Nesmieme sa uspokojiť s náhradami za lásku, keď nablízku je skutočná láska

Опубликовано в Slovo rabína

el shadai name of God

Jedno z mien Boha je EL-ŠADDAJ – Všemohúci Boh, Mocný Boh. V Prísloviach je napísané: „Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený.“ Šaddaj (Saddaj) je skratka z troch slov (Šomer, Dlatot a Izrael) – Chrániaci dvere Izraela.

Boh nás miluje obetavou láskou, chráni a dáva všetko, o čom snívame, pretože On je LÁSKA, On je VŠEMOHÚCI. On nemá nemilované deti, ktorých by Jeho láska znevýhodňovala. A miesto, kde sa osobitným spôsobom zjavuje táto predivná láska Otca k nám, kde nás Boh robí silnými a šťastnými je Božia rodina (obščina, zbor, cirkev).

Večná a neustála láska Boha k Izraelu je svedectvom Jeho večnej a neustálej lásky k nám, Jeho deťom (Jeremiáš 31:1-4, 17-20). Boh chce byť stále s nami, chce nám stále a všade zjavovať svoju lásku, objímať nás a my nemusíme obmedzovať napĺňanie Božou láskou  od Šabata k Šabatu – celý  týždeň môžeme chodiť v Jeho prítomnosti.

Dokonca aj vtedy, keď sa nám zdalo, že Boh je ďaleko, že nás síce miluje, ale zďaleka; keď sme si mysleli, že sa nezapodieva našimi zármutkami; dokonca aj vtedy Boh neprestáva milovať, volať a očakávať všetky svoje deti (dokonca aj tie, ktoré od Neho dočasne odpadli). On robí všetko, aby sa syn/dcéra, ktorí odpadli, navrátili naspäť. Boh odpovedá každému a miluje každého, ako svoje jediné milované dieťa.

Teraz nastal čas takého vzťahu, takej dôvery Bohu, akých predtým nebolo. Pochopte, v tomto svete nemôžme žiť bez Jeho lásky. Bez Neho sa nám nič nepodarí (snáď iba niečo, niekde, v niečom). Je treba, aby sme sa otvárali pre plnosť Otcovho srdca, pre plnosť skutočnej lásky, plnosť života.

Nesmieme sa uspokojiť s náhradami tohto sveta, keď máme takého milujúceho Boha. Keď sa viac začíname otvárať pre Božiu lásku, začíname chápať, nakoľko je ona všemohúca. Keď začíname veriť v takúto lásku Boha k nám, vtedy náš život plynie neustále v Božej prítomnosti, naša viera sa upevňuje, pretože viera pôsobí skrze lásku.

Otvorte sa pre pôsobenie Ducha Svätého, aby On ukázal, kde sa ešte schovávate pred Božou láskou, kde sa ešte bojíte sklamania. Zahĺbite sa do  toho, čo Pán hovorí vo svojom Slove, na Šabatoch, na modlitbách obščiny. Pripomínajte jeden druhému, aj sebe, že Boh je stále nablízku, že On je Ten, kto je láska. Ten, ktorý stále s láskou rozmýšľa o nás (dokonca aj keď od Neho odchádzame, keď nemáme nejaké osobitné úspechy alebo prielomy). Rozpomínajte sa na to najlepšie vo svojom živote a ďakujte Otcovi, že On konal a bol v týchto situáciách s vami.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.