Šalom ako Božia celistvosť a plnosť

Опубликовано в Slovo rabína

Shalom.104100321 std

Jedno z mien Boha je Adonaj Šalom, t.j. On je náš Šalom. Slovo „šalom“ má mnoho významov medzi ktorými je aj plnosť a celistvosť.

Jedno zo zasľúbení Novej Zmluvy hovorí o tom čase, kedy sa Boh sám stane našou plnosťou, šalomom, celistvosťou (Mich 5:5; Jer 31:31-34). Keď to budeme chápať, budeme sa o to snažiť, bude pre nás ľahkým dosahovať ten cieľ, ktorý pred nás stavia Boh.

Mnohí ľudia v tomto svete majú isté ciele v živote a idú úporne za nimi. No nie všetky ciele sú pre nás skutočne podstatné. Niektoré z nich nám môže vnucovať satan, tento svet a niektoré diktuje náš egoizmus. Našim hlavným cieľom je Sám Boh. Preto musíme mať s Ním osobný vzťah, poznávať ho spolu s Božou rodinou. Slovo „poznať“ má v hebrejčine a gréčtine význam úplného zjednotenia a jednoty s Bohom. A o to sa máme snažiť.

Ak náš cieľ nie je v Bohu, alebo ak v našom živote nie je tento hlavný cieľ, tak náš život nebude celistvý. Úsilie ísť za nie Božími cieľmi (dokonca aj keď nie sú hriešne) prinesie do nášho života duchovné rozdelenie, rozpoltenosť, diskomfort kvôli tomu, že nás bude „trhať“ na kusy. Problém mnohých (dokonca aj úprimných) veriacich spočíva v tom, že pokračujú žiť životom, ktorý je rozdelený s Bohom v dôsledku čoho nemajú pokoj, má na nich dosah minulosť, v ich živote nie je radosť, necítia sa byť pripravení na to, k čomu ich povoláva Pán.

Je dôležité mať neustále šabať, rozširovať sobotenie na všetky dni týždňa. Boh predurčil siedmy deň týždňa na to, aby sme boli v tento deň oddelení od všetkých našich diel pre Neho, posvätili tento deň Jemu, obecenstvu s Ním a prebývali v Jeho pokoji. Boh nám už daroval Svoj šalom, on sa už nachádza vnútri každého z nás. Boh chce, aby sme sa naučili sami seba oddeľovať pre Neho, naučili sa mať šabat a rozširovať sobotenie na všetky dni týždňa. Keď budeme vchádzať do Božej celistvosti a plnosti mnohé naše problémy budú rozorvané a diabol, ktorý nám vnucuje rozdelenie a falošný pocit viny bude zahanbený a nebude mať v našom živote miesto. Pán už všetko pripravil pre naše víťazstvo a môže urobiť neporovnateľne viac než všetko, za čo prosíme alebo o čom rozmýšľame, no On to nevykoná bez nás. Preto je pre nás dôležité:

  • Čokoľvek by sme robili, čímkoľvek by sme sa zaoberali – všetko je potrebné robiť s Pánom, snažiť sa vo všetkom byť s Ním jeden celok, byť celistvými v Ňom.
  • Neznepokojovať sa a nebyť ustarostení, keď sme nestihli urobiť všetko potrebné do soboty a odvrátiť sa od všetkého, vyjsť zo všedných prác, reagovať na Pánovu výzvu – oddeliť sa pre stretnutie s Ním a ponoriť sa do šabatu, akoby už bolo všetko urobené.
  • Bdieť a odháňať všetko to, čo odpútava našu pozornosť od Hlavného v našom živote – od Neho (cudzie myšlienky, márnosť, znepokojenie, ustarostenosť kvôli nevyriešeným problémom atď.) Ak sme sa tomu aj tak poddali, netreba sa trápiť pocitom viny a pokračovať v započatom (modlitbe, analýze slova a pod.)
  • So všetkým byť spokojní (vrátane svojej služby). Skutočný šalom k nám príde vtedy, keď svoju dnešnú službu budeme považovať za to najdôležitejšie, to pre nás drahé; keď ten najmenší povel od Boha budeme robiť ako to najlepšie. Keď budeme verne robiť to, čo nám prikázal Pán a privádzať to do konečného výsledku, On nám zverí niečo väčšie.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.