycja apostołów. To szczególne przywrócenie dziedzictwa apostołów, które jasno widzimy w Nowym Testamencie. I oczywiście, pozycji proroków Izraela. Oni będąc prześladowani przez władze Izraela, królów Izraela, książąt Izraela, kapłanów izraelskich, a nawet masy judejskich fałszywych proroków - pomimo tego nie oddzielali się od swojego narodu.

Myślę, że to jest właśnie istota tego, co może być przekazane w duchowej sztafecie każdemu, kto chce podążać śladami Józefa Rabinowicza.

Kto może być członkiem wspólnoty?

Dzisiaj jest wiele opinii, co to faktu, że mesjańskie wspólnoty przyjmują i Żydów i przedstawicieli innych narodowości. Ja uważam, że jest to cenne dla wspólnoty. Oczywiście, jeśli nie-Żydzi nie wypierają Żydów. Dlatego, że nowotestamentowe żydowskie wspólnoty – to duchowy dom, otwarty dla wszystkich. Jeśli w tym duchowym domu przebywają i czują się komfortowo jedynie Żydzi – to coś nie jest w porządku.

Owszem, początkowo w mesjańskiej społeczności w Kiszyniowie byli tylko Żydzi, ponieważ wszystkie nabożeństwa odbywały się w języku jidysz – w języku Żydów, i nie-Żydzi po prostu go nie rozumieli. Później, do tej społeczności zaczęło dołączać wielu nie-Żydów, i niemało z nich zostało następnie posługującymi w różnych kościołach. Na przykład okazuje się, że pastor pierwszego baptystycznego zgromadzenia Kiszyniowa, znalazł Boga właśnie w tej żydowskiej wspólnocie. Przy tym, całkowicie nie miał nic wspólnego z narodem Żydowskim.

W rzeczywistości, jednym z celów tego wydarzenia, było pokazanie, przede wszystkim chrześcijanom, istoty żydowskiego mesjanizmu. Zaprezentowanie obiektywnie i faktologicznie historii żydowskiego ruchu mesjanistycznego; pokazanie, że początki tego ruchu, w pewnym stopniu, dały początek ruchowi ewangelicznemu (przynajmniej w południowej części Imperium Rosyjskiego). Jako przykład można podać fakt, że to nie ruch baptystyczny dał początek poruszeniu mesjańskiemu, a odwrotnie.

Te fakty w jasny sposób były przedstawione na konferencji w Kiszyniowie. Kai Hansen – autor słynnej książki o Józefie Rabinowiczu, wydanej w wielu krajach, przetłumaczonej na wiele języków – powiedział o nim niesamowite rzeczy. I wielu innych mówców podzieliło się unikalnymi informacjami z archiwów, świadectwami tamtych czasów…

Ja sam nie pierwszy rok zajmują się tym tematem, ale niemal podczas każdego wykładu słyszałem nowe, przydatne rzeczy. W konferencji brało udział niemało pastorów i starszych posługujących różnych chrześcijańskich, ewangelicznych denominacji, i także oni odkrywali dla siebie nowe rzeczy. W wieloma rozmawialiśmy, dzieliliśmy się i modliliśmy się. Atmosfera była ożywiona, działał Duch Święty, i myślę, że długotrwałe owoce tej konferencji będą się jeszcze ujawniać.

Mówiąc o owocach. Uwieńczeniem konferencji był niedzielny żydowski świąteczny koncert. W sali nie było wolnych miejsc, co przerosło oczekiwania organizatorów. Pomijając fakt, że konferencja nie była zbyt rozreklamowana, okazało się, że w Kiszyniowie jest wielu szukających prawdy Żydów.

 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.