Partizánska vojna gréckeho ducha proti tebe a mne

Опубликовано в Slovo rabína

2341345235

Chanuka je sviatok víťazstva židovského bibického ducha nad pohanským gréckym duchom. Tento sviatok zjavne ukázal hlboký vnútorný protiklad týchto dvoch duchov. A v kontexte chanukálneho víťazstva si môžeme vziať dôležité ponaučenia a pochopiť, že ako pôsobil grécky duch vtedy, tak pôsobí aj teraz, v čom je jeho nebezpečenstvo a ako nad ním máme víťaziť.

Ako pôsobí grécky duch

Jedným z princípov pôsobenia gréckeho ducha je v tom, že delí život ľudí na oblasti. To sa začalo diať so Židmi v období, ktoré predchádzalo Chanuke. Grécky duch sa šíril a prevrátil vieru Božieho národa, jeho uctievanie, jeho život dokazujúc, že je možné byť „normálnym Židom“ a zároveň mať účasť na tom „najlepšom z pohanskej civilizácie“ prispôsobujúc sa jej náboženským pravidlám a princípom.

Napríklad, keď bolo v Jeruzaleme postavené gymnázium (štadión pre fyzický tréning mládencov), mladí kňazi po službe v Chráme, potom čo starostlivo naplnili všetko, čo bolo potrebné, šli do gymnázia! Rozdelili svoj život na oblasti – „služba“ a „ostatný život“.

Grécky duch postupne obsadzoval stále nové a nové pozície a dosiahol takú výšku, že už mohol odhaliť svoju pravú tvár. Keď prišiel k moci Antiochos Epifanes, začal Židov zastrašovať, boriť všetko židovské, zabíjať Židov vrátane žien a detí. Logické zavŕšenie toho bolo, že, Židia začali "tancovať pod taktovkou" gréckeho ducha.

V čom je nebezpečenstvo pôsobenia gréckeho ducha

Vplyv gréckeho pohanského ducha pôsobí aj teraz. Takisto ako za dávnych čias, vnucuje veriacim, služobníkom, myšlienky o tom, že je možné dať dokopy život v obščine/cirkvi/zbore a „plnohodnotný život“ vo svete.

  • Pokúša sa odviesť nás od Boha – od nášho jediného, pravého absolútneho cieľa v našom živote

Je možné počuť posmešky na adresu veriacich: „Máte jedného Boha, jednu Bibliu“, „Legendy a mýty starovekého Izraela vnucujete kultúrnemu, civilizovanému človeku“, „Je potrebné byť progresívnym, súčasným“. Avšak my sme chrámom živého Boha v ktorom sú všetky „miestnosti“ posvätené Bohom a určené na to, aby slúžili Bohu. V tomto chráme nesmie byť priestor pre uctievanie modiel! Boh chce, aby všetky sféry nášho života patrili iba Jemu.

Delenie života na oblasti (niečo odovzdali Bohu a niečo ponechali sebe) privádza k strate hlavného fokusu života, a to – sústredenie sa na Boha.

Formálne sme akoby s Bohom (chodíme do obščiny, na šabaty, zhromaždenia, na modlitby, slúžime), no v skutočnosti nie sme s Ním, nie sme vedení Jeho cieľmi a plánmi pre náš život, ale svojimi vlastnými.

  • Grécky duch sústreďuje pozornosť každého človeka na ňom samotnom; podnecuje individualizmus, egoizmus, egocentrizmus.

Pod pôsobením tohto ducha dáva človek samého seba do centra všetkého a robí seba meradlom všetkého. Keď sa odpútavame od Božích cieľov, pokúšame sa riešiť svoje problémy svojimi vlastnými silami a môžeme sa stratiť v množstve svojich životných priorít.

  • Grécky duch pôsobí klamstvom a ľsťou

Nesmieme sa poddávať klamlivým učeniam o tom, že hlavným cieľom Boha je urobiť náš život prekrásnym a nás samotných bohatých a úspešných. Všetky sféry nášho života musia prejsť cez golgotský kríž! Nič nesmie byť oddelené od nášho ukrižovaného Mesiáša, pretože iba to, čo bolo ukrižované môže vstať z mŕtvych.

Keď nedovoľujeme Bohu, aby ovládal všetky sféry nášho života, keď sme pre Neho v niektorých sférach uzavretí, má to vplyv na celý život. Keď Bohu nedáme v plnosti prejaviť v našom živote Jeho moc, Jeho kráľovstvo, nepriateľ obsadí to, čo sme neodovzdali Bohu a bude nás odpútavať od Božích cieľov v ostatných sférach.

Ako odporovať gréckemu duchu?

Židovský biblický duch sa musí odzrkadľovať v živote všetkých veriacich Novej Zmluvy v celom Tele Mesiáša. Boh nás vidí ako celistvých. Deje sa to vtedy, keď sa usilujeme dosiahnuť Božie ciele, keď sú všetky sféry nášho života podriadené Jemu. Čím viac sa budeme otvárať pre Pána, tým silnejšie bude pôsobiť skrze nás a v našom živote.

Je dôležité, aby sme pamätali, že akýkoľvek prejav gréckeho ducha býva porazený a rozptýlený židovským biblickým duchom. Aj v dnešnej dobe Boh očividným spôsbom obnovuje židovského biblického ducha. Robí to rôznymi cestami – obnovujúc židovskú zložku v Tele Mesiáša, židovské biblické korene v rôznych cirkvách, obnovujúc pravý zmysel Písma.

Boh pôsobí aj skrze židovské mesiánske obščiny/zbory, aj skrze hebrejské služby v cirkvách. Skrze obnovu Svojho národa v pravom židovskom biblickom duchu, v pôvodnej biblickej podstate. Veď On stvoril židovský národ, aby bol svetlom, Božím sluhom pre všetky národy, zjavujúc Božiu milosť, krotkosť, lásku, Boží majestát a slávu.

Boh obnovuje celistvosť, plnosť v celom živote každého svojho dieťaťa, v živote Božej rodiny.

V centre našej pozornosti nemá byť naše „ja“, naše strachy, problémy a túžby. Tým, že sme prišli k Bohu sme sa stali dedičmi všetkého, čo Otec má (a Otec má VŠETKO). Boh pozná naše potreby prv než by sme za ne prosili. A my sa nemáme sami o seba starať, sústreďovať sa na riešení našich problémov. Potrebujeme hľadať Jeho tvár, poznávať Pána, mať s Ním osobný vzťah.

Chanukálne víťazstvo nad nepriateľom Židia oslávili obnovením oltára. Začali oltárom a potom sa pustili do obnovy Chrámu. Toto je príklad pre nás. Je potrebné, aby sme obnovili oltár a celý svoj život zverili Bohu. Celý náš život sa má stať živou obeťou Bohu Izraela cez Ješuu Mesiáša. Je dôležité, aby sme uvideli, či sme nepremiestnili oltár. Či ho nepoužívame na to, aby sme si u Boha vydobyli právo disponovať svojím životom tak, ako to považujeme za potrebné. V tom nám pomôže duchovné zrkadlo – Slovo Božie. Ono ukazuje človeku, aký je v skutočnosti, aké sú v ňom problémy, čoho sa musí zbaviť.

Je veľmi dôležité, aby sme sa vzdali Bohu ako „nula“, ku ktorej už On sám bude pridávať potrebné čísla. Avšak keď sa nevzdáme, budeme menej ako nula.

Je potrebné, aby sme pravidelne analyzovali svoj život, aby sme sa otvárali pre Božie svetlo, aby sme uvideli, čím je tento život naplnený, o čom a o kom rozmýšľame, ako reagujeme na to, čo sa deje naokolo, ako pomáhame ľuďom. Je Boh prítomný vo všetkých oblastiach nášho života? Existujú sféry v našom živote, ktoré sú vyvedené spod Jeho priamej moci? V akých oblastiach sme dopustili pôsobenie gréckeho pohanského ducha?

Keď zistíme problematické miesta v nejakých sférach nášho života, je dôležité o tom úprimne pohovoriť s Bohom, ukázať Mu svoje túžby, myšlienky, strachy, pochybnosti a dovoliť Svätému Duchu prenikať do našich „tajných komôrok“ a pôsobiť tam.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.