Słowo Rabina

rebe molitvaBoris Grisenko – jest za?o?ycielem Kijowskiej ?ydowskiej Mesja?skiej Wsp?lnoty (KEMO) i liderem od pierwszych dni jej powstania tj. od 1995 roku. Borys Grisenko jest r?wnie? wiceprzewodnicz?cym Mi?dzyko?cielnej Rady Ukrainy, uznanym doktorem teologii CLST (Christian Life School of Theology), autorem ksi??ek na temat teologii mesja?skiej.

To on zainicjowa? we Wsp?lnocie niestandardowe formy s?u?by: kluby zainteresowa?, spotkania kawiarniane, szabaty uliczne (sobotnie nabo?e?stwa) i koncerty po?wi?cone ?wi?tom Biblijnym. Na nabo?e?stwach KEMO, po raz pierwszy, w uwielbieniu Boga zacz?to szeroko wykorzystywa? ?ydowsk? muzyk? XVIII-XIX w., powsta?? na terenie Ukrainy. Poprzez te s?u?by w ci?gu lat dzia?alno?ci Wsp?lnoty, tysi?ce ludzi przysz?o do Boga.

„MAMY WYBÓR” - Boris GRISENKO

Опубликовано в

wyb.1

Zawsze mamy wybór. Bez względu na to, w jak trudnych okolicznościach jesteśmy, bez względu na problem, który stoi przed nami. Nawet jeśli odczuwamy silną wewnętrzną presję, nadal mamy wybór według łaski i miłosierdzia Boga.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Powiedz NIE bezbożnemu potępianiu siebie!

Опубликовано в

Powiedz nie

Obwinianie, potępianie siebie, duch rozczarowania – to całkowicie nie to, co powinno prowadzić nas przez życie. Nie możemy w tym pozostawać. Oczywiście musimy być otwarci na Boże napomnienia, żeby Duch Święty mógł pokazywać nam nieprawidłowe rzeczy w naszym życiu. Ale ten smutek powinien prowadzić nas do pokuty, zmiany i radości z faktu, że z Bogiem możemy wszystko zmienić. Ważne jest, abyśmy nie utknęli w smutku i przygnębieniu, które w rezultacie staną się samousprawiedliwieniem. Nie możemy pozwolić wrogowi, aby zaciągnął nas na głębiny potępiania samych siebie.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Dlaczego krzyczysz ?!

Опубликовано в

Krzyk

Dlaczego wierzący czasami krzyczą podczas modlitw i nabożeństw? Dlaczego krzyczymy we wspólnocie? Po co to ?!! Krótko skomentuję te pytania, które są zadawane(często z oburzeniem). Przyjaciele - kto pamięta, ile jest w Tanach - czyli tzw. Styarym Testamencie żydowskich słów, które przekazują różne znaczenia wyrazu „krzyk”? Ja znam sześć. Być może jest ich jeszcze kilka. Podstawowe znaczenie wszystkich tych hebrajskich słów to: „krzyk radości”, „krzyk z radości”, „krzyk powodujący radość”. Czy możecie sobie to wyobrazić?

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Radość, którą przed nami ukrywano.

Опубликовано в

kuruyan

Intensywna i silna radość przed Panem została przykazana w Torze i w księgach Proroków. Wielokrotnie jest tam mowa o tym, że Boży lud nie powinien się krępować wyrażania radości, którą Bóg wlewa w ich serca. W języku hebrajskim, w którym została napisana Biblia – Tanach , istnieje 6 różnych słów, których głównym lub jednym z głównych znaczeń jest „krzyczeć z radości”. Są dwa słowa o znaczeniu „głośno się weselić, śmiać się , i rechotać”.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Co robić jeśli charakter człowieka nie odpowiada jego powołaniu ?Jak nie utracić namaszczenia?

Опубликовано в

Charakter

Czym jest „namaszczenie”?

  • to błogosławieństwo dla życia człowieka;
  • moc Boga objawiająca się przez człowieka;
  • namaszczenie jest dane, aby człowiek służył tym Bogu i ludziom;
  • to moc Boża, która pochodzi od Ducha Świętego i ma określony cel dla człowieka lub grupy ludzi.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

STÓJ W WOLNOŚCI !

Опубликовано в

Stój

Przed retreatem zrozumiałem, że wielu ludzi przyjedzie tutaj z duszewnymi i duchowymi drzazgami, strzałami zasianymi w ich życiu, i że Bóg będzie ich uwalniać na retreacie. I widzimy, jak wielu niesamowitych cudów Bóg już dokonał i jak wiele cudów będzie się jeszcze ujawniać po zakończeniu retreatu. Ponieważ w jedności szukamy Pana, umacniając się nawzajem, pomagając sobie nawzajem, te strzały i odłamki kłamstwa złego zostaną wyrwane! Ale przyjmując tę wolność, będziemy musieli jej chronić. 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

JAK MODLIĆ SIĘ ZA IZRAEL I DLACZEGO JEST TO POTRZEBNE KOŚCIOŁOWI?

Опубликовано в

za izrail1

Możemy po prostu błogosławić Izrael i Żydów. Możemy. Ale na pewno modlitwa będzie o wiele bardziej skuteczna, jeśli zrozumiemy czego dziś Bóg oczekuje od Swojego narodu i od Izraela. Czy powinniśmy modlić się o pokój dla Izraela? Powinniśmy. Biblia mówi o tym wyraźnie: „Proście o pokój dla Jeruzalemu...” (Psalm 122). Kiedy czytamy „proście o pokój” rozumiemy to w wąskim znaczeniu tego słowa, ale w oryginale użyte jest słowo „szalom”. Szalom to nie tylko pokój, ale kompletność, całość, spójność, harmonia i pełnia.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.