Odkiaľ sa vzal „sabat“ a prečo je tak dôležitý „šalom“? Pozrime sa na koreň

Опубликовано в Slovo rabína

12900187 858452144264123 141287463 n
Slová „šalom“, „šalem“ znamenajú: jediný, celistvý, nedeliteľný. Ten istý koreň je v slove „Jerušalaim“. Slovo „mušlam“, ktoré má ten istý koreň, má význam – dokonalý, ideálny. Božie zasľúbenie dať nám šalom znamená, že nám dá celistvosť, dokonalosť.

Ješua je Pán šalomu. On je dokonalý a celistvý. Bez Neho niet pokoja. My môžeme vchádzať do šalomu a chodiť v ňom na základe Božej lásky. Avšak chodenie v šalome treba praktizovať, v akokoľvek zložitej situácii prosiť Boha, aby nám dal šalom – celistvý a dokonalý stav, bez nedostatkov, bez ujmy (4M 6:24-26; 2Tes 3:16; Ján 14:27).

Slovo „sabat“ pochádza zo slova „lišbot“ (ukončenie aktivity). Čím má byť pre nás šabat? Predstava sabatu je veľmi hlboká (3M 23:3; 2M 20:10; 5M 5:14). To znamená, že počas sabatu sa musíme zastaviť, odložiť všetky naše každodenné záležitosti a nájsť si čas na stretnutie s Hospodinom a na vzťahy v rodinnom kruhu.

V mnohých hebrejských rodinách v Izraeli v sobotu vypínajú TV, počítače, aby tento deň úplne zasvätili vzťahu s Bohom a blízkymi.

Slovo „ašer“, ktoré má spoločný koreň so slovom „kiduš“, znamená „majúci nielen všetko nevyhnutné, ale majúci s nadbytkom“. Odtiaľto pochádza tradícia napĺňať pohár na víno na „kiduš“ tak, aby sa obsah (víno, šťava viniča) prelieval cez okraj – ako symbol nadbytku, ktorý nám dáva Hospodin. A deň sabatu je vhodný čas pre to, aby sme vyjadrili Bohu svoju vďačnosť za nadbytok a aby sme Ho oslávili.

Rabín Jevgenij Afanasiev (Jeruzalem)

Tags: slovo rabina

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.