Kompromis prinášajúci smrť

Опубликовано в Slovo rabína

kompromis nesushiy smert
Jednou z príčin, kvôli ktorej sa hrozba úplnej záhuby Hebrejov stala reálnou, sa stal kompromis národa, ktorý sa vzďaľoval od Boha a začal ľnúť k tomuto svetu (toto je opísané v knihe Ester).

Kompromis otvára dvere pre nepriateľa a vždy prináša smrť, k čomu aj došlo – prišla hrozba úplnej záhuby Hebrejov. V Mardocheovi horel Boží oheň, bola v ňom horlivosť nepokorovať sa pred nepriateľom. V zástupe tých, ktorí sa klaňali mocnostiam zla bol Mardocheus ako osamelá svieca-Šamaš. Nebolo pre neho jednoduché učiniť rozhodnutie, no on ho učinil – nepoklonil sa Hámanovi, zlomil si srdce pred Bohom.

Prielom do situácie prinieslo pokánie národa, ktoré sa začalo od jedného človeka – Mardochea. Skrze pokánie národa bola vzatá sila od Hámana, pokánie sa stalo začiatkom cesty Hebrejov k víťazstvu. Toto je vážnou lekciou pre nás. Keď ideme cestou kompromisu, niečo v našom živote nefunguje a privádza nás k porážke. Kompromisom môžu byť naše vnútorné hriechy a hriech privádza ku smrti. Avšak vyznaný hriech privádza k Božiemu víťazstvu v našom živote. Boh nás povolal do slobody (vrátane slobody od hriechu), On nechce, aby sme žili v otroctve (Galaťanom 5:1, 13). Preto je pre nás dôležité, aby sme dávali pozor na svoje srdce a zlomiť sa pred Bohom. Zlomenie sa pred Bohom nám otvára cestu k slobode, k duchovnému rastu, otvára nás pre prijatie svetla Mesiáša, Jeho lásky. Akékoľvek duchovné prebudenie človeka alebo národa sa začína pokáním. História Purima je históriou zjavenia Božieho víťazstva, Jeho lásky k Svojmu národu. A je čas, aby sme sa prebudili ku prijatiu Božej lásky, aby sme sa prebudili k tomu, aby sme k vychádzali k Nemu.

Kráľovský prsteň Artaxerxa je symbolom moci. Tak, ako tento prsteň prechádzal z rúk jedných hrdinov histórie Purima do rúk druhých, tak k nim spolu s tým prsteňom prichádzala moc. Na začiatku Artaxerxes odovzdal prsteň Hámanovi. Získaná moc umožnila Hámanovi vyliať svoju neskrotnú nenávisť k Hebrejom do konkrétnych činov proti nim s tým, aby realizoval svoje zákerné plány na záhubu hebrejského národa. Keď bol kráľovský prsteň Hámanovi odňatý, bol pozbavený moci. Keď kráľ odovzdal svoj prsteň Mardocheovi, ten začal konať v moci. Podobný príbeh vidíme v Novej Zmluve. Boh Otec všetko pokoril pod nohy Ješuu (1Korinťanom 15:27; Efezanom 1:22; Židom 2:8). Ješua odňal moc od mocného tohto sveta, zvíťazil nad nepriateľom a dal nám moc byť deťmi Božími (Ján 1:12). My máme moc – my sme ju dostali od Ješuu. Skrze obeť Ješuu sme dostali moc konať – šliapať, bojovať proti nepriateľovi a víťaziť nad ním (Lukáš 10:19). A my to musíme prakticky realizovať, plne využívať potenciál získanej moci. Nesmieme prenášať zodpovednosť za to, ako žijeme, iba na Pána, v tomto je aj náš podiel. Preto musíme meniť svoje myslenie na myslenie víťazov. Musíme sa rozhodnúť, ako bude Boh konať v našom živote, rozhodnúť sa, že budeme veriť inak, slúžiť inak...

Keď sa rozhodujeme, že sme víťazi, že Ješua je za nás, budeme žiť v Jeho víťazstve. Dnes je príhodný deň nato, aby sme sa rozhorčili nad bezočivým pôsobením nepriateľa v našom živote a v živote našich príbuzných a blízkych, bratov a sestier v zbore, ľudí okolo nás; je príhodný čas na to, aby sme nesúhlasili s porážkou, aby sme sa rozhodli povstať, sprotiviť sa nepriateľovi, začať boj a začať víťaziť. My môžeme víťaziť, pretože Ješua už všetko dokonal. Nesmieme sa uspokojiť s čiastočným Purimom – je potrebné doraziť nepriateľa do konca, dovtedy, pokiaľ nenastane úplné víťazstvo.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.