Kto sú nepriatelia?

Опубликовано в Slovo rabína

dark silhouettes

Niekoľko slov, priatelia, o tom, kvôli čomu a prečo je vojna. Duchovná vojna nie je kvôli peniazom, majetku, dokonca ani nie kvôli nášmu fyzickému zdraviu. Táto vojna nie je kvôli nášmu šťastnému rodinnému životu alebo kariérnemu rastu. Nie je ani kvôli politickým víťazstvám a celkovo kvôli ničomu, za čo bojuje tento svet. Duchovná vojna sa vedie kvôli večnému cieľu – za nesmrteľné ľudské duše počnúc tou našou. Proti komu bojujeme? Kto sú naši nepriatelia?

 

Náš prvý a hlavný nepriateľ je pochopiteľne satan. Poviem to na príklade pádu Izraela do hriechu a následného východiska z neho: hlavní nepriatelia židov neboli vonkajší, ale vnútorní. Toto platí ohľadne Božieho národa, ako aj ohľadne Tela Mesiáša zo všetkých národov vo všetkých časoch.

Boží národ býval porazený, zajatý, ponížený a rozdrvený vtedy, kedy v ňom povstávali tí, ktorí nechceli ísť za Jediným Bohom, a ktorí nachádzali nových bohov; tí, ktorí závideli tomuto svetu. Tí, ktorí závideli bohatstvo modloslužobníkov, ich sláve, ich moci, ich vplyvu a prijímali ich metódy a ciele a spôsobovali rozklad jednoty v Božom národe. Prinášali do Božieho národa jed, hnilobu a porážku. Iba vtedy, keď sa to dialo vnútri Božieho národa, vtedy ho mohol vonkajší nepriateľ porážať!

PÝCHA, CTIŽIADOSŤ, MILOVANIE PEŇAZÍ

Po satanovi a jeho vojsku, ktoré obyčajne nazývame démonmi, je hlavný nepriateľ hriech. Čo sa týka hriechu, hlavný nepriateľ je pýcha a ctižiadosť. V Makabejských knihách je opísané, ako šli nepriatelia proti Júdovi Makabejskému a jeho Božiemu vojsku. Pripravili si reťaze, okovy a za nimi šli tisíce obchodníkov s otrokmi, ktorí boli pripravení kúpiť desiatky tisíc židovských otrokov. Oni si už delili korisť, už sa radovali tej odmene, ktorú dostanú v Judsku. Jedným z ich hlavných cieľov bolo striebro a zlato. Existuje ešte jeden nepriateľ spomedzi hriechov – milovanie peňazí a ziskuchtivosť. Avšak nepriatelia Izraela si boli v prvom rade natoľko sebaistí a pyšní, tak sa povyšovali, že ani nepripúšťali myšlienku na to, žeby títo biedni židia mohli proti nim obstáť alebo aspoň od nich utiecť.

Ako to skončilo je zrejmé. Aj peniaze obchodníkov s otrokmi, aj zbrane nepriateľa aj samotné brilantné pohanské vojsko sa stali korisťou tých „biednych otrokov“, ktorí sa nenadejali na seba, ale na Boha Izraela.

Sám vodca modlárov „Nikanor však, naničhodník, ktorý priviedol tisíc kupcov, aby kupovali židovských (otrokov), bol s Božou pomocou pokorený tými, ktorých nemal za nič. Musel odložiť nádherné rúcho a opustený utekal z krajiny ako zbehnutý otrok, až došiel do Antiochie, celý nešťastný z toho, že mu zničili vojsko. On si zaumienil, že daň pre Rimanov vyrovná jeruzalemskými zajatcami, ale teraz musel vyhlásiť, že za Židov bojuje ich Boh a že Židia sú takto nezraniteľní, lebo sa pridržiavajú zákonov, ktoré im on ustanovil.“ (2 Kniha Makabejcov 8:34-36)

NESPRÁVNY MOTÍV

Pri jednej príležitosti sa oddiel podriadený Júdovi Makabejskému, ktorý ponechal v jednom meste, rozhodol: „Čože len Júda a jeho bratia dosahujú víťazstvá? Poďme a urobme si meno! Poďme, aj my sami vyjdeme a porazíme pohanov!“ A oni ... boli rozdrvení pohanmi. Pohania – modlári zabili dvetisíc z nich. Prečo? Pretože mali nesprávny motív v Božej vojne – chceli sa presláviť. Spyšneli a boli porazení, pretože pýcha predchádza pád.

A tak pýcha, ctižiadosť a samozrejme milovanie peňazí – sú jedny z hlavných hriechov, ktoré spôsobujú porážku Božieho národa z vnútra.

STRACH

Okrem zjavných hriechov je našim duchovným nepriateľom takisto strach. Strach paralyzuje Boží národ. Predstavte si, že ideme do bitky a medzi nami môžu byť silní chlapi, ktorí budia obrovský dojem. No keď prichádza vážna bitka, veľmi často tí, ktorí budia taký silný dojem, utekajú ako prví.

Kvôli tomu Júda Makabejský v prvých rozhodujúcich bitkách prepustil domov všetkých bojazlivých. Dal právo odísť všetkým, ktorí sa čestne priznali, že majú strach pred obrovským prichádzajúcim vojskom nepriateľa. Oslobodil armádu od nepriateľa tým spôsobom, že dovolil odísť tým, ktorí boli naplnení strachom.

Sláva Bohu, my žijeme v čase Novej Zmluvy a máme nový prostriedok pre oslobodenie od strachu. Nemusíme jednoducho odstraňovať tých, ktorí sú v strachu. Môžeme im pomôcť naozaj sa oslobodiť a uzdraviť od strachov, ktoré porážajú dušu. Sme k tomu povolaní. Nemáme posielať preč tých, ktorí sa boja, ale podporovať a posilňovať ich. Preto prorok Izaiáš, hlavný mesiánsky prorok, povedal: „Posilnite spustené ruky zomdlené a klesajúce kolená zmocnite. Povedzte tým, ktorí sú bojazlivého srdca: Buďte silní! Nebojte sa! Hľa, váš Bôh prijde s pomstou, s odplatou Božou; On prijde a spasí vás.“ (Iz 35:3-4)

Ten najslabší v novozmluvnom vojsku Izraela môže povedať: „Som silný! Len nie svojou silou, ale silou Pána, ktorý zvíťazil nad všetkým kvôli mne.“

ĽAHOSTAJNOSŤ

Ďalší nepriateľ je ľahostajnosť. Ten, kto neprijal Božiu lásku k Bohu a k druhým ľuďom, kto žije v ľahostajnosti, je egoista. Júda Makabejský víťazil nad ľahostajnosťou v Izraeli. Víťazil nad strachom a hriechom v Izraeli. Vyháňal bezprávie a pálil modly v Izraeli. A takýmto spôsobom pripravoval Boží národ k veľkým bitkám a víťazstvám.

MODLOSLUŽBA

A napokon jedným z najľstivejších nepriateľov je skrytá modloslužba. Bola jedna bitka, pri ktorej Júdovi vojaci utrpeli porážku a ľudia nemohli pochopiť, čo sa stalo. No keď prezerali mŕtvoly, zistilo sa, že mali na sebe amulety pohanských bohov. Viete si predstaviť, že ľudia, ktorí bojovali za vieru Božiu, za jediného Boha, za Božie Slovo, sa „pre každý prípad“ posilnili okultnými amuletmi a zobrazeniami modiel!! Toto sa môže diať takisto aj medzi nami. Preto si každý musí preveriť - ako bojujeme za samých seba, za našich blízkych, za našich príbuzných, priateľov, za bratov a sestry? Ako bojujeme za náš židovský národ, za náš ukrajinský národ, ako bojujeme za Telo Mesiáša? Bojujeme Božími metódami, alebo ešte prinášame do tej bitky to isté modlárstvo, voči ktorému vedieme vojnu?

БОРИС ГРИСЕНКО, «ДУХОВНАЯ ВОЙНА. Принципы победного сражения на примере войны Маккавеев»

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.