Tlaky a zúfalstvo ako schodíky k duchovnému víťazstvu.

Опубликовано в Slovo rabína

maninpress

Keď lisujú olivu – dostávajú olej. Takto sa to deje v našom živote. Božie svetlo, Jeho oheň, Jeho pomoc (a niekedy aj On Sám) obzvlášť silne prichádzajú, keď na nás tlačia životné okolnosti, keď je nám ťažko.

2 Korinťanom 4:7-12, 16-18: „No, ten poklad máme v hlinených nádobách, aby svrchovanosť moci bola Božia a nie z nás, ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie sovrení: sme v rozpakoch, ale nie cele bezradní; prenasledovaní, ale nie v zlom opustení; sme občas povalení, ale nehynieme, vždy a všade nosiac so sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele. Lebo my, ktorí žijeme, vždycky sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Takže smrť pôsobí v nás a život vo vás.“

„Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie kratučké ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy, keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné.“

Efežanom 3:20, 21: „A Tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás, Tomu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Ameň.“

Niečo podobné vidíme v príbehu Chanuky – Boh zjavil Svoju silu, Svoje svetlo, Svoje víťazstvo v čase, ktorý bol pre Izrael ťažký.

A teda, aby sa svetlo Mesiáša, Jeho oheň roznecovali v nás, je dôležité:

  1. Rozumieť, že Ješua je Svetlo a On je v nás. Toto svetlo osvecuje nás veriacich a osvecuje ľudí okolo nás. Je potrebné dôverovať Bohu vo všetkom a deliť sa s týmto Svetlom s ľuďmi okolo nás.
  2. Zaprieť samého seba pre Pána. Veľké oslobodenie Izraela a duchovná revolúcia nastali vtedy, keď sa jedna rodina kňazov rozhodla, že je lepšie zomrieť, než znášať to, čo sa dialo s ich národom. Machabejci boli pripravení zomrieť v Mene Pánovom, kvôli svojmu národu.
  3. Pamätať: bez ohľadu, čo sa deje naokolo a akokoľvek nepriateľ tlačí, Boh Izraela je verný, On nikdy neopustí Svoje deti! Ak sa nám zdá, že sme opustení, je to preto, aby sme sa odtrhli od problémov, pozdvihli oči na výšku nebies a odtiaľ uvideli, že problém je už vyriešený všemohúcim Bohom.
  4. Uvedomiť si, že my bez Neho nemôžeme nič. Zobrať tieto svedectvá a vierou ich zakoreniť vo svojom srdci. Pokračovať v službe Pánovi (ako to robil Jim), nehľadiac na nič, a očakávať Božie víťazstvo, lebo veď predsa, Boh je verný!

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.