Boris Grisenko: Tri ciele pokánia hebrejského národa.

Опубликовано в Slovo rabína

3 цели

V tretej kapitole Skutkov apoštolov sa Peter obracia k izraelským mužom, splnomocneným predstaviteľom hebrejského ľudu, ktorí sa zhromaždili na dvore Chrámu vo sviatok Pesach. (Len dospelí muži mohli reprezentovať izraelský ľud.) Hovorí s nimi, ale jeho slová patria celému izraelskému ľudu. Rozpráva o potrebe pokánia pred Bohom a o tom, že toto pokánie má niekoľko účelov:

Prvý cieľ - osobné spasenie, odpustenie hriechov, očistenie od každej nečistoty (Sk.3:19). Toto je dobrým príkladom aj pre nás. Veď ak zostane veriaci vo svojich nevyznaných hriechoch, v konečnom dôsledku pôjde do pekla.

Druhým cieľom pokánia hebrejského ľudu - moc vzkriesenia z mŕtvych sa vyleje na celý svet, prídu časy občerstvenia od tvári Pánovej (Sk 3:20, Rim. 11:11,12, 15). Keď sa začnú Hebreji masovo vracať do svojho duchovného domu - prinesie to duchovné bohatstvo všetkým národom.

Tretí cieľ - návrat Pánov v sláve! Ješua sa vráti k obnovenému Izraelu, ktorý bude jedným Telom s veriacimi zo všetkých národov.

Potrebujeme spoznať svoju zodpovednosť za naplnenie týchto Božích zámerov, veď sa týkajú priamo celého ľudstva a celej Cirkvi.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.