Według rabina: dla kogo świeci Chanuka?

Опубликовано в Słowo Rabina

"Szamasz" w języku hebrajskim oznacza „sługę” – dziewiątą świecę w niezwykłym chanukalnym świeczniku.  W sumie świecznik składa się z ośmiu świec – co oznacza liczbę dni, podczas których palił się  olej, choć powinno go wystarczyć tylko na jeden dzień.  To oczywisty cud Chanuki, z którym wiążą się tradycje tego święta.

 Tak więc szamsz – to wyrazisty obraz Mesjasza Jeshui – Jezusa Chrystusa, Który był ochrzczony w ogniu i On sam zapala ogień w sercu każdego wierzącego w Niego człowieka, z każdego narodu ziemi.  Mimo, że Jego uczniowie nie mogli sobie nawet wyobrazić, że nawrócenie i chrzest Bożym Duchem będzie możliwe dla innych narodów bez przyłączania się do Izraela i  do Judaizmu. My jednak widzimy, że Bóg dokonał wielkiego cudu, i mogą do Niego przychodzić i rozpalać się Jego ogniem wszyscy ludzie ze wszystkich narodów.

Nic dziwnego więc, że Chanuka – to święto światła i odnowienia. Tym odnowieniem dla każdego z nas, a szczególnie dla Izraela, Jeruzalem, narodu żydowskiego – jest Jeshua!  Bóg obiecuje, że przyjdzie taki czas, kiedy przyjdzie Pan, i Jego światło zajaśnieje takim blaskiem, że nikt nie zostanie pominięty. Jak jest napisane w Ks. Izajasza 60: 1-4 „ Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.” Dalej w Ks. Izajasza 60:19 „Światłością w dzień nie będzie ci już słońce , a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością , a Twój Bóg twoją chlubą.”

Uświadomienie sobie i zrozumienie tych faktów, jest ważne dla wierzących wszystkich kościołów i denominacji, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy w kluczu Nowego Testamentu odnawia się wszystko, co wcześniej było usunięte i ukryte. To się odnawia, aby Ciało Chrystusa mogło z tego korzystać i wchodzić w Bożą  pełnię. I święta żydowskie, bez legalizmu i prób przywracania uczynków zakonu, w odnowieniu  Ducha Świętego, znów zaczynają odgrywać pewną, skromną, ale bardzo ważną rolę,  dla wszystkich wierzących w Mesjasza Jeshuę.

Chanuka – to święto zwycięstwa Bożego światła nad ciemnością we wszystkich jej przejawach.  To światło – Ohr ha Mashiah – Światło Mesjasza Jeshui. Ogólnie w symbolice Chanuki wszędzie „przeziera się” Jeshua, ale dla Żydów jest On jeszcze ukryty. My natomiast możemy wykorzystać tą symbolikę w naszej służbie wśród narodu żydowskiego, pokazując tym samym, jak głęboko zakorzeniony jest Pan w żydowskiej tradycji.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.