Čas pre hľadanie špeciálneho stretnutia s naším Nebeským Ženíchom

Опубликовано в Slovo rabína

bride loking for groom

Retrít sa skončil, avšak odhaľovanie Božej milosti, ktorá bola na retríte zjavená, môže pre nás pokračovať až do plnosti. Kvôli tomu je dôležité, aby sme si zobrali ponaučenie zo správania Nevesty, ktoré je opísané v Piesni piesní.

Keď bol ženích nablízku, z rôznych príčin k Nemu nevyšla ihneď. A keď sa rozhodla k nemu vyjsť, už musela vynaložiť väčšie úsilie k hľadaniu stretnutia s Ním (Pieseň piesní 3:2-4).

My všetci musíme pokračovať v prichádzaní k Pánovi, vychádzať za naše fyzické a duchovné hranice v ústrety nášmu Ženíchovi. Potrebujeme každý deň  urobiť dňom špeciálneho stretnutia s naším Nebeským Ženíchom a nebáť sa odhaľovať Pánovi všetko, pretože niet nikoho, kto by nás tak chápal a miloval.

To znamená, je dôležité, aby sme práve teraz využívali všetky možnosti pre stretnutie s Nebeským Ženíchom*: zotrvávať v modlitbe, prichádzať k Nemu v chvále a uctievaní, ponárať sa do Slova.

My sme pokolenie hľadajúcich Pána! A keď vážne hľadáme Pána, tak Ho istotne nájdeme. A do akej miery Ho nájdeme, natoľko sa to stane novým stupienkom vychádzania mu v ústrety. Pán sám hľadá a očakáva stretnutie s každým z nás. Jeho Duch zobúdza nášho ducha, aby sa naša duša naozaj prebudila a vytrhla sa z telesného sna, aby sme boli preniknutí svetlom nášho Nebeského Ženícha.

Okrem toho je dôležité pamätať na to, že Božia viera pôsobí skrze lásku. Pán miluje svoju rodinu, miluje Izrael. Dnes žijeme v čase, ktorý predchádza veľkej obnove Izraela. A povolaním židovských mesiánskych zborov – kongregácií  (resp. obcí – „obščín“) je svietiť svetlom spasenia pre Izrael a ukázať cestu spásy všetkým národom. Mesiánski služobníci sú obnoviteľmi Dávidovho stánku v Izraeli a skrze našu službu Boh obnovuje svoju lásku v národe Izraela a rozširuje nad ním svetlo Mesiáša. Nasledovanie Boha a naplnenie nášho povolania je cestou našej osobnej spásy.

Jeho srdce je naplnené živou prúdiacou láskou a On chce, aby Jeho láska v nás pôsobila opätovaný cit, rodila ovocie. Boh veľmi chce otvoriť svoje srdce novým a špeciálnym spôsobom každému z nás, avšak On to nikdy nebude robiť nasilu. Oheň Božej lásky môže prenikať do nášho srdca natoľko hlboko, nakoľko Mu to dovolíme. Pre Neho, pre jeho lásku stojí za to zaprieť seba, zobrať svoj kríž a nasledovať Ho.

Keď sa rozhodneme úplne sa odovzdať Bohu, On nás oslobodí od zranení, rôznych strachov a všetkého bezbožného, čo nás zatváralo pred Jeho láskou. Musíme položiť na Boží oltár všetky svoje „modly“ a uctievať jedine Pána (nie ľudí alebo hodnoty tohto sveta).

Je dôležité pamätať na to, že my – deti Božie, nemôžeme byť „sivé myšky“, pretože je v nás Duch Boží a máme silu a moc od Boha. V Božích očiach je každý z nás prekrásnym kvetom v jeho záhrade, ktorý naokolo rozširuje Božiu vôňu a prináša svoje ovocie. Takými musíme vidieť aj sami seba.

Naša modlitba musí byť posvätenou. Je potrebné, aby sme sa v nej prebojovávali do toho stavu, kedy sa zjednocujeme s Bohom, kedy sa sám Ješua začína modliť skrze nás – a už nie naša, ale jeho modlitba sa nesie k Nebeskému trónu. Boh odpovedá nielen na modlitby veľkých pomazaných služobníkov, no i obyčajných veriacich, ktorí sú zhromaždení do jedného (aj keď nepočetného) tímu Božích služobníkov, ktorí obetujú svoj čas, oddych, aby poslúžili ľuďom. Je veľmi dôležité spojenie našej obetavosti, nášho posvätenia a používania Božej moci. Diabol je proti nám bezmocný, keď uplatňujeme moc a berieme si to, čo nepatrí nepriateľovi.

*Tým členom zboru, ktorí z rôznych dôvodov nemohli byť na retríte, je prospešné pousilovať sa, aby sa stretnutie s Pánom predsa len uskutočnilo: zúčastňovať sa na zborových modlitbách, prichádzať k Nemu v chvále a uctievaní, a ponárať sa do Slova.

Tags: slovo rabina

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.