Ako nájsť pokoj pre naše duše

Опубликовано в Slovo rabína

boat storm

Skutočný pokoj môže byť len od Boha. Boží pokoj prichádza vtedy, keď sa otvoríme pre Božie bremeno. To, ako sa pre Božie bremeno otvárame, ako ho prijímame, určuje akú časť Božieho pokoja dostaneme.

Brať Božie bremeno sa musí stať hlavnou činnosťou v našom živote. Keď Pán Boh zastáva v našom živote prvé miesto, všetko ostatné sa rozmiestni na správne miesta. Potrebujeme prichádzať k Pánovi nielen preto, aby sme získali pokoj, ale je určitý poriadok, skrze ktorý On dáva svoj šalom - pokoj:

  • je potrebné k Nemu prísť,
  • dobrovoľne vziať Jeho jarmo na seba,
  • brať Jeho bremeno, naučiť sa od Neho krotkosti a pokore (Matúš 11:28-30).

Boží šalom je spojený s pocitom plného uspokojenia, ktorý prichádza len vtedy, keď prinášame ovocie do Božieho Kráľovstva. Všetko ostatné nás naplní len na určitý čas.

Veď to najdôležitejšie pre Boha sú ľudia. Pán prišiel, aby poslúžil všetkým. On chce spásu pre každého človeka. Aby sme prinášali ovocie, potrebujeme uvidieť ľudí, ktorým môžeme poslúžiť, vážiť si možnosť stretnutí a styku s ľuďmi, správať sa k nim ako k darom Božím.

Služba Hospodinovi - to je duchovná zložka nášho života, ktorá má vplyv na všetky ostatné sféry. Bremeno Pánovo nie je fyzické, ale keď sa otvoríme pre Jeho bremeno duchovne, uvidíme vo svojom živote fyzické dôsledky. Boh nám dá ľudí, ktorým môžme poslúžiť.

Je dôležité dovoliť Bohu zachvátiť naše srdcia, spáliť všetko bezbožné, čo má ešte miesto v našom živote. Keď otvárame svoje srdcia Bohu a berieme Jeho bremeno, objaví sa v nás  záujem o ľudí, (nielen blízkych, ale aj neznámych) a my im radostne slúžime na spasenie.

Netreba sa báť, že Božie bremená zaberú v našom živote „priveľa miesta".  V podobenstve o talentoch nám Boh ukazuje, že plnosť radosti a pokoja prichádza v službe Bohu (Matúš 25:14-21). Ak nemáme plnosť radosti (a radosť Hospodinova nie je len na nebi, ale aj na zemi), to znamená, že sme nevošli v plnosť Jeho bremena.

Božia sláva schádza na tých, ktorí prijímajú bremeno od Pána a táto sláva nás oslobodzuje od súdov nepriateľa, oslobodzuje a vytláča z nášho života bremená, ktoré nie sú od Boha - veď v Božej Sláve neobstoja nijaké bezbožné veci.

Prijatie Božieho bremena formuje náš charakter, náš životný štýl, dotýka sa našich sŕdc. Stávame sa súcitnými, trápime sa o človeka, plačeme za neho. A keď sa toto deje, Boh vchádza do situácie človeka a mení ju.

Najväčšie privilégium Nového Zákona spočíva v možnosti slúžiť ľuďom, a veniec slávy pre nás - to sú ľudia, ktorým slúžime.

Nadežda Uľjanenko, členka staršovstva KEMO

 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.