Rok šmity – rok odpustenia

Опубликовано в Slovo rabína

slovo rebe
Každý z nás nevyhnutne potrebuje osvietenie, pochopenie toho, že takisto ako Boh porážal faraóna, dnes poráža tento svet a chráni svoje deti.

Účasť na paschálnom stole nás učí mať ľútosť a súcit s našimi nepriateľmi.

A my musíme prosiť milosť u Boha k tomu, aby sme milovali svojich nepriateľov a mali s nimi súcit. Táto účasť na paschálnom stole nás takisto učí byť vďačnými k Bohu; keď dostávame nové požehnania – radovať sa im, ďakovať za nich Bohu a s vďačnosťou spomínať na predošlé požehnania. Musíme si uvedomovať a vierou prijímať všetko, čo Pán urobil (zomrel a vstal z mŕtvych, bolo mu dané Meno nad každé meno, sadol si po pravici Otca); že vstanúc z mŕtvych, je živý, porazil smrť, peklo, oslobodil nás, vykúpil svojou krvou. Príklad Ješuu, ktorý umyl nohy učeníkom je príkladom pokory pred Bohom, príkladom služby ľuďom.

Posledný z každých siedmych rokov sa volá šmita (nazýva sa takisto aj sobotným rokom). Rok 2015 je rokom šmity. Jedným s aspektov židovskej tradície, ktorý sa vzťahuje k roku šmity, je odpustenie. V živote každého z nás boli ľudia, ktorí nám ubližovali, jednali s nami nespravodlivo. Avšak Boh dopustil ťažké a nepríjemné okolnosti v našom živote pre naše dobro, pre našu spásu – On pripravoval náš východ z duchovného Egypta. Keď boli židia v Egypte, v istej etape si neuvedomovali, že sú otroci – až dovtedy, kým sa nezatvrtil faraón. A vtedy kričali k Bohu. Niekedy ani my nechápeme, že sa nachádzame v otroctve, otroctvo nás neťaží. A keby nie ľudia, kvôli ktorým sme plakali a zúfali sme si, nekričali by sme k Bohu. Takže týmto ľuďom musíme byť vďační za to, čo urobili. Preto v dňoch sviatku pesach roku šmity sa musíme obzvlášť modliť, odpúšťať a žehnať tých, ktorí nám kedykoľvek spôsobili bolesť. A navyše – odpúšťanie otvára dvere pre také zázraky, ktoré sa v našom živote až doposiaľ nediali.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.