Ako vstupovať do Božieho víťazstva

Опубликовано в Slovo rabína

Slovo rebe kak vhodit v B pobedu

Nie náhodou sme sa narodili v tejto dobe. Každý z nás má od Boha isté poslanie.

Na to, aby sme ho naplnili, MUSÍME: milovať Boha, túžiť po Jeho prítomnosti, byť tam, kde ho Boh zjavuje, ponárať sa do Neho; brať na seba zodpovednosť niesť božiu prítomnosť všade, kam pôjdeme; byť smelými a odvážnymi Božími vojakmi. Keď chceme vstupovať do Božieho víťazstva, potrebujeme sa modliť, aby Hospodin zjavoval svoje víťazstvo v našom živote, v našej obščine1), v našej krajine.

V súvislosti s tým Božie slovo obsahuje množstvo príkladov:

- Keď Izrael reptal na Hospodina, Amalekiti zaútočili na židov. Zlý duch Amaleka prenasleduje Boží národ, bojuje proti nemu, on vždy dostihne tých, ktorí zaostávajú, ktorí sú pozadu. Preto sa nemôžeme zastavovať na Božej ceste, je potrebné, aby sme išli dopredu, od víťazstva k víťazstvu.

- Takisto ako Húr a Áron podopierali ruky Mojžiša počas bitky v duchovnej vojne, od ktorej záviselo víťazstvo Izraelského vojska na čele ktorého stál Ješua ben Nun (Jozua), my musíme podopierať našich vodcov, mať jednotu v tíme, modliť sa za našich duchovných vedúcich, za našu vládu.

- Osobitnú pozornosť musíme venovať mládeži, pretože práve túto kategóriu má na muške Amalek a jeho prisluhovači. Keď mládež príde k Bohu, často od Neho odstupuje pod vplyvom tohto sveta alebo ťažkých okolností. Takisto ako Mojžiš vychovával Jozuu, aj my musíme vychovávať novú generáciu vodcov, aby robili to, čo im káže Boh.

- Boh je náš prápor a prápor sa dáva na to, aby sa išlo do boja. Boh je našimi víťazstvami a víťazstvá neprichádzajú bez boja. Nesmieme vysedávať, keď prebieha duchovná vojna - Hospodin nám dal moc šliapať a nie odstupovať2), dal nám silu boriť skutky tohto ducha v živote našej rodiny, našej obščiny.

My nie sme závislí od tohto sveta, od krízy, my sme závislí od Boha, od Jeho milosti. Boh nás chce požehnávať, no On potrebuje našu vieru, dôveru, poslušnosť. Existuje istá závislosť medzi zodpovednosťou, ktorú sme na seba vzali a medzi milosťou, ktorú od Boha dostávame. Čím väčšiu zodpovednosť na seba berieme, tým viac dostávame radosti, potešenia, pôžitku v službe (a v práci). Keď chceme získať nové požehnania, ktoré nám Hospodin už pripravil, musíme reagovať na Božiu výzvu, dôverovať Mu vo všetkom a risknúť a prijať tú zodpovednosť, ktorú nám On dáva, s radosťou v Hospodinovi.

1) u mesiánskych židov slovo obščina označuje ekvivalent cirkevného zboru

2) v ruštine ide o slovnú hračku: šliapať/odstupovať = nastupáť/odstupáť

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.