Zahoď strach - dôveruj Bohu!

Опубликовано в Slovo rabína

duhanie tonkoy tishinu

Prečítajúc z 3. knihy Kráľov 19. kapitoly verše 1-11, môžeme uvidieť reakciu proroka Eliáša na odohrávajúce sa udalosti. Eliáš získal rozhodné víťazstvo nad armádou falošných prorokov, bol na vrchole slávy a moci, vrchole svojej služby. A práve v tej chvíli, Jezábel /symbol zla v histórii Izraela, dcéra sidonského kráľa - modlára/, posiela k nemu svojho posla s hrozbou zničiť Eliáša.

Najväčší prorok mal tie isté slabosti, ako všetci ľudia, bol to "človek podobný nám". Poddal sa klamstvu, zľakol sa, ovládla ho urazenosť, rozčarovanie, utiekol do púšte a začal prosiť Pána Boha, aby vzal jeho dušu. Utečúc, vzďaľoval sa od miesta svojho povolania, kde mohol priniesť plody. Ale nehľadiac na útek, Boh ho neustále - zvrchovane posilňoval. Jezábel nemohla uskutočniť svoj plán, pretože na to nemala ani silu, ani moc, mohla iba zastrašovať Eliáša.

Boh však neopustil Eliáša a ochraňoval ho každú minútu. Zvláštne pôsobenie Božej lásky sa prejavilo ako „ dych jemného ticha ": pri stretnutí na vrchu Božom Horebe  Pán ukázal, že Jeho láska je väčšia a silnejšia, ako oheň a zemetrasenie, že nad hoc-akými strachmi, urážkami, rozčarovaniami, víťazí sila Jeho lásky. Toto bola previerka viery proroka a Eliáš ňou prešiel:poznal, že je obyčajný človek a pokoril sa pred Bohom. Vtedy Boh prehovori zo Svojho srdca (udalit  zapyat.) k srdcu Eliáša a táto láskanavždy ostala s ním.

Ešte jedno osobité prejavenie sa Božej lásky - v histórii proroka Jonáša /Jonáš 1-4, Jakob 5:17/.  Hospodin chce, aby Jeho  lásku poznali aj tí, ktorí Ho neprijímajú, ktorých srdcia sú zatvrdené. Jonášovi rozkázal upozorniť obyvateľov mesta Ninive na to, aké nešťastie ich očakáva za ich hriechy.  Ale, tak isto ako Eliáš, Jonáš utekal od Boha, od Jeho vôle.

No neskôr počúvol Boha, obrátil sa k obyvateľom Ninive a vystríhal ich pred tým, že o 40 dní bude Ninive zničené!  Na prekvapenie proroka, Assýrčania, ktorí priniesli Hebrejom veľa nešťastia, učinili pokánie, Boh sa zmiloval nad Ninive a zvestovanie dobrej správy  Jonášom sa stalo jedným z najúspešnejších v histórii.

Tak, ako Eliáš a Jonáš, aj my sa môžeme v nejakých situáciach preľaknúť  zabúdajúc, že Boh je s nami.  Nášmu telesnému človeku je prirodzené veriť v zlé a strašné, myslieť si, že sa s nami stane niečo zlé, ale neprirodzené  je veriť tomu, čo nám ukazuje Boh. To je prirodzené nášmu duchu, ale neobnovenej duši nie. Keď pozeráme na to, čo sa deje telesnými   očami, hrozné obrazy, ktoré nám "kresli" satan, sa stávajú reálnejšie, ako realita.

Keď sa toto deje, nezdá sa nám, že to, čo sa deje je prejavom Božej lásky a my môžeme zutekať od Boha, od  svojhopovolania. Na pokusy nepriateľa zaskočiť nás môžeme reagovať dvomi spôsobmi:

  1. Utiecť čo najďalej, alebo onemieť a čakať, kedy sa "to" stane,
  2. odhodiť strach a pochybnosti a dôverovať Bohu.

Priatelia, zapamätajme si, že máme zodpovednosť za nás samých. A veľmi dôležité je vybrať si tú správnu pozíciu a odvrátiť pohľad od okolností, povinností a ponoriť ho do nášho ducha, kde už je Božie víťazstvo a Božia Sláva. My sme obyčajné Božie deti, slúžiace Jemu. Niktoré naše úspechy nám negarantujú, že budeme odpočívať na vavrínoch. Nič nemôžeme získať sami, potrebujeme Jeho lásku vždy - tak isto, ako v deň, keď sme učinili pokánie.

Boh pozná naše slabosti. Božia láska navždy zostáva s nami, aj vtedy, keď sme sa poddali strachu a nepriateľ nás porazil, keď si vyberáme nesprávnu cestu, odvraciame oči od milujúceho Otca a zabúdame, ako nás ON miluje. Ale Boh nezabúda, ako nás ľúbi. Boh nám ukazuje, že sami sa nemôžeme vysporiadať s ťažkosťami, problémami, kým neuchopíme za ruku Otca. Všetko, čomu nás naučil v našich prehrách a všetko, čo nám dal v našich víťazstvách je preto, aby sme smelo stretávali nepriateľa vo svojom zajtrajšom dni.

Môžeme sa radovať z toho, že nám Boh ukazuje našu nemohúcnosť, radovať sa, že nás vychováva, radovať sa, že nás umiestnil do Božej rodiny,  v ktorej sme pokrytí Jeho milosťou. A keď ste utrpeli porážku zo strachu ochorieť, alebo poddali sa strachu v nejakej inej situácii - netreba sa zarmucovať a hanbiť odhaľovať to svojim duchovným vodcom. Absolútna Božia ochrana je v plnení Božej vôle. Prejavuje sa na tom mieste, ktoré ON pre nás stanovil.

Musime tiež pochopiť, že Božia  láska  nepodmaňuje našu vôľu. Každý človek, vrátane, veriaceho, má od Boha slobodu výberu. A my potrebujeme využiť túto slobodu spolu s Bohom a nie proti Nemu. Človek nemá stavať do protikladu  svoju vôľu, vôli Božej, ignorovať svoje poslanie, dávajúc prioritu žiadostiam tela. Boh svo svojej láske nás neraz necháva na nesprávnej ceste, dohovárajúc nám nekonať proti Jeho vôli. Ale nemusí to tak byť vždy.  A následky  našej neposlušnosti sa môžu stať nenávratné.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.