Uprostred každej tmy existuje Božia iskra

Опубликовано в Slovo rabína

sparkle

Túžbou Božieho srdca ohľadne nás nie je len robiť v našom živote nesmierne viac (Efežanom 1:19; 3:20,21). Boh chce, aby v našom živote bolo viac Jeho vplyvu, víťazstiev, lásky, radosti, zázrakov, znamení... No Boh Chce, aby sme aj my boli spoluúčastníkmi v tomto procese.

Čo je nevyhnutné k tomu, aby sa to nesmierne viac, čo Boh pre nás pripravil, v plnosti zjavilo v našom živote? On do nás vložil svoj bezhraničný potenciál, ktorého veľkosť si neuvedomujeme a ktorý realizujeme iba neúplne. Božia realita spočíva v tom, že každý veriaci (a nie iba špeciálni pomazaní služobníci) má od Boha silu víťaziť nad strachmi, nemocami, rušiť všetky rozsudky nepriateľa. Avšak niekedy sme ponorení do oblaku lži, ktorý nám prekáža v tom, aby sme videli a prijímali Božie zasľúbenia; aby sa tieto zasľúbenia zjavovali a naplňovali. Rýchlejšie a ochotnejšie veríme v negatívne veci než v Božie zázraky, a naša pozornosť je často nasmerovaná na problémy a nie na svedectvá Božej slávy a Jeho zázraky, vrátane tých, ktoré sa udiali v živote druhých ľudí. No ak neprijímame prejavy Božej slávy v druhých ľuďoch, neradujeme sa a neďakujeme Bohu za druhých, vtedy sa Božie zázraky nemôžu stať naším dedičstvom.

Božia moc sa v nás zjavuje na inej úrovni, a z Božej iskry, ktorá je v každom z nás, Boh môže vnútri nás zapáliť svoj oheň. Uvedomte si, že to čo je v nás, je tá istá sila, ktorá roztrhla putá pekla a smrti, ktorá vzkriesila Ješuu a vyniesla Ho do nebies; že v akomkoľvek probléme, uprostred každej tmy stále existuje Božia iskra. Prenesme náš pohľad, našu pozornosť z problémov – na Boha: viďme Božiu slávu, ktorú Boh tvorí naokolo; radujme sa a ďakujme Bohu za tie zázraky, ktoré On uskutočňuje v živote druhých ľudí. Uviďme Božiu iskru v sebe a v ľuďoch, ktorí sú v našej blízkosti (vrátane tých, v ktorých sme sa sklamali) a začnime túto iskru rozdúchavať – modlitbou, vierou, vyznávaním, prehlasovaním, s odvahou, láskou a vzájomnou podporou. Pozrite sa na seba novým spôsobom; je nevyhnutné, aby sme uvideli, čo treba zmeniť v našom živote; zariskovať a prekonať svoje strachy, rozpaky, urobiť krok v ústrety Bohu a vierou vchádzať do tých nových vecí, ktoré pre nás On pripravil.

Andrej Lugovskij, starší zboru KEMO

Tags: s?owo rabina

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.