Šalom, ako Božia jednota a plnosť. (2 časť)

Опубликовано в Slovo rabína

affichage shalom

Písmo v 2. Kor. 9:6-8 nehovorí len o finančnej obeti, vzťahuje sa ku každej sfére nášho života, v tomto prípade k našej službe ľuďom.

Boh nás za našu obetavosť požehnáva rôzne: duchovne, finančne, radosťou atď. Príležitosť obetovať je už sama o sebe požehnaním, sviatkom. Aj keby sme obetovali koľkokoľvek, nikdy to netreba ľutovať. Boh sa pozerá na naše srdce. Ochotných darcov požehnáva zvláštnym spôsobom, otvára naše srdcia ešte viac a my sa stávame schopnými darovať ešte viac. Netreba sa báť riskovať. Tí, ktorí nemajú strach obetovať, dostávajú viac. Ľútosť, strach obetovať - to znamená nedôverovať Pánovi, neveriť v Jeho silu, moc, milosť a lásku. Slovo "brachot" je množné číslo od slova požehnanie. Osobitný význam tohto slova spočíva v tom, že sú to požehnania, ktoré rastú a množia sa.
    
Základnou charakteristikou významu slova "šalem" - odvodeného od slova "šalom" je: plný, dokončený, celistvý, mierumilovný, pokojný (tichý).  Jedným z najdôležitejších významov slova šalom je celistvosť! Apoštoli písali nielen o mieri, ale o plnosti, celistvosti, jednote v Tele Mesiáša. To znamená jednoliatosť - jednotu máme rozoznávať ako plnosť a celistvosť v Tele Mesiáša. Nie je to však možné bez obidvoch zložiek - Hebrejov, ktorí prijali svojho Mesiáša Ješuu a veriacich z ostatných národov. Dnes Boh obnovuje jednotu Tela Mesiáša, Svoj šalom v Ňom. Aby sme mohli vojsť do tohto Božieho hnutia, je potrebné:

  • Preskúmať seba, svoje srdcia: Skutočne sme prijali ľud Izraela, alebo je pre nás stále cudzím? Dôležité je modliť sa za to, aby náš vzťah k Izraelu bol Boží. Keď zistíme, že  v tejto otázke v nás niečo nie je v poriadku, musíme činiť pokánie a prosiť o Božiu pomoc pre konečné a definitívne odtrhnutie sa od ducha antisemitizmu, aby sme mohli slúžiť Hebrejom veselo a víťazne. Pre nás všetkých je dôležitý príklad Rút (Rút 1:16, 2:19).  Rút vykonala hrdinský skutok viery, dôverujúc Bohu Izraela. Prijala hebrejský ľud za svoj a to ju priviedlo k neuveriteľným požehnaniam. Dosiahla veľkú odmenu od Hospodina. Stala sa prastarou mamou kráľa Dávida a vošla tak do rodokmeňa Mesiáša Ješuu.
  • Preskúmať svoj cieľ pokánia (prečo sme to urobili?). Vyjasniť si: žijeme po pokání životom, v ktorom všetky oblasti patria Bohu? Pán nás oslobodil od nečistých myšlienok, prianí, úmyslov. A túto oslobodenú časť v nás je dôležité zaplniť Božími myšlienkami a želaniami, hlavne však Božou vierou, ktorá je bez skutkov mŕtva. V opačnom prípade bude náš život prázdny, bezcieľny. Oslobodenie, ktoré sme prijali od Boha neprinesie nevyhnutnú plnosť. (metafora: Keď je nádoba deravá, jej obsah sa stráca.) Jednou z príčin, prečo sa niektorí veriaci po pokání cítia horšie než pred ním, je nesprávny motív pokánia (riešenie osobných problémov, dobrý pocit atď.). Keď naďalej žijeme len pre seba, na prázdne miesto prídu ešte horší nečistí duchovia a zaplnia to, čo Pán oslobodil pre Božiu lásku a radosť.

V zložitých situáciách, kedy dlho nedostávame odpovede na naše modlitby, môžeme stratiť šalom. Môžu sa v nás objaviť pochybnosti, nevera, skeptické myšlienky o beznádejnej situácii, nezmyselnosti sprotiviť sa nepriateľovi a pod. Zabúdame na svoje víťazstvá v Pánovi, ale prehry v našich očiach rastú a zatieňujú to, čo v našom živote učinil Pán. Prebieha v nás proces skresľovania našich citov, emócií, svedomia a pod. Nebezpečenstvo takého stavu spočíva v tom, že nás vytláča z toho miesta, na ktoré nás postavil Pán, kde nás požehnáva v rôznych sférach nášho života, v našej službe pre Neho. Nezvykli sme si bojovať za svoj šalom, za plnosť v Pánovi, za plnosť svojho života. Ak si však chceme zachovať šalom, chceme plnú celistvosť od Pána, potrebujeme:

  • Priznať svoju neschopnosť pred Bohom, ďakovať Mu za všetko, čo pre nás urobil. (vďačnosť Bohu je jednou z najsilnejších zbraní proti pokusom nepriateľa vytrhnúť nás zo šalomu);
  • Uveriť, že všetci sa môžeme spoliehať na Božie požehnania, veriť, že Boh určite odpovie; prestať bedákať, neľutovať sa, nermútiť sa, keď sme niečo nedostali hneď po modlitbe (Boh nám niekedy odpovedá po uplynutí nejakej doby).
  • Nezmieriť sa s prehrami, nevzdávať sa nepriateľovi, neprijímať jeho argumenty, rozhorčiť sa, keď nepriateľ vtrhne na Božie územie (sme Jeho chrám, Boh nás oddelil pre Seba, sme posvätení krvou Ješuu).
  • Stať sa Božími bojovníkmi za seba aj za druhých, zapojiť sa do tej vojny, ktorú už za nás  vedie Duch Svätý.

 

Šalom ako Božia celistvosť a plnosť (1. časť)

Šalom ako Božia celistvosť a plnosť (3. časť)

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.