Boris Grisenko : Je závisť bezbožným hriech?

Опубликовано в Slovo rabína

b89186bff69163d129de0f6373f7f73f

Pri zisťovaní, koľko veriacich je medzi sto najbohatšími ľuďmi na svete sa ukázalo, že medzi nimi takmer niet veriacich ľudí. Keď veriaci vidia okolo seba úplatkárov a zločincov, keď sledujú, že chytrí podvodníci sa majú dobre - zabúdajú, že to je dočasné, na veľmi krátku dobu. A to, že knieža tohto sveta Satan, takpovediac "požehnáva" bezbožných, núti niekedy veriacich myslieť si, že márne slúžia Bohu..... Netreba závidieť bezbožníkom.

Božie Slovo nás varuje, že závisť sama o sebe je ťažký hriech! Keď závidíme hriešnikom a podvodníkom (bez ohľadu na to, koľko majú miliárd a vplyvu) - páchame hriech už len tou závisťou.

Všeobecne závisť aj dobrým ľuďom, je zlá. Zvlášť ťažký hriech je závidieť podvodníkom a myslieť si, že títo sa majú dobre na tomto svete, a slúžiaci Bohu - nie.

Malachiáš 3:16 "Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušami a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno."

Takže, ak sa nepoddáte strachu ľudí toho sveta, v ktorom démoni, tento svet a vaše telo vás vedú k nemu, ponorte sa do Božej bázne, ktorá dáva víťazstvo nad hriechom a týmto svetom a otvára sa pre Pána....

Ak sa nerúhate, závidiac hriešnikom a zločincom, ale poznajúc ich koniec, máte s nimi súcit a modlíte sa za ich záchranu....

Ak viete, že Pán všetko počuje a podporujete sa navzájom...

Tak viete, že Boh zapisuje do svojej nebeskej pamätnej knihy vaše správne postoje a všetko dobré, čo vychádza z vás a čo cez vás robí.

Nič nebude stratené ! Za všetko dobré, čo robíme na slávu Pánovu, bude odmena vo večnosti.

A ďalej v Malachiášovi 3:17-18 "A budú moji, hovorí Hospodin Zástupov, na deň, ktorý ja učiním, zvláštnym vlastníctvom, a zľutujem sa nad nimi, ako sa zľutuje človek nad svojím synom, ktorý mu slúži. Vtedy sa navrátite a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto slúži Bohu a tým, kto mu neslúži."

Hospodin Zástupov, ktorý ochraňuje svoje verné deti a služobníkov, poráža všetky sily, ktoré ovplyvňujú Jeho deti; ktorý zhromažďuje všetko vojsko v týchto posledných časoch. Jeho hodnosť je Hospodin Zástupov. A On hovorí, že v ten deň, keď náš pozemský život šťastne skončí, stretneme sa s Ním.

A keď prejdeme túto cestu prekonajúc všetky strachy, okrem strachu Božieho, tak v ten deň Ho stretneme, ako rodného, milujúceho Otca, ktorý objíma svoje deti, zdvíha ich k svojmu srdcu!

Uvidíme jas Jeho Slávy okolo seba, ponoríme sa do atmosféry Jeho Slávy, kde už nebude žiaden hriech, ani hanba, ani bezprávie, ani tma, ani pološero, ani mrak - nič neslávne. Iba jedna slávna žiara, ktorá nás bude napĺňať zvnútra i zvonka.

A už nebudeme patriť nikomu okrem Neho. Ani svetu, ani našej minulosti, ani svojmu telu, ani okolnostiam, ani strachom, ani démonom, ničomu a nikomu, okrem Jediného Boha.

Boris Grisenko - modlitebný retreat KEMO

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.