Božie zasľúbenia: vypočuté – prijaté - zjavené

Опубликовано в Slovo rabína

2762 5860 553

Abramovi (Abrahámovi) bolo ako prvému dané zasľúbenie o židovskom národe. Avšak toto zasľúbenie bolo dané s podmienkou – Boh mu prikázal vyjsť zo šťastného života, „lech lecha“ – vychádzajúc vyjdi, a ísť do zeme, ktorú On ukáže (Gen 12:1-2).

Týmito podmienkami ho Boh skúšal. Abrahám prijal tento sľub a začal naplňovať Božie príkazy. Vyšiel zo zeme v ktorej žil a šiel tam, kam ho Boh povolal. Avšak nevyplnil všetky podmienky (bolo mu povedané, aby vyšiel z domu svojho otca a zo svojho príbuzenstva, no on vzal so sebou svojho otca a synovca). A v plnosti sa naplnenie zasľúbení oneskorilo, (v Chárane sa zdržal 40 rokov do smrti Téracha, svojho otca).

Keď vychádzame z príkladu Abraháma, je pre nás dôležité jasne rozlišovať čas, kedy Boh po prvý krát dáva isté zasľúbenia a začať naplňovať podmienky Božieho zasľúbenia. Nebudeme môcť naplniť všetky podmienky hneď, avšak je dôležité začať ich naplňovať a nie s radosťou prijať zasľúbenie a nič nerobiť.

Ak hovoríme, že veríme v zasľúbenia, no nenapĺňame podmienky – zasľúbenia neprídu. Keď veríme Bohu, Jeho Slovu, chceme Mu byť poslušní, chceme Ho potešiť dokonca aj keď sme plne neuverili v Božie zasľúbenia, no začali sme z poslušnosti naplňovať podmienky – zasľúbenia sa naplnia. Nemali by sme očakávať na osobné zasľúbenia, super – zjavenia, ako to bolo s Abrahámom – on nemal Bibliu, Božiu obščinu, veriacich ľudí vo svojom okolí; my toto všetko už máme.

Keď Dávida pomazali ku kraľovaniu, prijal prvé zasľúbenie, že bude kráľom (1Sam 16:1-7, 13). Dávid poznal Písmo, poznal, čo Boh zasľúbil vodcovi Izraela, tieto zasľúbenia sa stali jeho vlastnými, Duch Svätý na neho zostúpil, avšak on sa navrátil k tej činnosti s ktorou sa zapodieval predtým – pokračoval v pasení oviec. Jeho návrat k predošlému prostému povolaniu je dôležitá časť v zjavení Božích zasľúbení v živote Dávida. Ak by náhle vstúpil do toho, čo mu bolo Bohom zasľúbené, mohol by spyšnieť (ako Saul). Keď vychádzame z Dávidovho príkladu, je dôležité veriť Božiemu Slovu: prijímať zasľúbenia, ktoré sú v ňom uvedené ako zasľúbenia dané nám osobne.

História Makabejcov je pre nás cenná a poučná, pretože náš dnešný život má mnoho spoločného s tými dávnymi udalosťami, (Matatiáš a Júda Hasmoneovci, kniha Makabejcov). Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že keď prijímame Božie zasľúbenia a je to spojené s vyliatím Ducha Svätého, keď sa nám zjavuje Božia sila, keď nám naši učitelia predajú pomazanie od Boha, neznamená to, že okamžite dostaneme to, čo nám Boh zasľúbil, na čo sme boli pomazaní.

Keď pôjdeme po stopách toho, ako sa z jednej maličkej skupiny ľudí začala meniť Judea a prišlo víťazstvo pre všetok národ, môžeme z toho získať dôležité ponaučenia. V tých časoch väčšina židov prijali helénistický spôsob života, keďže videli bohatstvo a možnosti, ktoré dáva ľuďom grécka civilizácia (dnes sa takisto mnohí ľudia usilujú o bohatstvo, túžia po moci, chcú získať všetky dobré veci tohto sveta). Matatiášovi osobitne nebolo zasľúbené nič, avšak on veril Slovu Hospodina, bral si príklad z hrdinov Biblie, ktorí prešli cez ťažké podmienky a vyšli z nich (spomínal Abraháma a Jozefa).

Na príklade Hasmoneovcov možno vypozorovať etapy zjavenia Božích zasľúbení:

PRVÁ ETAPA – prielom na osobnej úrovni, zúfalstvo, skrúšenie (Žalm 51:19)

DRUHÁ ETAPA – zaprieť sám seba (Lukáš 9:23). Hasmoneovci prijali Božie Slovo blízko k srdcu a ono sa stalo hlavným v ich živote; nezmierili sa s tým, čo sa dialo, rozhodli sa, že celá rodina bude slúžiť iba Jedinému Bohu.

TRETIA ETAPA – nahnevať sa na to, čo sa deje s Božím národom, horieť nielen za seba, svoju rodinu, no stáť v prielome za celý národ (Ezechiel 22:30).

ŠTVRTÁ ETAPA – uveriť v to, že Boh nám dal moc a silu k porážke toho, ktorý poráža Božie deti (Lukáš 10:19).

Je veľmi dôležité, ako sa rozhodujeme: buď s nepriateľom bojujeme, alebo mu odovzdávame územie za územím. My máme Božie Slovo, ktoré je dôležitejšie než čokoľvek iné, a keď sa rozhodneme, že je lepšie zomrieť, než porušiť toto Slovo – vtedy sa Božie zasľúbenia začnú zjavovať v našom živote.

Boh buduje duchovných bojovníkov, ktorí budú stáť nielen za seba, ale aj za celý Boží národ tam, kam ich postavil Boh (Ef 6:12). Zamyslite sa nad tým, v ktorých oblastiach vášho života je nevyhnutné poraziť nepriateľa. Začnite to robiť!

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.