Boris Grisenko, Andrej Lugovskyj: VYBURCUJTE SVOJU MODLITBU UŽ TERAZ ! /Časť III. /

Опубликовано в Slovo rabína

168

Druhým našim vážnym problémom v modlitbe je neschopnosť zamerať sa na cieľ a udržať smerovanie. Často sa stáva, že sa začneme modliť za určitý cieľ a už o 5-10-15 minút sa ľudia modlia s "blúdiacim pohľadom", automaticky - zabudli na cieľ modlitby. Zdá sa, že sa modlia, ale už "neprítomní", nedržia zameranie a cieľ modlitby.

Takou je tá myseľ, ktorá je zvyknutá reagovať na rozptýlenia. Je to zvyk sústrediť sa občas na Božie ciele a občas na svetské. Zhon, práca a starosti, jednoducho odvádzajú našu pozornosť od dôležitých a potrebných Božích vecí. A my, majúc "blúdiacu myseľ", nemôžeme dlho udržať smer modlitby. Proti nám „hrá“ natoľko, že sa nemôžeme naozajstne sústrediť na to, čo je v službe hlavné : na rozvoj skupiny, na rast ľudí, na pozdvihnutie lídrov, na vtiahnutie ľudí do služby... atď.

Písmo hovorí:" Preto opášte si bedra svojej mysle a súc triezvi dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť....." 1 List sv. Petra 1:13a . Boh nám hovorí, že musíme svoju myseľ stiahnuť okolo Ješuu, okolo hlavného cieľa, a nedovoliť ničomu ukradnúť koncentráciu našej pozornosti. Ako sťahujeme okolo pása opasok, aby nám nespadli nohavice, tak aj v tomto prípade: Potrebujeme obtiahnuť svoju myseľ, svoj mozog, Božími cieľmi a nedovoliť spadnúť našim duchovným nohaviciam.

A EŠTE JEDEN PROBLÉM. Extrémy vyučovania týkajúce sa Božej milosti, veľmi silne prekážajú miliónom veriacich po celom svete. Podkopali biblické novozákonné učenie o tom, že všetci sme povolaní úsilím zotročovať svoje telo. Slávna pasáž Písma: "A odo dní Jána Krstiteľa až doteraz trpí Nebeské Kráľovstvo násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho. " (Ev. sv. Matúša 11:12) ...nám hovorí, že Božie Kráľovstvo sa berie nie našou silou, ale SILOU Ducha Svätého. A iba tí, ktorí používajú TÚTO Silu vo svojej osobnej snahe, tí uchvacujú Božie Kráľovstvo.

My musíme vládnuť, odhaľovať, vchádzať do svojho predurčeného kráľovského kňazstva - to je naša zodpovednosť.

List Rimanom 5:17 "Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jediného, Ješuu Ha Mašiacha."

Ješua nás spasil skrze svoju obeť, dokonanú bez našej účasti. Spasil nás z viery, ktorú do nás vložil - cez tento dar spravodlivosti sme dostali v Svätom Duchu hojnosť milosti.

Ale uplatniť to pri praktickej realizácii Kráľovstva Božieho v našom pozemskom živote, môžeme len my sami ! Musíme podriadiť Pánovi svoju neposvätenú dušu a svoje telo podriadiť nášmu znovuzrodenému duchu. Nikto to za nás neurobí.

Ak to nebudeme robiť - nemôžeme vládnuť a hoci znovuzrodení z Ducha, budeme otrokmi pozemského. Prijali sme dar spravodlivosti, ale znova a znova budeme skĺzavať do stavu otrokov hriechu. V nás je dokonalá láska, ktorá vyháňa každý strach, ale my sa budeme znova a znova ocitať v podriadenosti takých či onakých strachov. V nás je viera Božia, ktorou môžeme hory prenášať, ale my budeme ostávať zotročení pochybnosťami. A to všetko preto, že neuplatňujeme vieru s tým úsilím, bez ktorého je ona nečinná.

Potrebujeme úsilie, snahu - bez nich Boh cez nás nemôže kraľovať. V závere Listu Jakuba , je napísané: "Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca."/ 5:16b/ Vezmite tento verš na najbližšie obdobie, ako epigraf - pamätný nápis - pre vaše modlitby !

© Boris Grisenko, Andrej Lugovskyj , podľa materiálov https://pretreat.in.ua

Začiatok tu 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.