Čo máš robiť, aby Božie zasľúbenia prišli a pretrvali?

Опубликовано в Slovo rabína

abraham heirs1

Čo je nevyhnutné pre zjavenie Božích zasľúbení? Potrebujeme jasne rozlíšiť čas, keď Boh prvýkrát dáva isté zasľúbenia a nie čakať osobné zasľúbenia, superzjavenia a začať spĺňať podmienky pre naplnenie Božieho zasľúbenia. Je potrebné prijímať zasľúbenia dané v Božom Slove ako dané osobne nám.

Existuje niekoľko etáp zjavenia  Božích zasľúbení:

1) prielom na osobnej úrovni (zúfalstvo, skrúšenosť)

2) zapretie samého seba

3) rozhorčenie proti tomu, čo sa deje s Božím národom, horieť nie iba za seba, za svoju rodinu, ale aj stáť v prielome za celý národ.

Jednoducho uverte v to, že Boh nám dal moc a silu porážať toho, ktorý poráža Božie deti. Príklad zo života Jima Andersona (otec ôsmich detí, riaditeľ a zakladateľ služby „Lifeline Ministries“, jeden z aktivistov hnutia za ochranu ľudského života). Jim mal na výber: pokračovať vo svojej službe alebo ju zanechať a byť úplne so svojou chorou manželkou. Jim sa nepoddal okolnostiam, vybral si robiť to, k čomu ho povolal Hospodin, rozhodol sa pokračovať v službe. Jim si pomyslel: keď budem tam, kam ma nasmeroval Boh, tam kde ma On očakáva, Boh uzdraví moju ženu. Práve cez Jimovu poslušnosť Bohu prišlo definitívne uzdravenie jeho ženy.

Nesmieme sa poddávať tlakom sveta, ísť s ním do kompromisu a obetovať svoje posvätenie. V akejkoľvek situácii je potrebné byť verný Bohu a v tejto vernosti vychovávať deti, „nevydávať“ svoje deti ich rovesníkom zo sveta, nepoddávať sa názorom ľudí vrátane svojich neveriacich príbuzných, alebo tých príbuzných, ktorí odišli od Boha, nerobiť deťom ústupky (hovoria -je možné aj neslúžiť – ale je to sebaklam, ktorý nás postupne odvádza od Boha). Aby sa to nedialo, neslobodno zrádzať Božie povolanie, pomazanie, ktoré nám On daroval.

Keď sme sústredení na svoje potreby, bohatstvo, chceme stoj čo stoj dostať „svoju dávku, svoju porciu“ z dobrých vecí tohto sveta, zatieňuje nás to od Boha, jeho zasľúbení a týmto dovoľujeme svetu (a démonom) aby v nás počali satanove zasľúbenia, ktorý nám podsúva svoju lživú, falošnú vieru, falošné zasľúbenia o „večnej rozkoši“ avšak mlčí o podmienkach naplnenia svojich zasľúbení, skrýva ich. Božie zasľúbenia sú vždy čestné, stále sú v nich podmienky. Boh neskrýva, že k tomu, aby sa jeho zasľúbenia dané nám v Slove stali našimi osobnými, je potrebné naše aktívne posvätené konanie, je potrebné úsilie nad sebou samým, úsilie viery. Jak 1:13-15. Zasľúbenia sa realizujú v našom živote, keď ich prijímame vierou.

Proces dospievania veriacich je spätý so stále väčším prenášaním dôrazu v ich živote z dočasného na večné. Božie zasľúbenia nie sú unáhlené. To najdôležitejšie z nich sa vzťahuje na večný život; naozajstným spôsobom sa začnú zjavovať vtedy, keď sa naše sny a túžby upriamujú na večnosť; v plnosti sa zjavia až za hranicami nášho pozemského života. Naplňujú sa postupne a v plnosti sa naplnia v Nebeskom Jeruzaleme. Večná sláva veľkého Boha, zasľúbenia tejto slávy v Nebeskom Jeruzaleme majú byť vždy vyššie než čokoľvek, čo môžeme získať v pozemskom živote. A v tomto sa musíme trénovať – vierou sa zakoreňovať v Božích zasľúbeniach.

Boh dáva vzrast a chráni semeno svojich zasľúbení v nás. On vie, že sme slabí, že nie sme pripravení prejsť všetky skúšky, avšak niekedy práve tie skúšky, na ktoré nie sme pripravení sú tie najcennejšie. Pretože uprostred nich sa vidíme takí, akí skutočne sme, uvedomujeme si, kde sa nachádzame a chápeme, že bez Neho nie sme nikým a ničím.

Aby sa Božie zasľúbenia zjavovali v našom živote, musíme sa zbaviť ilúzií o samých sebe, uvidieť svoje slabosti, uvidieť, čo musíme obrezať, zmeniť, odstrániť vo svojom vnútri, pretože Božie sľuby sa naplňujú vtedy, keď sa nenadejeme na seba, uvedomujeme si svoju slabosť a chápeme, že sila a víťazstvo je iba v Bohu.

Každé Božie zasľúbenie je pripravené, aby sa naplnilo, avšak my potrebujeme:

  • prestať pochybovať a celým srdcom dôverovať Bohu;
  • prestať žiť pre samých seba;
  • prestať „pracovať na svojom egu“;
  • zatúžiť po tej sláve, tom živote, tom víťazstve, tej plnosti, ktorú nám pripravil Boh;
  • hľadať Božie Kráľovstvo a Božiu spravodlivosť;
  • ísť za Bohom bez ohľadu na to, čo nás to bude stáť;
  • nerobiť kompromisy;
  • nebáť sa protivenstva tohto sveta a útokov nepriateľa;
  • využiť tú milosť, ktorú nám dal Všemohúci Víťaz – náš Boh

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.