Boris Grisenko: VYBURCUJTE SVOJU MODLITBU UŽ TERAZ ! /Časť I./

Опубликовано в Slovo rabína

168

Všetko, čo robíme, musí byť sprevádzané vážnou modlitbou. Keď naše aktivity a začiatky nebudú preniknuté pôsobením Ducha Svätého, zostanú telesnými a duševnými, naše snahy povedú len k vonkajšiemu dojmu na krátku dobu a nebudú mať dlhodobé výsledky.

Keď sú naše očakávania takéto: "Som vždy pripravený modliť sa, keď na mňa schádza Duch Svätý, keď ma obklopuje, napĺňa a dvíha, prenáša cez veľké vzdialenosti a kladie na vrchol hory", tak toto sa nikdy nestane.

Musíme sa vyburcovať, "tlačiť" do modlitby už teraz! Nie zajtra, nie od pondelka, nie na Pesach, ale teraz, využívajúc rôzne spôsoby samo-motivácie a motivácie iných ľudí.

OD TOHO ZÁVISÍ VEĽMI VEĽA

  • Či zachraňujúci sa budú spasení.
  • Či spasení budú ostávať s Bohom.
  • Či tí, ktorí zostali, vstúpia do služby.
  • Od toho závisí nakoľko nás Boh môže zjednotiť do jednej rodiny, ktorá sa súčasne stáva Božou, efektívnou skupinou pre slávu JEHO Kráľovstva.
  • Nakoľko silnejšie a jednoduchšie sa budú riešiť s vaše problémy.
  • Nakoľko hlbšie a jednoduchšie sa nám bude odhaľovať Slovo Božie.
  • Nakoľko sa ten potenciál požehnaní /zvláštne pomazanie, ktoré máme v našom zbore/ otvorí tak, aby zjavná väčšina našich služobníkov, slobodne rástla v Slove známosti, rozlišovaní duchov, Slove múdrosti, v reálnom pôsobení služby uzdravovania z viery, aj v dare uzdravovania .
  • Do akej miery sa u nás bude dariť nereagovať telesne na tie veci, na ktoré sme skôr práve takto reagovali.

Všimnite si, že som neuviedol všetky dary Ducha, ktoré sú opísané v 12. kapitole 1. Listu Korinťanom.
Vyčlenil som len niektoré – tie činnosti, ktoré existujú v rámci zboru pre všetkých služobníkov, ale ktoré zatiaľ, žiaľ, nie sú účinné u väčšiny z nich. Ale to nastane vtedy, keď budeme rásť v modlitbe.

Keď sa máme otvárať a usilovať sa vyjsť v ústrety vyliatiu Ducha Svätého / so všetkými darmi/, ktoré je Hospodin pripravený vyliať na nás všetkých, veľa vecí, ktoré idú "veľmi ťažko" v službe ľuďom - sa začnú otvárať jednoducho ako kvietok. Všetkých služobníkov nášho zboru, veľmi prosím, zdvihnúť sa a "vrhnúť sa" do rôznych modlitieb !

Predstavte si, že každý z vás je Dávid. A akýkoľvek démonský a telesný odpor, zotrvačnosť, strachy, zvyčajné tlaky, temnota rôznych pokušení - to je Goliáš. Vy ste Dávid a máte prak modlitby. A vy sa považujete za živý kameň a vrháte ho rovno do očí Goliášovi !

Pamätáte sa, ako volali jedinú pušku v novovytvorenej Armáde Obrany Izraela (IDF) v roku 1948? Zostrojili ju z odpadových materiálov a pomenovali ju "Davidka". Jej zvláštnosť bola v tom, že veľmi nahlas "pafkala". Tak toto, priatelia, potrebujeme robiť všetci. A nezabúdať na osobnú modlitbu !

Trénujte sa v osobnej modlitbe, nemyslite si, že keď ste veľmi zaneprázdnení, tak nemáte čas na modlitbu, osobné stretnutie s Bohom. Bratia, sestry, kolegovia, priatelia, poďte, budeme "ničiť" také "výhovorky"!
Pomáhajte si v tomto navzájom. Nájdite, dohovorte sa ešte s dvoma-tromi bratmi, sestrami, aby sme sa do určitej miery kontrolovali a vzájomne si pomáhali prekonávať "anti-modlitebné návyky".

© Boris Grisenko (podľa materiálov https://pretreat.in.ua )

Pokračovanie článku nasleduje. 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.