Boris Grisenko: „TOTO vytvorilo stenu medzi vami a Bohom!“

Опубликовано в Slovo rabína

Boris Grisenko TOTO vytvorilo stenu medzi vami a Bohom

Jedným z najvážnejších problémov, ktoré majú veriaci vo vzťahu s Bohom, je nenaplnená túžba. Ide o rozličné túžby. Vyzerá to približne takto: modlíme sa za niečo, za niekoho (za Ukrajinu, za spasenie ľudí, proti antisemitizmu, za nové spoločenstvá ), a niekde v podvedomí nám znejú myšlienky: „To je všetko skvelé, a kedy bude to, čo ja dávno očakávam? Azda Boh nevidí mňa a moju potrebu?

Vari nepočuje tlmený krik môjho srdca? Azda nechápe? On mi taký dlhý čas nedáva to, čo potrebujem! Bože, veď ja som prosila/prosil od Teba muža/ženu podľa Tvojho srdca. Kde je?“

A Boh hovorí na tieto požiadavky: „Počuj, drahá/drahý, ty si prosila muža podľa môjho srdca, no v skutočnosti si prosila muža podľa tvojho srdca. Ty chceš takého a vtedy, kedy ty chceš. Kvôli tomu máme zatiaľ problém.“ A Boží syn alebo dcéra pokračujú: „No dobre, Pane, ja sa ešte pomodlím za Ukrajinu, (Slovensko, svoje mesto...) možno sa niečo voľajako objasní v mojej otázke...“

Alebo taká túžba: „Pane, kedy sa konečne moja žena zmení? Ja som Ťa predsa prosil za ženu, ktorá by bola poslušná Tebe a mne. A ona... Pane, kedy sa to skončí, dokedy ju mám znášať?“ A Duch Svätý hovorí: „Synček, Ja ti už posledné štyri roky hovorím, že kým sa ty nezmeníš, nezmení sa ani tvoja žena.“

Pán odpovedal na tú a tamtú túžbu, vyriešil ten a tamten problém a otázku, a na niečo neodpovedal. A tak sa človek zakliesnil a nemôže na nič iné myslieť!

Modlí sa, chodí na modlitby, slúži Pánovi a číta Bibliu, robí dobré skutky, prináša obete, dáva desať a pol percenta, a celý čas čaká, kedy sa napokon Boh ukáže. Práve niečo také znie v našom vnútri: „Kedy už nakoniec dáš? Kvôli čomu ja toto všetko robím?!“ A človek dokonca v tejto veci nepočuje sám seba. Ukazuje sa, že všetky jeho modlitby, hľadanie Boha, služba – je iba kvôli tomu, aby dostal to, alebo ono! A Pán plače: „Moje deti na mňa zabudli, jednoducho na mňa zabudli...“ A On sa nás akoby pýta: „Prídite aspoň na jednu modlitbu kvôli Mne. Poslúžte aspoň jeden týždeň kvôli mne a nie kvôli naplneniu vašich túžob, nie pre uspokojenie nejakých chútiek, nie preto, aby ste mi nadiktovali svoju vôľu a „zaplatili“ modlitbou, desiatkom, darom, službou...“

On čaká, aby sme zapreli sami seba, zobrali svoj kríž a aby sme posvätili aspoň nejakú časť svojho života, modlitby, služby osobne Jemu.

EŠTE JEDEN PROBLÉM

Ešte jedno naplnenie, ktoré nebadane pôsobí v nás a oddeľuje nás od Boha: „Nech uvidia aspoň moju obeť, nech uvidia, ako driem pre Pána. Nech konečne uvidia služobníci a starší zboru moju prácu, nech prídu a povedia: „Haleluja! Ty si nás ohromila svojím posvätením! - Kým dostanem to hlavné, aj toto bude nejaká kompenzácia.“

Alebo: „No kedy už bude nová práca? Kedy bude nový byt? Kedy nové auto? Kedy si ma už všimnú? Kedy náležite ocenia moje talenty, moje obete, moje dary, moje posvätenie, moje pomazanie...“ Moje, moje, moje...

Alebo ešte: „Kedy mi nakoniec prestanú títo služobníci prekážať?! Je to už očividné, akú veľkú službu mi dal Pán! A dookola sú samí závistlivci, ktorí ma obkolesili a trhajú na kúsky ten plášť, ktorý na mňa odel Kráľ. Pane, ako to všetko dopúšťaš? Ako ty dopúšťaš túto nespravodlivosť voči mne, ako si voči mne dopustil toľko nespravodlivosti? No a čo, že ja sám/sama som nespravodlivá ku druhým. To je predsa náš vzťah s Tebou, Pane, to je medzi mnou a Tebou! Prečo sa na mňa hnevajú? Vari mi nemôžu odpustiť, Pane? Dokedy nebudú predo mnou činiť pokánie tí, ktorí ma urazili?“

To jest - tendencia sebe odpúšťať všetko rýchlo, za čo vystavujeme druhým vysoký účet. Rozhorčovať sa, že Pán dopúšťa toto vo vzťahu k nám, a čudovať sa, že sú takí veriaci (pokrytci, farizeji, zákonníci), ktorí nám neodpúšťajú to, čo sme im my vyviedli.

TAJOMSTVO POZDRŽANIA ODPOVEDE NA NAŠE TÚŽBY

Vzniká otázka: „A ako často my vážne rozmýšľame o našom večnom živote?“ Ako často niečo robíme pre definitívne spasenie? Ako často smerujeme naše myšlienky, pocity, túžby k nebeskej sláve, ktorá nám neprinesie nič na zemi, ale sa zjaví v Nebesiach.

Nie často, však. A toto je najvážnejšia prekážka, ktorá bráni Bohu skutočne urobiť prielom v našich dušiach a životoch!

Pán je pripravený nám dať všetko vo všetkom. Avšak v čom je háčik – ak nám práve teraz dá všetko, čo chceme, jednoducho od Neho odídeme. Prosto, zídeme z cesty, keď dostaneme všetko, čo potrebuje naša dušička a naše telo. A On nás šetrí, a zatiaľ nám nedáva všetko, čo by sme chceli.

V tomto sú dva dôležité momenty:

  1. My sami sa neodkrývame pre to, čo nám On už pripravil (hľadáme svoje veci, svoju vôľu a nie Jeho)
  2. On nám zatiaľ nedáva to, čo si prosíme, aby nás to nezahubilo.

Preto potrebujeme pokračovať v modlitbe za seba, za očistenie našich motívov, za to, aby celý náš život, všetky modlitby, všetky služby, naše rodiny, myšlienky, pocity – celkovo naše všetko – bolo v konečnom dôsledku priviazané ku vzkriesenému a nanebovstúpenému Pánovi. A aby sa ten život, ktorý sa zjaví po tomto maličkom a dočasnom živote, stal pre nás naozaj dôležitejší, než tento malý a dočasný.

Toto je skutočne veľmi dôležitá modlitba. Nakoniec niekedy potrebujeme počuť tú časť pravdy, ktorú si obyčajne sami sebe nehovoríme.

Veď ak chceme naozaj skutočný prielom, je potrebné odstraňovať nielen tie prekážky, ktoré sú pred nami, no aj tie, ktoré sú v nás. A dokonca aj keď Pán odstráni všetky prekážky, ktoré sú pred nami – a všetkým nám dá mužov, ženy, peniaze, slávu, dom v meste Chicago, skvelé zdravie a tak ďalej, - a vnútorné prekážky ostanú, to ešte raz opakujem, že nám bude oveľa horšie, ako teraz.

Pretože tie dôvody, ktoré nás povzbudzujú ísť ku Pánovi, hľadať Ho, modliť sa k Nemu, prebíjať sa, - budú odstránené. My dostaneme všetko! A ak nás zatiaľ vedú k Pánovi iba práve tieto dôvody, staneme sa odpadlíkmi. Zahynieme v tomto živote, aj vo večnom.

Preto modlime sa, aby sa tieto vnútorné veci odkrývali a aby sme sa mohli od nich oslobodiť! Toto môže byť „nebezpečná“ modlitba. Pretože môžete dostať od Boha zjavenie: „Nedám ti toho muža, na ktorého čakáš. Poslúž mi 4 roky bez myšlienky na vydaj.“ Alebo napríklad: „Chceš dobrú ženu? Zriekni sa pornografie, začni konať Božiu prácu, slúž druhým, raduj sa tomu, že zatiaľ nie si ženatý – a ani sa nenazdáš a vstúpiš do skúšobnej doby“ (V Kyjevskom mesiánskom zbore majú pravidlo, že prv než sa dvaja zosobášia, musia prejsť skúšobnou dobou trvajúcou 1 rok. Pozn. prekladateľa).

No ak chcete naozaj poznať Boha blízko, dôverovť Mu, zjednotiť sa s Ním a žiť v súlade s Jeho vôľou, modlite sa spolu s nami za úplné oslobodenie v týchto záležitostiach.

 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.