Ako sa neustále napĺňať Božou láskou

Опубликовано в Slovo rabína

bojya lubov

V živote mnohých ľudí, do stretnutia s Pánom, môže byť veľa bolestí a utrpenia, ale potom, keď prídeme k Bohu, stávame sa inými ľuďmi - silnými, šťastnými, radostnými...

Boh dáva to, čo nemôžu dať ľudia a nikto to od nás nemôže vziať. Boh nám dáva silu odpúšťať, uzdravuje všetky naše rany, premieňa našu predošlú bolesť i hanbu na miesto Svojej sily a slávy. Boh zapĺňa to, čo sme pred stretnutím s Ním nemali - daruje nám Svoju lásku, ochranu, bezpečnosť, skutočné víťazstvo.

Veľmi dôležité je deliť sa s Božou láskou s ľuďmi dookola. Skrz toto sa bude svet viac a viac napĺňať Božou láskou. Do akej miery  sa budeme "vyprázdňovať" a ľudia prostredníctvom nás budú napĺňaní Božou láskou, takú mieru Boh naplní a tiež nás samých. Jeho láska stačí pre všetkých a nikdy neprestáva. / 1.Kor. 13:8/

Keď skutočne chceme ľuďom prinášať Božiu lásku, určite to dosiahneme. Ale k tomu, aby sme vybudovali vzťahy lásky, musíme priložiť svoje úsilie a námahu. Dokonca, ak z nejakého dôvodu, v niektorých  momentoch nášho života, my sami Božiu lásku neprežívame, napriek tomu  ju môžeme odovzdávať druhým ľuďom - cez naše dobré skutky, starostlivosť, pomoc a súcit. Keď takto konáme, naše srdcia sa otvárajú v ústrety Bohu a my sa stávame schopnými prijímať Jeho lásku.

Keď sú v našom živote potiaže vo vzťahoch s ľuďmi, východ z tejto situácie určuje  naša pozícia, ktorú zaujmeme, náš výber. Neustále sa nachádzame v stave, keď máme pred sebou výber - odpustiť, alebo nie, ľúbiť, alebo neľúbiť... No nech by boli akékoľvek situácie v našom živote - vždy je treba  vyberať lásku. Pri takomto rozhodnutí, môžeme zakaždým  obnoviť narušené vzťahy s ľuďmi.

Boh je včera, i dnes i na veky Ten istý /Hebrejom 13:8/ a tvrdenie, že Boh je odlišný, že nie je ten istý v Starom a v Novom Zákone - protirečí Písmu. Rodičia môžu trestať svoje deti za neposlušnosť, a Boh v prípade našej neposlušnosti môže byť prísny. Na to musíme pamätať a byť poslušnými Bohu vo všetkom.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.