Sloboda bežať spolu s Ním!

Опубликовано в Slovo rabína

run after him

Neuveriteľná, nevysvetliteľná, nepochopiteľná Božia milosť - svedectvo Božej lásky. Božia milosť preniká všetko a je nám potrebná vždy, vo všetkom čo robíme.

Môžeme sa na niečo pripraviť, mať svoj akčný plán (a to je dobre), ale v akomkoľvek momente môže naša príprava zhorieť v ohni Božej lásky, môže byť pretavená, zmenená, presmerovaná Ním a všetko pôjde iným spôsobom. Božia milosť je to najvzácnejšie v našom živote s Bohom - poklad, ktorý nám dáva radovať sa živému Bohu, vylievajúcemu na nás Svoju milosť. Milosť potrebujeme, aby sme boli naplnení Duchom Svätým, aby sme sa nepoddávali pokušeniam tohto sveta, aby sme prešli skúškami na našej ceste životom... Milosť potrebujeme v našej službe, keď sa modlíme za uzdravenie, aj za to, aby sme si ho zachovali... Dôležité je, aby sme si ju cenili a kochali sa v nej. Keď sa zastavujeme a začíname rozmýšľať o Božej láske, s chvením žasneme, obdivujeme tú milosť, ktorú nám Pán dáva, začíname vidieť Boží oblak, pociťujeme realitu Jeho blízkosti. A podľa toho, ako oblak Jeho prítomnosti hustne, jasnejšie chápeme, že On je skutočný, nebesá reálne, naša večná budúcnosť sa približuje s každým dňom a je pripravená odkrývať sa nám ešte viac.

Božia láska sa prejavuje cez milosť, ktorú On vylieva na Svoje deti. Nie sme ideálni, ale On nás miluje takých, akí sme. Najhlavnejšie pre Svätého Ducha je, aby sme mohli vchádzať do Jeho reality. On nás tiahne k Sebe, volá nás bežať za Ním.

Pochybnosti, nedôvera, strachy nám prekážajú bežať za Pánom (Pieseň piesní 1:3). V neposvätenej časti našej duše je strach otvoriť sa ohňu Ducha Svätého a dať sa Mu rozhorieť, máme strach zriecť sa samých seba. Naša duša (hlavne po silnom prielome, alebo vážnom páde) chce prestať, je lenivá hýbať sa ďalej.

Potrebujeme si pravidelne pripomínať to, akí sme boli, aby sme pochopili, že staré v nás odumrelo, náš starý človek zomrel, a my sme iní! Ješua nás vykúpil a zrodil Svojou láskou, dal nám život v Duchu Svätom. Sme rodné deti Všemohúceho Boha, Toho, ktorý je vždy s nami, Čia ruka je natiahnutá k nám, aby nás vzal za pravú ruku a viedol za Sebou. Pamätajme si, že On vylial Svoju milosť nielen aby nás vyslobodil z pekla prekliatí, chorôb, depresií, ale aj preto, aby sme bežali za Ním,  aby to, kým sme sa teraz stali, bolo pre nás takým drahocenným, že by sme to nechceli vymeniť za nič na svete.

Keď sme prišli k Bohu, mali sme svoje očakávania. Ale Boh chce, aby sme boli skutočne nadšení Ním. Dôležité na tejto ceste je nezastavovať sa a nezaostať (vziať si ponaučenie z histórie Izraela - Amalék doháňal zaostávajúcich, tých, ktorí sa ľutovali, ubíjali, alebo boli nespokojní, reptali). Naša cesta s Hospodinom je ľahšia ako u Izraela (oni nemali to, čo máme my - obeť Ješuu, znovuzrodenie). Žijeme v inej dobe - máme Nový Zákon, Nový Šavuot, Ješua zomrel a vstal z mŕtvych pre našu spásu, On rozbil okovy nášho otroctva, zvíťazil nad týmto svetom a nad smrťou. Preto nám netreba pri akýchkoľvek skúškach upadať do zúfalstva.

Keď Boh nekoná podľa nášho plánu, nemusíme byť sklamaní. Keď niečo nevychádza tak, ako sme predpokladali, môže to byť pre našu nápravu, výchovu. Možno to nie je skutok nepriateľa, iba nám Boh jednoducho chce dať niečo lepšie.

Hospodin chce, aby sme bežali za Ním neobracajúc pozornosť na veci okolitého sveta, ktoré nás od Neho odvádzajú. Hospodin nás ale nikdy nepripraví o slobodu výberu. Dáva nám možnosť ostať tam, kde sa nachádzame, keď sa nám nechce bežať za Ním. Nenúti nás dôjsť do raja. Jeho moc rozbíja okovy, otvára väzenia, dáva nám silu prísť do cieľa. Božia moc je silnejšia než všetky sily sveta, ale je najjemnejšia a najpokornejšia zo všetkých síl. Teraz je dobrý čas pozdvihovať ruky (i vieru) k Hospodinovi - vtedy zvíťazíme.

V súlade s týmto miestom Písma - Malachiáš 3:17-18 - tí, ktorí majú bázeň pred Hospodinom, „potom uvidia rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži.“  Slúžiac Mu, otvárame sa pre prijatie tej cennosti, ktorú nám pripravil Pán. Jej časť dostaneme v budúcnosti (vo večnom živote), no časť – už dnes, v našom živote na zemi.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.