Čo znamená slovo „kresťania“?

Опубликовано в Slovo rabína

71

Otázka rabínovi. Objasnite prosím význam slova „kresťania“, a ako často sa toto slovo používa v Novej Zmluve.
Odpovedá starší rabín KEMO Boris Grisenko: Slovo „kresťania“ ako označenie veriacich sa v Novej Zmluve nachádza celkovo trikrát: dve pozitívne zmienky a jedna negatívna.

Prvé miesto: “A stalo sa tak, že sa celý rok schádzali v tamojšom sbore a učili veľký zástup, a stalo sa aj to, že v Antiochii najprv nazvali učeníkov kresťanmi“ (Skutky 11:26). Druhá zmienka: Ale ak trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha v tej čiastke. (1Petra 4:16). A tretí krát – v opovržlivom, posmešnom zmysle v Skutkoch Apoštolov, kde sa kráľ Agrippa posmieva Apoštolovi Pavlovi a hovorí: „A Agrippa povedal Pavlovi: Bez mála by si ma nahovoril stať sa kresťanom.“ (Skutky 26:28).

Toto sú jediné tri miesta v Novej Zmluve, kde je použité slovo „kresťan“. Avšak väčšinou používané názvy nasledovníkov Ješuu Mesiáša (Ježiša Krista) sú „veriaci“, „učeníci“. V Skutkoch Apoštolov je najviac používané pomenovanie – „učeníci“. A mesiánsky judaizmus alebo kresťanstvo je na mnohých miestach nazvané „cesta“, „cesta Pánova“, „cesta Božia“, „cesta spasenia“, „cesta pravdy“. Je to židovské pomenovanie.

Keď našli kumránske zvitky, boli v podstate židovské. Avšak v judskej púšti našli ešte veľmi dôležitý dokument: „Cesta synov svetla a cesta synov tmy.“ Slovo „cesta“ bolo také špeciálne slovo alebo formulácia používaná v I. storočí a dokonca aj pred narodením Ješuu, ktorá označovala Božiu vieru alebo správanie a vieru synov diabla. Dve protichodné cesty.
Preto „cesta Pánova“ – je časté označenie novozmluvnej viery, obzvlášť pre židov. Pretože prvé biblické novozmluvné zbory pozostávali výlučne zo židov.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.