V čom je podstata požehnaní?

Опубликовано в Slovo rabína

slovo rebe blagosloveniya

Je dôležité, aby sme žehnali ľudí. Požehnanie si nemožno zarobiť, často ho dostávame nezaslúžene.

No keď žehnáme ľudí, prihovárame sa za nich pred Bohom – za to, aby boli úspešní, aby ich Boh ochránil a podoprel v ťažkých situáciách.

Slovo „požehnanie“ má rôzne významy.

1) Dobrá vôľa, t.j. keď žehnáme ľudí, prosíme pre nich Božiu priazeň

2) Pochvala. Toto je dôležité vo vzťahu k ľuďom. Ak chceme, aby ľudia boli úspešní vo svojich dielach, je potrebné ich chváliť, keď sa im niečo dobre darí (chváliť, no nie lichotiť).

3) Povzbudenie. Keď človek prechádza cez ťažkosti, keď má problémy, keď urobil chybu, potrebuje povzbudenie. V takých situáciách je užitočné pripomenúť to dobré, čo ľudia predtým urobili, ich úspechy, pripomínať ich víťazstvá.

4) Ochrana. Keď žehnáme, chválime, povzbudzujeme niekoho, to ho chráni, prikrýva, chráni od útokov nepriateľa, od svetského myslenia. Je to ako prikrývka lásky. Preto je nevyhnutné často žehnať ľudí.

Na základe Písma (5M 28:1,2; 3 Ján 4; Prís 13:22) musíme dodržiavať isté podmienky, aby sme mohli prijať požehnania a dostali Božie dedičstvo. Je dôležité:

- Dodržiavať Božie Slovo (čítať, vnikať do neho, rozmýšľať nad ním, dovoľovať Duchu Svätému odkrývať v Božom Slove niečo nové, žiť v súlade s ním). Neprestajne počúvať hlas Ducha Svätého.

- Byť poslušnými, dodržiavať Božie prikázania. Keď chodíme v Božích prikázaniach, požehnania na nás „prichádzajú“.

- Nie len hovoriť, že milujeme Boha, no aj spôsob nášho života má o tom vydávať svedectvo.

- Odovzdávať Božie pravdy z pokolenia na pokolenie, každému pokoleniu ostávať vernému Bohu, byť vernými na tom mieste, kam nás Pán povolal.

- Byť vďačnými za tie pokolenia, za tých ľudí, ktorí nám pomohli stať sa veriacimi a utvrdiť sa na Božej ceste.

Boh udivujúcim spôsobom požehnal Izrael pri východe z Egypte, no žiaľ nie všetky požehnania im boli na úžitok. Presnejší preklad 2M 3:22: „pokladiete ich na svojich synov a na svoje dcéry a olúpite (spasíte) Egypt“. Niekedy to, čo sa zdá ako strata je v skutočnosti spasenie. Množstvo ľudí vyšlo s Izraelom z Egypta (skrze toto olúpenie Boh zachránil mnohých ľudí vrátane nežidov). Všetko bohatstvo bolo dané Izraelu nie na obohatenie, ale pre službu jedinému Bohu. V 2M 3:22 slovo „pokladiete“ hovorí o tom, že bremeno služby bude položené práve na mládež, ktorá dedí zasľúbenia. No čo urobili s týmto zasľúbením? – Urobili z toho zlaté teľa. Tieto príklady nás učia tomu, že musíme urobiť správnu voľbu v tom, ako budeme používať požehnania, ktoré nám daroval, dáva a pripravil Otec, a predovšetkým, všetky požehnania (a nie len zo zbytkov) používať pre službu Bohu.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.